Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Islamismen är största hotet mot demokratin

Foto: Jens L'Estrade

Islamismen anser att de västerländska demokratierna saknar legitimitet och är i dag det största enskilda internpolitiska hotet mot vår demokrati, skriver Sara Skyttedal (KDU).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sveriges regeringsform inleds med orden: "All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket". I denna mening ligger en mycket viktig kärna, nämligen att staten inte är vår överhet utan vår tjänare. Det finns politiska extremister som utifrån olika ideologiska föreställningar motsätter sig denna grundläggande demokratiska princip. På senare tid har en ny grundlags- fientlig rörelse slagit rot i Sverige: Islamismen.

Denna rörelse är i dag det största enskilda internpolitiska hotet mot vår demokrati. Något som understrukits av de extremistiska islamister som visat sig vara beredda att ta till vapen för att strida för sina idéer i västvärlden och även det terrorangrepp som genomfördes i Stockholm 2010.

Inför detta nya hot kan vi inte stå passiva, utan bör inspireras av den tyska uppfattningen om kämpande demokrati och införa ett förbud mot medlemskap i en grundlagsfientlig organisation.

Islamism är en gemensam beteckning för extrema, politiserade former av islam. Gemensamt för dessa är att de anser att staten ska underställas Allah, eller mer specifikt den lag de anser han skapat och som de kallar sharia. En konsekvens av detta är att islamister anser att de västerländska demokratierna saknar legitimitet.

Säpo har inga siffror på hur många sympatisörer till islamism det finns i Sverige, men har hittills bekräftat att 130 individer har rest till Syrien för att strida för saken. Därtill har Säpo obekräftade uppgifter om upp mot 300 individer. Som en grov jäm- förelse kan nämnas att tyska säkerhetspolisen räknar med att 43 190 islamist- sympatisörer bor i Tyskland och att 550 av dessa sökt sig till Syrien för att strida.

Enligt säkerhets-polisen utgör den våldsbejakande islamismen ett konkret hot mot samhället.

De uttrycker att "terrorhotet mot Sverige och svenska intressen härstammar främst från våldsfrämjande islamism, eller så kallade al-Qaida-inspirerade grupperingar".

Vi har ett moraliskt ansvar att göra vad som står i vår makt för att stoppa Sverige från att bli en bas varifrån våldsbejakande islamism kan breda ut sig. Samhället måste tydligt signalera vad som är acceptabelt och vad som inte är det.

Därför är det helt fel när Örebro kommun låter återvändande jihadister få företräde till jobb och tror att den ideologiska övertygelsen snabbt överges efter terapi. Det är anmärkningsvärt att regeringens samordnare mot extremism, Mona Sahlin, dessutom stöder initiativet. Dessa personer måste få tydliga straff som markerar det avskyvärda i deras handlingar.

Kristdemokraterna har sedan tidigare drivit på för en lagstiftning av denna typ som finns i många europeiska stater för att bekämpa extremismen. Tittar vi på den tyska lagstiftningen innebär den bland annat att det är förbjudet att tillhöra, bilda opinion för, finansiera eller uppvisa symboler för organisationer som vill omkullkasta grundlagen. Den som är medlem av en grundlagsfientlig organisation, så som en islamistisk, bör om den är svensk medborgare dömas till fängelse. Personer som har dubbelt medborgarskap bör få sitt svenska indraget och de som endast har uppehållstillstånd bör utvisas.

Ett sådant tydligt normativt agerande från lagstiftaren bör kompletteras med stöd för att upprätta avhopparverksamhet och genom anslag till Forum för Levande Historia att lyfta fram islamismens illgärningar.

Vi har ett ansvar mot oss själva, mot dem som sökt sig till Sverige för att få en fristad, och gentemot vår europeiska gemenskap att ta islamismens framväxt på största allvar och möta den i en anda av kämpande demokrati.

Sara Skyttedal

Förbundsordförande KDU

0