Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Islamiska förbundet hotar känd imam

Svenske imamen Abdal Haqq Kielan har tagit avstånd från självmordsbombningar av civila israeler.
Foto: FUNCK FREDRIK

Den kände svenske imamen Abdal Haqq Kielan har frysts ut och hotats av ledningen för Stora moskén i Stockholm. Anledning: hans avståndstagande från självmordsbombningar av civila israeler.

Det skriver i dag journalisten SALAM KARAM. Han har tagit del av e-post där Islamiska förbundet fördömer dem som tolkar islam i demokratisk anda.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Salam Karam
Foto: LUNDMARK CODE 30102 GUNNAR

Debatt om extremism leder inte till ökat hat mot muslimer såsom Broderskapsrörelsen vill låta påskina. Det är snarare bristen på debatt och kunskap om hur muslimer lever i Sverige, vilka problem som de brottas med och bristen på kritik av hur dessa problem hanteras av muslimska organisationer som leder till utanförskap, extremism och hat mot muslimer som en grupp. Kritik och fri debatt är grunden för vår demokrati. När ledningen för Stora moskén i Stockholm försvarar självmordsattacker, delar in muslimerna i sanna och falska muslimer och brännmärker dem som uttalar sig mot självmordsattacker, såsom den svenske imamen Abdal Haqq Kielan, som en människa med "insiktslöshet och hat mot de sanna muslimer", är det i yttrandefrihetens namn en skyldighet att uppmärksamma detta. Som journalist och svensk med muslimsk bakgrund har jag i mer än ett år granskat och försökt lyfta fram de problem muslimerna i Sverige brottas med. Detta för att jag tror att ignorans av muslimernas problem leder till utanförskap. Jag tror att debattens dörr måste öppnas, att både svenskar och muslimer ärligt bör prata om sina fördomar, om sin tro, om sina problem och om hur de ser på Sverige, muslimer, bin Ladin, terrorism och extremism. Förhoppningen är att det svenska samhället ska sluta ignorera förekomsten av problem som extremism och i stället koncentrera sig på att hitta lösningar.

Reaktionen från Broderskapsrörelsen, Sveriges kristna socialdemokraters förbund, på mitt senaste inlägg i Expressen (9/9), visar på den enorma okunskap som finns om islam och muslimer i Sverige. Den visar framför allt också att en absurd logik tillämpas i debatten: kritik av islamiska organisationer anses leda till att hatet mot muslimer blir underblåst, och att vi därför gör bäst i att avstå från att debattera. Under flera år har de styrande vid Stockholms moské beskrivit muslimerna i Sverige endast som offer för majoritetssamhället, för utanförskap och islamofobi. I debatter har moskéledningen gång på gång förklarat att islamisk extremism inte existerar i Sverige, att ledarna för Islamiska förbundet i Stockholm, som driver Stora moskén i Stockholm, aldrig har försvarat självmordsattacker eller diskriminerat andra muslimer. Ändå finns alla dessa problem, dock hos en väldigt liten skara av Sveriges muslimer. Så sent som den 6 september förklarade shejk Hassan Moussa, högste imamen för moskén i Stockholm, på denna sida att han i sin egen moské blivit mordhotad av extremister. De som vill blunda för extremismen hjälper inte den muslimska befolkningen i Sverige. Jag tänker här offentliggöra innehållet i ett dokument från Islamiska förbundet i Stockholm för att bättre belysa några av de problem muslimerna i Sverige brottas med. Jag hoppas att ledningen för Stockholms stora moské tar åt sig av min kritik och försöker göra något konstruktivt av den.

Under sommaren 2003 hölls det en konferens för det Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning vid Stockholms moské. En av deltagarna, Qaradawi, som är en av de mest inflytelserika muslimska teologerna i världen, lät förkunna vid sammankomsten att självmordsattacker mot civila israeler var legitimt. En av Sveriges imamer, Abdal Haqq Kielan, fördömde uttalandet i medier och menade att moskén inte får användas för att uppmuntra terror. För detta ställningstagande brännmärkte moskéledningen Abdal Haqq Kielan som islamhatare. Detta i ett mejl undertecknat "medlemmar i Islamiska Förbundet i Stockholm". I mejlet, som är ivägskickat den 27 augusti 2003, står det: "De sanna muslimerna i Sverige har visat sin lojalitet mot Stockholms moské genom handling. Alla sanna muslimer ringer till Förbundet och undrar vad Abdal Haqq Kielan håller på med. Han skadar ju bara islam och Sveriges muslimer///Sådana uttalanden (Abdal Haqqs Kielan (min anm.) är uttryck för fördomar mot sann Islam och uppmaning till extrema handlingar mot Stockholms moské///Så mycket insiktslöshet och hat mot de sanna muslimer trodde vi inte en muslimsk imam stod för och spred." Allt detta för att Abdal Haqq tog avstånd från självmordsattacker och för att han har en annan syn på hur islam kan tolkas.

Att dela upp muslimerna i sanna och falska muslimer, såsom ledningen för moskén gör i brevet, skapar grogrund för extremism och är ett bevis på den trångsynta och extremistiska syn moskéledningen har om islam och muslimer. Muslimer som inte tror på moskéledningens ideologi utsätts därmed för dubbla utanförskap. Dels från delar av det svenska samhället som fortfarande ser muslimerna som en homogen grupp som tänker och tycker olikt svenskar. Dels från sin egen moské där de inte är välkomna om de har en annan syn på islam.

Många muslimer i Sverige undrar med vilken rätt moskéledningen gör anspråk på att vara de enda sanna muslimerna, och samtidigt exkludera andra? Och de som enligt moskén inte är sanna muslimer, vart ska de ta vägen? Kommer de att bli anklagade av moskén för att vara terrorister och därmed utlämnade för Säpos granskning? Det undrar många muslimer som av den anledningen inte vågar höja sin kritiska röst mot moskéledningen. Moskéledningen försvarar också självmordsattacker, något många muslimer i Sverige vänder sig mot. "Har Abdal Haqq frågat sig varför palestinier väljer att försvara sig på det sättet?", står det att läsa i brevet. När en av Sveriges största moskéer leds av personer som ser mord på oskyldiga människor som "försvar", då har vi problem.

För att tysta ned Abdal Haqq Kielan ytterligare låter moskéledningen ovan nämnda brev översättas och publiceras i en av de största islamistiska tidningarna i Saudiarabien. På detta sätt utsätter moskén Abdal Haqq Kielan för livsfara, ty den som enligt moskén hatar "sanna muslimer" kan lätt bli föremål för en dödsfatwa av teologerna i det konservativa Saudiarabien. Och faktum är att flera av mina muslimska vänner som håller med mig i min kritik och gärna hade velat skriva under denna artikel inte vågar göra det på grund av rädslan att utsättas för liknande behandling av moskén. Vi står inför ett val. Antingen använder vi oss av Broderskapsrörelsens logik och blundar för de problem som finns i Sverige och tolererar extremism eller så öppnar vi dörren för en ärlig debatt. Jag är av den uppfattningen att vi måste våga visa vad vi tycker och var vi står. Det är bara genom öppenhet som extremism och hatet mot muslimer kan bekämpas.

SALAM KARAM

FAKTA

Salam Karam är journalist och har studerat arabiska vid Uppsala universitet.