Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

IS-terrorister kan visst straffas – så går det till

Regeringen har genom sin saktfärdighet förvandlat Sverige till en fristad för vår tids grymmaste krigsförbrytare, skriver Anna König Jerlmyr och Jan Jönsson.
Foto: MEDYAN DAIRIEH/ALL OVER PRESS
Anna König Jerlmyr (M) är finansborgarråd i Stockholms stad.
Foto: Peter Knutson
Jan Jönsson (L) är socialborgarråd i Stockholms stad.
Foto: Ola Hedin

Sverige kan redan i dag lagföra IS-anhängare. Enligt internationell rätt har vi dessutom en skyldighet att göra det. Stockholms stad inleder nu ett samarbete med Sveriges krigsbrottsinstitutioner så att de som återvänder från IS kan dömas, skriver Anna König Jerlmyr (M) och Jan Jönsson (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | IS-TERRORISTER. Sverige står i dag som enda land i EU utan begränsning eller förbud vad gäller medlemskap i terrororganisationer. Sverige är även det land i Europa, efter Belgien, varifrån flest personer i förhållande till folkmängd har anslutit sig till IS. Regeringen har genom sin saktfärdighet förvandlat Sverige till en fristad för vår tids grymmaste krigsförbrytare. 

Men trots regeringens oförmåga att få nödvändig lagstiftning på plats finns internationell rätt som kan och bör tillämpas. Enligt Genèvekonventionen och Romstadgan har Sverige en skyldighet att spåra upp, utreda och medverka till att de som har begått krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten lagförs. Alla stater har rätt att ställa de som misstänks för dessa brott till svars oavsett var brotten har begåtts eller av vem. Till brott mot mänskligheten räknas bland annat mord, förslavning, tortyr, våldtäkt och andra liknande handlingar som uppsåtligen förorsakat svårt lidande, svår kroppslig skada eller svårt själsligt men. IS brott kan därmed utredas och lagföras i Sverige. 

I startgroparna för att utreda

Sveriges specialinstitutioner för krigsbrott, Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet vid Åklagarmyndigheten och Krigsbrottskommissionen vid Polismyndigheten, har både befogenhet och förmåga att agera. De är villiga, beredda och frustrerade. De står i startgroparna att utreda varenda straffmyndig kvinna och man som har anslutit sig till IS och sedan återvänt. Men de har hittills hindrats av bristande information om individerna i fråga, vilket gjort att förundersökningar inte kunnat inledas.

Regeringen har genom sin saktfärdighet förvandlat Sverige till en fristad för vår tids grymmaste krigsförbrytare.

Befintlig lagstiftning ska kunna användas för att ställa krigsförbrytare till svars. Därför har Stockholm som första kommun tagit initiativ till ett samarbete med dessa institutioner för att säkerställa att den information som finns i staden bidrar till att de som återvänder kan utredas och lagföras. Stockholm ska inte vara en fristad för krigsförbrytare.

Sekretessen ska brytas

Vi kommer att tillse att stadens samtliga verksamheter delar vidare information på individnivå i så stor omfattning som sekretesslagstiftningen medger. Bland annat genom att ge instruktion till socialförvaltningen om att sekretessbrytande verktyg alltid ska användas och att information alltid ska delas till polisen vid misstanke om att dessa brott har begåtts. Sekretess får brytas när personer som fyllt 20 år kan misstänkas ha begått brott som motsvarar minst ett års fängelse. Folkmord, grov krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten ger fängelse från fyra år upp till livstid. Redan i dag bryts sekretessen vid exempelvis barnmisshandel. Det kommer nu även gälla misstänkta IS-anhängare.

Nära samarbete med socialtjänsten

Socialtjänsten ska inte agera säkerhetspolis och kan aldrig överta polisens uppgifter, men för att säkerställa att information om terror- och krigsbrott kommer polisen och Åklagarmyndigheten till del behövs ett nära samarbete. Stadsledningskontoret och socialförvaltningen har påbörjat ett arbete och tydliga instruktioner och rutiner för i vilka fall sekretessen ska brytas kommer att följa. Vi kommer att se till att våra tjänstemän tryggt och säkert kan utföra den nya uppgiften.

Utredningsarbetet kommer att utföras av polisen och Säkerhetspolisen tillsammans med andra EU-länder samt rättsvårdande myndigheter i Mellanöstern. Staden ska göra allt för att de som bidragit till, eller på annat sätt understött IS skräckvälde, ska lagföras och hindras att begå nya brott eller sprida hat.

Vi uppmanar andra kommuner att följa vårt exempel och hjälpa krigsbrottsinstitutionerna i deras uppgift. Tillsammans kan vi lagföra de som bidragit till Islamiska statens skräckvälde och terror. 


Av Anna König Jerlmyr (M)

Finansborgarråd i Stockholms stad

Jan Jönsson (L)

Socialborgarråd i Stockholms stad