IS-terrorister är inte välkomna i vår kommun

IS-terroristerna har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och oss som tillsammans utgör samhället. De har därmed förverkat sina möjligheter att göra anspråk på bistånd och hjälp från vår kommun, skriver Christian Sonesson.
Foto: MEDYAN DAIRIEH/ALL OVER PRESS
Christian Sonesson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.
Foto: JENS CHRISTIAN

Regeringen har tyvärr fortfarande ingen plan. Därför blir det upp till Sveriges kommuner att ta ställning.

Återvändande IS-terrorister kommer inte att få stöd i någon form av Staffanstorps kommun. Det innebär att vi inte kommer att utbetala försörjningsstöd, bistå med bostad, vuxenutbildning eller någon annan form av samhällelig service, skriver kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | IS-TERRORISTER. I fredags fick vi ännu en fruktansvärd påminnelse om att terrorism är ett av vår tids största hot mot människors liv och samhällets trygghet. Terrorister gick till angrepp mot muslimer som firade fredagsbön. All terrorism ska fördömas – och terrorister måste motarbetas.

I dag föreslår jag att Staffanstorps kommun fattar beslut att den som frivilligt anslutit sig till terrorstämplade organisationer inte är välkomna i kommunen. Vårt beslut föranleds av att ett antal IS-terrorister nu, i kraft av svenskt medborgarskap, återvänt och fler är på väg till Sverige efter att ”Kalifatet” fallit. 

Varken bidrag eller bostäder erbjuds

Det handlar alltså om män och kvinnor som deltagit i dödandet av oskyldiga, ofta genom barbariska tillvägagångssätt – halshuggningar, steningar och våldtäkter. De betraktar humanistiska värderingar som ondska som ska bekämpas och oss, som omfamnar dessa demokratiska värderingar, som deras fiender.

I vår kommun bor yazidier – en folkgrupp som varit särskilt utsatta för IS-terroristernas grymhet. De ska inte behöva möta sina släktingars bödlar i Staffanstorp.

Vi menar att de genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och oss som tillsammans utgör samhället. De har därmed förverkat sina möjligheter att göra anspråk på bistånd och hjälp från vår kommun. De kommer inte att få stöd av kommunen i någon form. Vårt ställningstagande innebär att kommunen inte kommer att utbetala försörjningsstöd, bistå med bostad, vuxenutbildning eller någon annan form av samhällelig service. 

Staffanstorp står på offrens sida

Vi, Staffanstorp kommun, prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tydligt ställer oss på terrorismens offers sida. I vår kommun bor yazidier – en folkgrupp som varit särskilt utsatta för IS-terroristernas grymhet. De ska inte behöva möta sina släktingars bödlar i Staffanstorp. Även andra kommuninvånare kan ha traumatiska upplevelser från terrorismens förtyck och övergrepp.

Enligt en rapport från Försvarshögskolan har de våldsbejakande islamistiska miljöerna tiodubblats i Sverige på mindre än ett decennium. 

Enligt Säkerhetspolisen har drygt 300 islamister lämnat Sverige för att ansluta sig till Islamiska staten. Många har dött men många har redan återvänt och fler kommer att återvända till Sverige. Tidigare rapporter har uppgett att Sverige, näst Belgien, har flest IS-terrorister per capita i Europa. 

Kommunerna tvingas ta ansvaret

Trots alla dessa rapporter och studier, som visar på förekomsten av IS-terrorister, står vår offentlighet tämligen handfallen. Det finns ingen plan, ingen hållbar lagstiftning, ingen beredskap för att hantera de återvändande terroristerna. Myndigheterna vet inte vad de ska göra eftersom regeringen inte har gett dem tydligt uppdrag – och regeringen har tyvärr fortfarande ingen plan. Därför blir det upp till Sveriges kommuner att ställning till frågan.

Den svenska undfallenheten i kombination med naivitet har tyvärr skapat en miljö för det som kallas ”terrorturism”. Det generösa svenska bidragssystemet i förening med en utbredd kravlöshet har dessvärre gjort Sverige till en plats i världen där en terrorist kunnat vila upp sig mellan varven. Detta vill inte Staffanstorps kommun bidra till.

Vi måste ta hotet mot vår trygghet på största allvar. Som första kommun i landet sänder vi därför ett tydligt budskap till återvändande IS-terrorister: Ni är inte välkomna hit.


Av Christian Sonesson

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Staffanstorps kommun