Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Invandringen har inte dumpat lönerna, LO

För ett decennium sedan varnade LO för sänkta löner när EU skulle utvidgas, något som inte blivit verklighet, skriver Fredrik Segerfeldt. Oron för lönedumpningen syntes bland annat i Byggnads omtalade reklamkampanj.

För ett decennium sedan varnade LO för sänkta löner och social turism när EU skulle utvidgas.

Det finns anledning att ta med sig hur fel LO hade när vi återigen debatterar arbetskraftsinvandringen, skriver Fredrik Segerfeldt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

När EU år 2004 skulle utvidgas till tio nya länder från främst Öst- och Centraleuropa gick debattvågorna höga. Inte minst handlade det om konsekvenserna av att miljoner arbetstagare från före detta kommunistländer med långt lägre levnadsstandard än i Västeuropa skulle få tillgång till de gamla EU-ländernas arbetsmarknader.

Några som var mycket aktiva i denna debatt var LO och dess medlemsförbund. Det har skrivits spaltkilometer genom åren om arbetsmarknadskonflikten mellan Byggnads och ett lettiskt företag som byggde en skola i Vaxholm. Det famösa Go home blev ett bevingat uttryck.

Något som ägnats mindre uppmärksamhet är de varningar LO utfärdade och de förutsägelser organisationen gjorde om konsekvenserna av den fria rörligheten inom EU för arbetstagare.

Transports dåvarande ordförande Per Winberg sa exempelvis att "låglönekonkurrens och fusk finns redan, men hittills har det åtminstone varit illegalt". Byggnads dåvarande ordförande Hans Tilly varnade för lönedumpning medan LO:s dåvarande vice ordförande Erland Olausson tog till storsläggan och pratade om apartheid. Andra LO-företrädare talade om slavliknande villkor.

Nu, så här ett drygt decennium senare, står vi med facit i hand och kan systematiskt jämföra förutsägelserna med det verkliga utfallet. Att slaveri fortfarande är förbjudet och att Sverige inte förvandlats till någon rasistisk diktatur torde står klart för de flesta. Men hur har det gått med de mer seriösa varningar LO utfärdade, om miljontals arbetstagare från Östeuropa, sänkta löner och social turism? En genomgång visar att inga av farhågorna har besannats.

Det kom inga miljoner till Sverige, utan långt färre än väntat. Mellan 2003 och 2012 ökade antalet personer födda i något av de nya EU-länderna med endast 62 000.

De allra flesta personer från dessa länder som flyttade till väst valde i stället att söka sig till Storbritannien. År 2008 utgjorde medborgare från de nya EU-länderna endast 0,4 procent av den svenska arbetsmarknaden.

Det blev inte heller några sänkta löner.

Visserligen finns det uppgifter som tyder på att de mest konkurrensutsatta regionerna kan ha fått någon procent lägre löner, men reallönerna för arbetare i privat sektor har sedan 2004 stigit med i snitt sjutton procent.

Fredrik Segerfeldt

Begreppet social turism förknippas främst med dåvarande statsminister Göran Persson. Men även LO använde uttrycket. I en debattartikel från 2004 skrev bland annat dåvarande chefekonomen Dan Andersson: "Vi ser de risker med social turism som regeringen pekar på..".

Inte heller denna farhåga besannades. I stället visar upprepade undersökningar att den sociala turismen uteblev. Medborgare från de nya medlemsländerna betalar in minst lika mycket i skatt till välfärden som de tar ut.

En farhåga som man sällan hör LO centralt ge uttryck för men som förekommer i den fackliga debatten är att invandrare tar jobben från de infödda. År 2013 kom en opinionsundersökning som visade att var sjätte LO-medlem stöder Sverigedemokraterna. Carin Wallenthin, chef för IF Metalls enhet för facklig-politisk samverkan, sa då att rädslan hos fackens medlemmar att bli av med sitt jobb är några av anledningarna till de rekordhöga opinionssiffrorna.

Det finns föga stöd i forskningen för denna uppfattning. En studie över 18 OECD-länder mellan 1984 och 2003 visade att invandring inte leder till långsiktigt högre arbetslöshet för infödda. En genomgång av invandringen till 15 väst- europeiska länder mellan 1996 och 2010 visade att invandrare tog manuella rutinjobb medan infödda flyttade över till mer komplexa anställningar och därmed högre löner. Invandringen tog alltså inte jobben, utan antalet arbetstillfällen för infödda var konstant.

Som historikern Zeki Yalcin visar i sin doktorsavhandling har LO under större delen av perioden efter andra världskriget på olika sätt försökt begränsa invandringen. Oron för konsekvenserna av EU:s utvidgning och tillgången till svensk arbetsmarknad för medborgare från de nya medlemsländerna utgör i detta avseende alltså inget undantag. Genomgående har LO försökt få den snäva egoismen att framstå som ett allmänintresse, inklusive migranternas.

Det finns anledning att ta med sig detta i den nutida debatten om arbetskraftsinvandring. Hur många av de varningar som kommer från LO och dess förbund grundar sig verkligen i omsorg om migranterna och hur många av larmen är baserade på saklighet, statistik och vetenskap? LO har ropat på vargen förut. Sannolikt gör de det även nu.

Liberal debattör och skribent för Migro, vars rapport "LO ropar på vargen", publiceras i dag.


Fredrik Segerfeldt,

liberal debattör och skribent för Migro, vars rapport "LO ropar på vargen", publiceras

i dag.