Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Invandringen är inte lönsam, Sandro Scocco

Sandro Scocco, Arena idé, hävdar att Sveriges behov av invandring bara kommer att öka. Nu får han svar av två nationalekonomer.
Foto: Jessica Segerberg
Emil Bustos, fd ordförande i Socialdemokratiska ekonomklubben och doktorand i nationalekonomi.
Nils Lager, fd ordförande i Socialdemokratiska ekonomklubben och nationalekonom.

Invandrare har högre arbetslöshet och lägre genomsnittlig lön än infödda. Lägre lön genererar lägre skatt. 

En större flyktingmottagning ökar därmed påfrestningarna för välfärdsstaten – tvärtemot vad Sandro Scocco hävdar, skriver de socialdemokratiska nationalekonomerna Emil Bustos och Nils Lager.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Debattörerna Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Rikard Eriksson argumenterar i en artikel i Expressen (15/10) att Sveriges invandring har dämpat de ekonomiska kostnaderna för att den svenskfödda (icke-invandrade) befolkningen blivit allt äldre.

Kort sagt, invandrare arbetar och betalar skatt som samhället sedan använder för att trygga pensioner, vård och omsorg för pensionärer. Omvänt: hade vi inte tagit emot så många invandrare hade Sverige inte kunnat täcka hålet som en åldrande befolkning innebär med kraftigt höjd pensionsålder, kortare semester och nedskärningar i välfärden som enda alternativ. Problemet med argumentationskedjan är att den redan brister i sin första länk: invandringen till Sverige har inte varit, och är inte, ekonomiskt lönsam.

Missvisande bild

Debattörerna ger en missvisande bild av invandringens ekonomiska effekter.

Som stöd för sin tes att invandringen bidrar till att försörja Sveriges pensionärer menar man att utrikes födda arbetar mer än inrikes födda. Eftersom gruppen invandrare i genomsnitt är yngre än gruppen svenskfödda så kommer gruppen invandrare kunna försörja den senare gruppen när den går i pension. Problemet är bara att det inte kommer bli så.

50 miljarder per år

Det råder vetenskapligt konsensus om att flyktinginvandringen till Sverige de senaste decennierna varit en nettokostnad för staten, och inte en vinst. Den senaste studien från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi av Joakim Ruist prognostiserade att kostnaden för utrikesfödda år 2018 till över 50 miljarder per år. Flyktingmottagandet kan alltså inte motiveras på ekonomiska grunder för den inhemska befolkningen. 

Kampen mot samhällsproblemen hjälps inte av en missvisande bild av hur vi ska klara av välfärden i framtiden.

Varför är det så? Detta beror inte på att utrikes födda får mer bidrag, utan att utrikesfödda betalar in mindre skatt än inrikes födda. Invandrare har högre arbetslöshet och lägre genomsnittlig lön än infödda. En större flyktingmottagning ökar därmed påfrestningarna för välfärdsstaten – tvärtemot vad debattörerna från Arena idé hävdar.

Kostnaden drabbar arbetarbarnen

Varför ser vi denna argumentation som ett problem för samhällsdebatten? Jo, kostnaden för en ohållbar migrationspolitik bärs främst av arbetarklassen i städer som Borlänge, Eskilstuna, Växjö med mera, samt i utsatta områden i storstäder. 

Mer välbeställda bor ofta i områden separerade från flyktinginvandring och arbetar i branscher som ofta inte märker av en ökad segregation. 

Det är arbetares barn som hamnar i trängre skolor med många som har mycket svårt att klara av de nationella målen, det är arbetare som arbetar i yrken där kraven på sänkta löner ökar – och det är arbetare som tvingas bo i områden med social oro.

Allvarlig segregation

Dessutom borde migrationspolitiken bestämmas av mer än antalet arbetade timmar hos utrikesfödda. När invandringen är så pass hög att människor inte längre möts så byts integrationens potential ut mot segregation. Därmed urholkas även legitimiteten och det folkliga stödet för en human flyktinghjälp. Och här har Sverige en viktig roll i att hjälpa människor på flykt

Sverige har många utmaningar framför sig: en ökad ojämlikhet och en bristande integration med stor arbetslöshet och ekonomisk utsatthet bland utrikesfödda som konsekvens, men också fördomar mot invandrare som skapar motsättningar i befolkningen. 

Var ärlig om välfärden

Även om det är viktigt att framhäva att den överväldigande majoriteten som kommit till Sverige vill göra rätt för sig så hjälps inte kampen mot de ovan nämnda samhällsproblemen av en missvisande bild av hur vi ska klara av välfärden i framtiden. För att kunna hitta lösningar på de samhällsproblem vi ser behöver vi först förstå dem rätt.


Av Emil Bustos 

Fd ordförande i Socialdemokratiska ekonomklubben, doktorand i nationalekonomi

Nils Lager

Fd ordförande i Socialdemokratiska ekonomklubben, nationalekonom