Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Invandrare arbetar mer än svenskfödda

Scocco om bilden av att inrikes födda jobbar mer än utrikes födda.
Sandro Scocco är chefsekonom på Arena Idé.
Foto: Jessica Segerberg
Rikard Eriksson, professor vid Umeå universitet.
Foto: Mattias Pettersson
Lars-Fredrik Andersson, docent vid Umeå universitet.

Det finns en bild av att inrikes födda jobbar betydligt mer än utrikesfödda. Ebba Busch (KD) hävdar att ”när andelen som inte försörjer sig ökar fortsätter välfärden att urholkas.” 

Vi kan i en ny rapport från Arena Idé konstatera att det inte stämmer, skriver Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Rikard Eriksson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Utrikesfödda gör fler arbetade timmar per person än inrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Det är en ny utveckling vi sett under senare år, och något som kommer bli än viktigare i framtiden.

Missuppfattningen att utrikesfödda arbetar betydligt mindre än inrikes födda beror sannolikt på att debatten ofta handlar om arbetslöshet och sysselsättningsgrad (hur många som jobbar av de som är i arbetsför ålder). Inrikes födda har i detta avseende en påtagligt bättre situation med både lägre arbetslöshet och högre sysselsättningsgrad.

Åldersstrukturen kompenserar

Det som sällan diskuteras är dock hur åldersstrukturen för respektive grupp ser ut, det vill säga hur många av hela gruppen inrikes respektive utrikesfödda som är i arbetsför ålder. I detta avseende har utrikesfödda en stor fördel. Den är så stor att den kompenserar, och mer därtill, för den högre arbetslösheten och lägre sysselsättningsgraden.

För välfärdens finansiering är det helt avgörande hur många timmar hela befolkningen arbetar per person. Välfärdens kostnader styrs mycket av de som inte arbetar (barn och äldre) och blir det för få som arbetar i förhållande till dessa leder det till en finansieringskris.

Alternativet till invandring är kraftigt höjd pensionsålder, kortare semester eller nedskärningar i välfärden.

På grund av att en ökande andel av inrikes födda är i äldregruppen, som inte arbetar, har antalet arbetade timmar per person fallit det senaste decenniet. Sett till hela befolkningen har detta dock kompenserats av att utrikesfödda på grund av sin gynnsamma ålderssammansättning, ökade sysselsättningsgrad och arbetstid nu arbetar fler timmar än inrikes födda. Invandringen har kort sagt mildrat den ekonomiska motvinden från ett åldrande Sverige.

Vårt behov av utrikesfödda ökar

Att utrikesfödda i mycket högre utsträckning än inrikes födda är i arbetsför ålder har också gett Sverige en påtaglig tillväxtfördel jämfört med många andra utvecklade ekonomier, som upplever samma motvind i form av åldrande infödd befolkning. Resultatet från rapporten visar att Sveriges beroende av utrikesfödda bara kommer öka. 

KD-ledaren Ebba Busch har fel om invandringen och välfärden, menar debattörerna.
Foto: JESSICA GOW/TT

Av rapporten kan man dra flera slutsatser. För det första blir det än viktigare framöver att ytterligare höja sysselsättningsgraden och reducera deltidsarbetet för utrikesfödda. Det är där det finns en betydande reservpotential av arbetade timmar. Det kan göras med investeringar som; utbildning som även kommer lågutbildade till del, aktiv arbetsmarknadspolitik, förstärkt arbetsrätt och insatser för att minska diskriminering samt fördomar.

Stängda gränser ger sämre välfärd  

För det andra, om invandringen ska hållas på en mycket låg nivå, som KD önskar, är trycket på att höja den faktiska pensionsåldern för inrikes födda stort i framtiden om välfärden ska förbli på samma nivå. Här behövs arbetsmiljöinsatser för att minska förslitningsskador och livslångt lärande.

Kanske skulle dagens motstånd mot invandring minska något om medborgarna (och KD) insåg att alternativet till invandring var kraftigt höjd pensionsålder, kortare semester eller nedskärningar i välfärden. Stänger Sverige sina gränser är det detta som kommer hända, oavsett vad man anser om invandare. Ekonomiska realiteter tar inte hänsyn till fördomar.


Av Sandro Scocco

Chefsekonom Arena Idé

Lars-Fredrik Andersson

Docent, Umeå universitet

Rikard Eriksson

Professor, Umeå universitet

Tankesmedjan Arena Idé är en ideell förening som finansieras av fackföreningsrörelsen.


LÄS MER: Därför kan inte välfärdens kris skyllas på invandringen 

LÄS MER: Sverige har ingen plikt att krascha av migration 

Se Åkesson (SD) och Hirvonen (MP) debattera migrationen: