Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Intoleransen måste bekämpas varje dag

Anna Kinberg Batra, partiledare för Nya ModeraternaFoto: Sven Lindwall

I en värld där IS avrättar homosexuella och intoleranta partier ökar i popularitet måste Sverige stå upp för alla människors lika värde.

Därför föreslår vi kraftfullare bekämpning av hatbrott, skriver Anna Kinberg Batra.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige ska vara ett land där alla kan vara sig själva och gå tryggt på våra gator.

I dag fylls Stockholm av människor som deltar i den årliga Prideparaden.

Paraden är en påminnelse om både de framsteg som skett och om att mycket återstår att göra.

För trots att utvecklingen gått framåt, i Sverige och i andra länder, utsätts människor för diskriminering, hat och våld på grund av sin sexuella läggning. Vi kan därför aldrig slå oss till ro och ta öppenheten för given. Den måste försvaras varje dag.

På flera områden har situationen för HBTQ-personer i Sverige förbättrats de senaste åren.

Att ingå äktenskap, bli förälder och leva ett öppet liv är i dag möjligt på ett sätt som var avlägset för bara tio år sedan.

Men det är oacceptabelt att det i Sverige 2015 finns bostadsområden där homosexuella trakasseras, familjer i vilka HBTQ-ungdomar drabbas av våld och utfrysning eller att bemötandet ifrån samhällets institutioner brister.

Ett politiskt parti som tar ansvar för Sverige får inte stå svarslöst inför en sådan verklighet. Friheten att själv forma sitt liv måste gälla alla.

 

Att motverka fördomar tar tid och kräver både engagemang och mod.

Inte minst måste visioner omsättas i konkret politisk handling. Inom lagstiftningsområdet har framsteg skett men det finns mer att göra för att alla, oavsett sexuell läggning, ska känna trygghet. Därför föreslår vi kraftfullare bekämpning av hatbrott genom att verka för:

– Att även könsuttryck och könsidentitet uttryckligen omfattas av hatbrottslagstiftningen.

– Att kunskapen om hatbrott inom rättsväsendet och i samhället i stort ska öka.

– Att Polisen ska arbeta för att i ett tidigt skede upptäcka hatbrottsmotiv.

– Att en samsyn och nationella riktlinjer inom polisen, rättsväsendet och mellan åklagare om hatbrottsanmälningar och beviskrav skapas.

– Att Polisens nya insatser mot hatbrott följs upp och utvärderas.

– Att Migrationsverket, som första myndighetskontakt för många människor, bör informera om hatbrott.

 

I ett öppet samhälle tolererar vi varandras olikheter.

 Intolerans och destruktivt beteende uppstår sällan ur intet, utan göds ofta av missnöje och av att få inte komma till sin rätt. Därmed utgör ett långvarigt utanförskap också en grogrund där fördomar kan växa.

På jobbet blir vi däremot del av en gemenskap, vi lär känna människor som är annorlunda än oss själva och vi får tillfälle att ifrågasätta och kanske ändra förutfattade meningar. Att så många som möjligt har ett jobb att gå till är därför en viktig pusselbit i ett samhälle som håller ihop. Därför måste vi motverka det nya utanförskap som vuxit fram och som i synnerhet drabbar ungdomar och utrikes födda.

Ett öppet samhälle som har plats för alla måste också vara det i vardagen.

Det är därför extra viktigt med ett bra bemötande från myndigheter, skola, omsorg och andra institutioner i områden där HBTQ-personer annars ofta möter mindre förståelse. Vi måste till exempel uppdatera vår bild av hur en familj kan se ut. Vi behöver se över hur det rent praktiskt fungerar när ett barn i en regnbågsfamilj är sjukt och hur HBTQ-personer bemöts i vården och omsorgen.

När intoleransen tar sina mest extrema uttryck är det utsatta grupper som drabbas först och värst. Därför är förmågan att värna dessa en bra värdemätare på ett samhälles grad av tolerans och öppenhet.

I en värld där IS avrättar homosexuella och intoleranta partier ökar i popularitet måste Sverige stå upp för alla människors lika värde.

Mörka krafter måste bekämpas både i Sverige och i andra länder.

I dag är vi många som går i Prideparaden. Men den möjligheten finns inte överallt. I vissa länder riskerar arrangörer och deltagare livet, som så tragiskt skedde i Jerusalem häromdagen, eller så ordnas inga parader alls. I dag är därför en viktig dag att påminna oss själva om att öppenheten ständigt måste försvaras.

 

Anna Kinberg Batra

Partiledare, Nya Moderaterna