Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Intelligent design är en vetenskap

Att undervisa om intelligent design är knappast religiös indoktrinering.

Tvärtom - det är en fråga om demokrati.


Det anser Margareta Sundbom och Mats Selander, rektor och lärare på Andreasgymnasiet, som i dag fortsätter debatten om religiösa friskolor.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I Expressen den 19 april anklagar Christer Sturmark Andreasgymnasiet för att bryta mot skollagens krav på saklig undervisning, trots att han aldrig varit i kontakt med skolan. Han har sett ett tv-program där Mats Selander undervisar om Intelligent design (ID). Utifrån detta framkastar Sturmark en rad anklagelser, som är så osakliga att han undergräver sin egen trovärdighet som saklighetens förkämpe.

Han påstår att Mats Selander ljuger för eleverna när han säger att evolutionsläran inte kan förklara vissa komplexa organismer. Mats redogjorde för den kritik, som ett flertal erkända forskare riktat mot darwinismen. Den intresserade kan läsa till exempel Michael Behes bok "Darwin's black box", som utsetts till en av de hundra viktigaste böckerna under 1900-talet (av National Review Magazine). Att redogöra för den kritiken kan knappast vara lögn. Det är uppenbart att Sturmark inte förstår vad ID går ut på. Kanske han inte vill förstå. Helt klart är att han inte gjort sin hemläxa. Därför skulle vi vilja förklara varför det är fel att likställa ID med kreationism.

Med kreationism brukar man mena den bibeltolkning, som säger att världen skapades på sex dagar och för cirka 10 000 år sedan. ID bygger däremot inte på någon bibeltolkning. Enkelt uttryckt är ID en vetenskap, som studerar tecken på intelligens. ID utgår från en förmåga vi alla har, nämligen att kunna skilja ut sådant som är designat från sådant som inte är det. Intelligenser lämnar nämligen efter sig vissa typiska igenkännbara mönster. På denna förmåga vilar vetenskapliga discipliner som arkeologi, kriminologi och grafologi. Om mönstret är igenkännbart och tillräckligt komplext, drar forskarna den slutsatsen att mönstret härstammar från minst en intelligens.

ID-rörelsen studerar mönster i till exempel proteiner, cellens komplexa funktioner och DNA-molekylen. Mönstren är alltså vetenskapligt åtkomliga, men det betyder inte att intelligensen bakom är det. Metoden och utgångspunkten är vetenskaplig, men resultatet pekar bort från ateism och mot en religiös världsbild. Ungefär som Big bang-teorin. Många forskare hade svårt att acceptera ett universum, som blivit till "ur intet". Det inbjöd till religiösa förklaringar. Men detta gjorde inte Big bang-teorin mindre vetenskaplig.

Vissa av Darwins hypoteser är utan tvivel vetenskapligt bevisade. Men en växande skara forskare, varav flera är före detta darwinister (som till exempel Michel Behe, Dean Kenyon och Rick Sternberg) betvivlar att de darwinistiska mekanismerna kan förklara icke-reducerbar komplexitet (en struktur där alla delar behövs samtidigt eller simultant för funktion) och DNA-information. Något som i stället verkar kräva intelligens. Skolverket förespråkar att undervisningen skall vara ämnesövergripande och ha ett internationellt perspektiv. Därför vill vi i vår skola vara öppna för den tvärvetenskapliga, internationella diskussion som ID-rörelsen skapat. En sådan öppenhet rimmar väl med både vetenskaplig frihet och kritiskt tänkande. Menar förbudsateister som Sturmark att det är ovetenskapligt att redogöra för denna diskussion? Är det religiös indoktrinering?

Oberoende av vilken världsbild som är den rådande föreligger risk för indoktrinering. Som ung blev jag, Mats Selander, själv indoktrinerad i ateistisk humanism. Den som tror att den världsbilden är neutral riskerar att bli fundamentalistisk i sina anspråk. I ett demokratiskt samhälle får det inte råda centralstyrning, när det gäller livsåskådning. Friheten att få starta och driva friskolor på lika villkor är viktig för en sann demokrati. Det är bara de som är blinda för sina förment neutrala glasögon, som inte ser det. Ironiskt nog är Sturmarks blindhet en utmärkt illustration till varför konfessionella skolor behövs.

Mats Selander Margareta Sundbom

Mats Selander är filosofilärare och grundare av antiabortorganisationen MBR. Margareta Sundbom är rektor. Förutom Gud tror Mats på människan och vetenskapen. Margareta tror på den Gud som är uppenbarad i Bibeln.