Inte Karolinskas ledning som riskerar livhanken

Jarl Ehrenberg, överläkare Karolinska.
Foto: Privat.
Ett flygplan med ett lika bristfälligt larmsystem som Nya Karolinska skulle få startförbud, skriver överläkaren Jarl Ehrenberg. (Personerna på bilden har inget med Karolinska att göra.)
Foto: Colourbox.

Ett flygplan med ett lika bristfälligt larmsystem som Nya Karolinska skulle få startförbud, skriver överläkaren Jarl Ehrenberg.

Samma sjukhusledning som försäkrade att Macchiarinis luftstrupsoperationer var etiskt oklanderliga förlänger nu lidandet för andra patienter.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | VÅRDEN. Den 21 november, på ettårsdagen av inflyttningen på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS), brakade livsviktiga larmfunktioner fullständigt samman. Då hade ett år förflutit av ideliga störningar i larm-, övervaknings- och kommunikationsutrustningen. Så sent som fyra dagar före Det Stora Sammanbrottet fick en patient fyra minuter försenad återupplivning på grund av fel i övervaknings- och larm-utrustningen. Patienten blev svårt skadad och avled efter drygt två veckors intensivvård. Händelsen lär vara anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) men borde rimligen polisanmälas.

Samtidigt som ambulanser omdirigerades och patienter flyttades från NKS försäkrade sjukhusledningen att patientsäkerheten inte var hotad. Samma sjukhusledning som försäkrade att kirurgen Paolo Macchiarinis famösa luftstrupsoperationer var etiskt oklanderliga. 

Osäkra larmsystem

Ett flygplan med ett lika bristfälligt larmsystem som NKS skulle få startförbud. Bygg ett kärnkraftverk med NKS-standard på larmsystemen och försök få verksamheten godkänd av Kärnkraftsinspektionen. Tror någon att man skulle få driftstillstånd?

De osäkra larmsystemen och den undermåliga sjukhusdesignen påpekades långt före flytten av oss inom vårdprofessionen. Sjukhusledningen ignorerade detta och påstod att allt var patientsäkert. När allt fler felaktigheter uppdagades efter att systemen tagits i aktivt bruk framhärdade man ändå i sin ståndpunkt.

Sjukhusledningen har ägnat avsevärda ekonomiska och personella resurser åt en dyr och kontroversiell organisationsreform. Allt medan sjukvårdsköerna på Karolinska fortsätter att öka. En tragisk konsekvens av en misskött sjukvård är det 20-tal patienter som i somras fick vänta oacceptabelt länge på sina bokstavligen livsviktiga bukoperationer. 

Dessa dystra fall är ändå bara toppen på ett isberg av onödigt prolongerat lidande orsakat av dålig sjukvårdsplanering. Förlossnings-, neuro-, barn- och cancersjukvård är några av de verksamheter vars tillkortakommanden går som en följetong i medier.


LÄS MER - Debatt: Ta inte upp plats på akuten i onödan 

Skarpslipat svärd

När Damokles avundades kung Dionysios av Syrakusa dennes privilegierade ställning lät kungen honom få sitta på tronen, men hängde ett skarpslipat svärd i ett hårstrå ovanför hans huvud. Detta för att illustrera hur utsatt man är i makthavarens position. 

I våra moderna tider behöver makthavare sällan riskera livhanken. Den som har misskött sitt ämbete tar numera på sin höjd en "timeout", gör en "pudel" eller tillsätter en internutredning.

I viss mån kan ett aktiebolags verkställande direktör, vd, påstås ha ett Damoklessvärd hängande över sig. Aktiebolagets styrelse, som har aktieägarnas uppdrag att förvalta bolaget, kan nämligen avsätta vd med omedelbar verkan. En vd som inte lyckas upprätthålla och utveckla bolagets verksamhet sitter lika osäkert som Damokles på tronen. Skulle både styrelsen och vd missköta sina uppdrag kan de räkna med att aktieägarna vid nästa bolagsstämma kommer att vilja ha förändringar i bolagsledningen.

Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Sjukhusdirektören Melvin Samsom

Karolinska universitetssjukhuset har de senaste åren haft flera motgångar där varken vd eller styrelsen förmått agera adekvat. Sjukhusdirektören Melvin Samsom har misskött såväl Macchiarini-affären som sjukvårdsproduktionen och styrelsen klarar uppenbarligen varken av att vägleda eller avskeda honom.

Men, en inkompetent vd kombinerad med en impotent styrelse är inget som ägarna, Stockholms invånare, behöver acceptera. Vi röstberättigade stockholmare har "bolagsstämma" vart fjärde år. I år, 2018, får vi välja vilka politiker som ska se till att våra sjukhus och institutioner sköts väl.

Då hoppas jag att våra nu ansvariga politiker, som uppenbarligen saknar förmåga att styra sjukvården, får ett konkret tydliggörande av Damokles svärd.


Av Jarl Ehrenberg

Överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.


LÄS MER - Alla nyheter om Karolinska universitetssjukhuset