Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ingen ska behöva mobbas på jobbet

Jag är en av alla de som utsatts för mobbning på arbetsplatsen. Alla ser att det förekommer, men ingen vågar göra något. Nu måste vi se till att arbetsgivaren tar tag i dessa problem, skriver Fatou Touray.
Foto: Privat.
Även på arbetsplatser där det finns arbetsgivare som är beredda att ta sitt ansvar kan mobbning uppstå, skriver Fatou Touray.
Foto: Shutterstock.

Jag är en av alla de som utsatts för mobbning på arbetsplatsen. Alla ser att det förekommer, men ingen vågar göra något. Nu måste vi se till att arbetsgivaren tar tag i dessa problem, skriver Fatou Touray.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Starka ord kan vara svåra att förknippa med något man själv varit utsatt för. När det gäller mobbning så blev jag på en arbetsplats utsatt för baktalande, utfrysning, åsidosättande och överkritiskt bemötande för bara några år sedan.

I dag vet jag att det är några av de kriterier som är mycket vanliga på arbetsplatsmobbning. Men då, när någon för första gången satte ord på det, ryggade jag tillbaka. Slog ifrån mig.

Ordet var laddat med så mycket svårigheter att jag liksom inte ville acceptera att det var det jag hade varit med om.

Det var inte alla på arbetsplatsen som utsatte mig för detta. Jag hade några väldigt fina kolleger där också. Men där det finns mobbning, finns alltid en potentiell risk att även någon annan ska bli utsatt. Rädslan gör att man tiger för att inte dra till sig uppmärksamhet då man riskerar att bli nästa person.

Det här gör också att många som blir utsatta kan ha svårt att finna stöd på arbetsplatsen.

Nu blev jag inte kvar på den arbetsplatsen, vilket jag i dag är oändligt tacksam för. På den korta tid jag var där personlighetsförändrades jag fullständigt.

Ändå tog det flera månader efter att jag slutat innan jag kunde ta ordet ”mobbad” i munnen.


Under hela mitt drygt 40-åriga liv hade jag aldrig blivit utsatt för något jag upplevt som mobbning, varken i skolan eller bland vänner eller på en arbetsplats. Det var en helt ny upplevelse för mig och jag hade verkligen svårt att tänka mig att det skulle kunna drabba mig.

Men när det väl gjorde det, så slog situationen fullständigt ut min personlighet. Jag blev under den här korta tiden en person jag varken kände igen eller tyckte om.

Alla mina styrkor som jag blivit uppmuntrad för av alla tidigare chefer och kolleger för bara försvann. Det bara rann av mig och jag blev en person jag inte ville vara. Alla mina svagheter kröp fram och jag blev någon som inte kände mitt eget värde.

Det tog ett tag, kanske ett år på min nuvarande arbetsplats, att ”bli mig själv” igen. Att våga stå upp för den jag är och vad jag vill och i dag, trots distans till det som har skett och ett bra läkande med stöd av min omgivning.

Jag kan fortfarande i dag känna smärtan och bli berörd av det jag utsattes för. Även om jag nu har full insikt om att det inte var mig det handlade om. Det var ju människor med dålig självbild försökte göra sig bättre på min bekostnad.


Jag är personligen övertygad om att de flesta chefer och arbetsledare också är medvetna om när mobbning sker på en arbetsplats och att inte våga lyfta det visar på svaghet och en problematik på arbetsplatsen som behöver tas itu med.

Därför ska mobbning även fortsättningsvis klassas som ett brott mot arbetsmiljölagen.

Enligt arbetsmiljölagen har anställda rätt till en sund arbetsmiljö och det är arbetsgivarens ansvar att i samverkan med medarbetare och fackföreningar att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket har gett ut föreskrifter mot kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Dessa föreskrifter är tyvärr vare sig straffbelagda eller vitessanktionerade. Detta innebär i praktiken att arbetsgivaren själv kan delta i mobbning eller underlåta sig att agera och därmed inte heller behöva ta några konsekvenser.

Samtidigt kan självklart en arbetstagare kräva skadestånd om man blivit utsatt för mobbning på arbetsplatsen. Det här är mina handfasta råd till dig som är mobbad på din arbetsplats:

■ Kom ihåg att det inte är ditt fel, det är inte hos dig problemet ligger, utan hos den/de som utsätter dig.

■ Skriv ned det som sker i en almanacka, spara mejl, konversationer och liknande. Samla ”bevis”.

■ Kontakta facket eller advokat för att föra talan om skadestånd.

■ Börja söka annat arbete direkt.

■ Ta stöd av anhöriga eller kunniga inom detta område.


Även på arbetsplatser där det finns arbetsgivare som är beredda att ta sitt ansvar kan mobbning uppstå. Skillnaden är att mobbningen kvävs i sin linda och inte utvecklas till ett större problem. Det finns alltså en tydlig indikation på att mobbning kan förhindras och stoppas om den goda viljan finns.


Fatou Touray

Personlig assistent

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Afrope.se