Ingen ska behöva få cancer av sitt sexliv

Debattörerna uppmanar socialminister Lena Hallengren: Ta ansvar för folkhälsan – låt inte beslut om könsneutral och kostnadsfri HPV-vaccination dröja längre.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT
Katarina Johansson är grundare av Nätverket mot cancer.
Foto: André de Loisted

I Sverige har vi möjlighet att förhindra all HPV-relaterad cancer och sjukdom och även få stopp på cirkulationen av HPV i samhället. 

För att nå målet krävs att pojkar erbjuds kostnadsfri vaccination, skriver Katarina Johansson tillsammans med sju läkare.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | HÄLSA. HPV-infektion är mycket vanligt, 80 procent av oss drabbas under vår livstid. De flesta läker ut infektionen av sig själv men för runt 1 200 personer varje år i Sverige blir effekten av viruset cancer.

Sedan 2012 erbjuds flickor vaccin mot humant papillomvirus (HPV) som skydd främst mot livmoderhalscancer och kondylom (könsvårtor). Senare forskning har visat att flera cancerformer som även pojkar/män drabbas av, såsom anal-, svalg- och peniscancer, är orsakade av HPV. Trots kunskapen är pojkar i Sverige fortfarande exkluderade från HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet. 

Hur kan vi motivera att pojkar inte får samma skydd som flickor?

HPV-orsakad cancer ökar

Eftersom inte alla flickor vaccineras mot HPV är i dag 1 av 5 flickor oskyddade mot HPV. När en pojke har sex med en oskyddad person, oavsett kön, skyddas han inte mot eventuell HPV-relaterad cancer eller kondylom. HPV-orsakad svalgcancer som drabbar främst män ökar årligen med 5 procent och antalet kommer vara fördubblat inom 15–20 år utan vaccination. 

Hur kan vi motivera att pojkar inte får samma skydd som flickor? Det kan väl inte heller vara så att Sverige diskriminerar bi- eller homosexuella pojkar? Dessutom, varför ska flickor/kvinnor ta ansvar för sexuell hälsa när det är pojkar/män som till stor del sprider HPV-viruset vidare? Pojkar/män som är drabbade av HPV-infektion har kvar infektionen under lång tid till skillnad från kvinnor som ofta läker ut infektionen betydligt snabbare. Detta gör att kvinnor i vissa fall aldrig blir av med cellförändringar och cancerrisk på grund av reinfektion av HPV av sin manlige partner.

HPV kan orsaka cancer

Humant papillomvirus (HPV) är en grupp virus som omfattar mer än 200 olika typer. Tretton HPV-typer klassificeras som högriskvirus och kan orsaka olika typer av cancer, till exempel livmoderhalscancer och cancer i vulva, vagina, anus, penis och svalg. 

HPV smittar via kontakt mellan hud och slemhinnor, inklusive genom samlag.


Källa: Folkhälsomyndigheten

Pojkar inkluderas i andra länder

Folkhälsomyndigheten rekommenderade 2017 att inkludera pojkar i barnvaccinationsprogrammet mot HPV. Förra året skickade socialdepartementet ut frågan om pojkar och HPV-vaccination på remiss – och en klar majoritet av remissinstanserna var positiva till förslaget. 

Land efter land väljer att inkludera pojkar i vaccination mot HPV för att få bort viruset från samhället, för det räcker nämligen inte med att bara vaccinera flickor. Det är visat i många studier att hög utbildning och socio-ekonomi är påtagligt relaterat till graden av vaccinationstäckning om inte vaccin erbjuds i nationella program. Vår granne Danmark har tagit krafttag; den danska regeringen har meddelat att de från 1 juli 2019 vill införa HPV-vaccination för pojkar. Även Norge och Finland har fattat beslut om att de ska vaccinera pojkar.

Ett virus som finns kvar i onödan

Den Svenska Barnläkarföreningen sa i sitt remissvar att ”vaccination av båda könen i ett vaccinationsprogram är en barnrätts- och rättvisefråga. Den är ett led i strävan för en jämlik hälsa när det har visats att både pojkar och flickor har nytta av vaccinet.”

Varje termin som går utan att pojkar erbjuds HPV-vaccination innebär onödiga sjukdomsfall, lidande och förlorade liv.

Joakim Dillner, en av våra främsta forskare inom HPV, har sagt följande: ”Det är entydigt så att vi borde vaccinera båda könen. Det är onödigt att ha kvar cancerframkallande virus i samhället. Målsättningen borde vara att få stopp på cirkulationen av HPV och det får man om vaccinerar båda könen.”

Lena Hallengren måste ta ansvar

Nu har vi äntligen en beslutsmässig regering och vi uppmanar vår nya socialminister Lena Hallengren: Ta ansvar för folkhälsan och inför ett rättvist och jämlikt skydd mot cancerframkallande virus – låt inte beslut om könsneutral och kostnadsfri HPV-vaccination dröja längre! Framförallt, låt det inte bli en klassfråga där endast välbeställda föräldrar har råd att betala för att skydda sina söner. Varje termin som går utan att pojkar erbjuds HPV-vaccination innebär onödiga sjukdomsfall, lidande och förlorade liv.


RÄTTELSE: I en tidigare version av artikeln stod Nätverket mot cancer felaktigt som en av undertecknarna i ingressen. I själva verket undertecknades artikeln av nätverkets grundare Katarina Johansson. Hon företräder inte längre Nätverket mot cancer. 


Av Katarina Johansson

Grundare av Nätverket mot cancer

Christer Borgfeldt 

Docent, Lunds universitet samt överläkare kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund

Annika Johnsson 

Överläkare Centrum för sexuell hälsa, SUS, Malmö

Gediminas Baseckas 

Överläkare, Regional Patientprocessledare för peniscancer i Södra Sjukvårdsregionen, SUS Malmö

Peter Kirrander 

Med dr, överläkare, urologiska kliniken, Örebro.

Marie-Louise Lydrup 

Docent, Lunds universitet samt överläkare i kirurgi, SUS Malmö

Sinja Kristiansen 

ST-läkare och doktorand, SUS Malmö

Johan Wennerberg 

Senior Professor, Överläkare, SUS Lund