Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ingen gräddfil för alternativmedicin

Alternativ medicin ska inte ges företräde.

All medicinsk behandling ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingen som söker hälsa, bot och bättring ska behöva riskera att råka ut för charlataner. Den gräddfil för så kallade antroposofiska läkemedel som regeringen sägs vilja skapa är förkastlig.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

ll medicinsk behandling ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingen som söker hälsa, bot och bättring ska behöva riskera att råka ut för charlataner. Den gräddfil för så kallade antroposofiska läkemedel som regeringen sägs vilja skapa är förkastlig. Folkpartiet kräver att regeringen tänker om! Hälso- och sjukvårdens patienter ska känna sig trygga i förvissningen om att de behandlingsmetoder som vården använder vilar på vetenskaplig grund. Folkpartiet vill skärpa lagstiftningen så att det blir tydligt att läkarlegitimationen är förknippad med ett stort ansvar, och att den behandling och de råd som läkaren ger ska vara evidensbaserad, även utanför det dagliga arbetet i vården.

Sedan 1993 har Vidarkliniken i Järna fått tillfälliga tillstånd från regeringen att använda antroposofiska preparat som inte är godkända läkemedel. Sådana undantag några år i taget är i längden en ohållbar ordning. Läkemedelsverket har därför tagit fram förslag till regelverk där antroposofiska medel kan godkännas eller registreras utan att patientsäkerheten äventyras och att användaren inte missleds om vilken verkan medlen har.

Läkemedelsverkets förslag ger den nya regeringen flera olika vägval. Oroväckande medieuppgifter tyder på att regeringen överväger att ge antroposofiska läkemedel en gräddfil. Det vore oacceptabelt eftersom det skulle innebära ett undantag från kravet att all behandling som påstås leda till bot och lindring ska tåla samma granskning.
Folkpartiet välkomnar nya läkemedel, behandlingsmetoder och medicinsk utveckling men det ska ske under ordnade vetenskapliga former. Det som kallas alternativ, traditionell och integrativ medicin kan bara accepteras under förutsättning att den klarar samma hårda krav som all annan medicin om den jämställs med denna. Metoder och läkemedel ska prövas, och bara den som har en riktig legitimation ska få erbjuda vård och behandling.

Preparat som inte lever upp till vetenskapens krav kan samtidigt inte förbjudas. Vuxna människor ska kunna följa sin övertygelse - men de ska inte bli lurade. Därför är det helt nödvändigt att sådana preparat dels är säkra och oskadliga, dels att det tydligt framgår att de inte är godkända som läkemedel och att de inte har några vetenskapligt belagda effekter. Sådana möjligheter finns i dag för traditionella växtbaserade läkemedel och för homeopatika. Det är också viktigt att sjukvården kan bemöta patienters intresse för alternativmedicin med respekt och med kunskap om hur sådana behandlingar kan påverka den medicinska behandlingen.
Människor som söker råd om sin hälsa eller genomgår en livskris ska inte behöva riskera att utsättas för hälsoprofeter som erbjuder behandlingar som i bästa fall är verkningslösa, i värsta fall något som fördjupar en sjuk människas problem. Alternativmedicinen är en miljardindustri, och det är på sjuka människors hopp de tjänar sina pengar.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP)
Anna Starbrink, landstingsråd (FP)
Foto: Anki Almqvist

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP)

Anna Starbrink, landstingsråd (FP)