Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Inga främlingar i hemmet med regeringens förslag

Kvinnor ska inte längre behöva laga hålen i omsorgen.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT NYHETSBYRÅN
Socialminister Lena Hallengren (S).
Foto: OLLE SPORRONG

Hemtjänsten fungerar inte som den ska. Regeringen vill därför att den som har hemtjänst ska tilldelas en namngiven undersköterska – en person som ska hålla ihop omsorgen, skriver socialminister Lena Hallengren (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Över 170 000 svenskar får hjälp av hemtjänsten. Majoriteten av dem är äldre, men även yngre som till exempel haft en stroke har behov av stöd och hjälp. Hemtjänstens uppdrag är brett. Från praktisk hjälp med städning, matlagning, tvätt, inköp och bankärenden till hjälp med att äta och dricka, medicinering, på- och avklädning, promenader och personlig hygien.

Viktiga uppgifter är också att ha kontakter med anhöriga liksom inte sällan med hälso- och sjukvården. Det är ofta hemtjänstens personal som finns närmast omsorgstagaren och som har bäst möjligheter att upptäcka förändringar i hans eller hennes hälsotillstånd.

Kvinnor lagar hålen

När hemtjänsten fungerar som bäst kan den därför också se och förebygga sjukdom och därigenom också minska riskerna för onödiga inläggningar på sjukhus.

I dag upplever allt för många hemtjänsten som otrygg. Man får besök av för många olika personer som kommer på olika tider och ger olika besked. Många uppger också att de anställdas språkkunskaper brister och att man inte alltid förstår varandra tillräckligt väl.

Anhöriga, oftast kvinnor, får allt för ofta agera koordinatorer och ta ansvar för kontakterna med andra insatser och aktörer runtomkring. För många kan det bli ett allt för stort ansvar där både den äldre själv och hans eller hennes anhöriga riskerar att fara illa.

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Det här är bakgrunden till att regeringen nu föreslår lagändringar om införandet av en så kallad ”fast omsorgskontakt” i hemtjänsten. Det här är en ordning som finns och utvecklats i ett antal kommuner men som nu ska införas i hela landet.

Konkret innebär det att den som har hemtjänst ska tilldelas en namngiven undersköterska som ska hålla ihop omsorgen och fungera som ”spindeln i nätet”. Det ska alltså vara en person som arbetar nära omsorgstagaren och som ges ett särskilt utpekat ansvar för just honom eller henne.

Rätt till omsorgskontakt från 1 juli 2022

Genom kravet på att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska säkras en grundkompetens hos personen, då bland annat vad gäller språkkunskaper. Det här är en viktig kvalitetshöjande reform som vi socialdemokrater gick till val på och som nu genomförs.

Rätten till en fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och från den 1 juli 2023 gäller också kravet på att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska.

Av Lena Hallengren (S)

Socialminister