Inför tvångstestning av de som ska utvisas

Moderaterna agerar i riksdagen för att införa tvångstestning av vägrande brottslingar som ska utvisas.
Foto: Faris Hadziq/Shutterstock
Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.
Foto: ALI LORESTANI/TT

En viktig del i en reglerad invandring är respekten för att ett ja är ett ja – men också att ett nej är ett nej. 

En växande skara som fått utvisningsbeslut har hittat ett sätt att skjuta upp sin utvisning – de vägrar helt enkelt att testa sig för covid-19 när utvisningen ska verkställas. Nu agerar vi moderater i riksdagen för att stoppa detta, skriver Maria Malmer Stenergard.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverige har en reglerad invandring. Grunden och legitimiteten för migrationspolitiken bygger på att lagar och regler följs. Den som bedöms ha skyddsbehov får skydd i Sverige. Den som inte har skyddsskäl ska lämna landet. Detsamma gäller den som utvisas till följd av ett brott.

Ett ja ska vara ett ja och ett nej ett nej – på riktigt. Den som får ett nej förväntas lämna landet självmant. Om någon inte gör det ska Polismyndigheten verkställa utvisningsbeslutet.

En helt absurd situation

Under pandemin är det ett stort antal länder som inte tar emot personer, inklusive egna medborgare, om de inte kan uppvisa ett negativt covid-test. För gränspolisen har det blivit vardag att personer som fått utvisningsbeslut vägrar att testa sig. Och utan negativt covid-test blir de som borde utvisas, efter eget godtycke, kvar i Sverige. Det är en helt absurd situation. Bland dem som skjutit upp sin utvisning på detta sätt finns ett antal personer som dessutom dömts för grova brott med utvisning som konsekvens.

Morgan Johansson har redan meddelat riksdagen att han för närvarande inte tänker ta några initiativ för att införa tvångstestning.

Smittskyddslagen medger redan nu tvångstestning, men bara av personer som misstänks bära på smitta och om det samtidigt finns risk för att andra smittas. Tvångstestning innebär ett kroppsligt ingrepp som självklart kräver noggrant övervägande. I den ena vågskålen ligger behovet av skydd för den enskildes integritet. I den andra ligger såväl upprätthållandet av lag och ordning, som respekten för brottsoffer. 

Släpps ut på gatan igen

Vi moderater tycker att det är direkt stötande att personer som ska utvisas till följd av grova brott kan skjuta upp verkställigheten genom att vägra covidtest. Konsekvensen har blivit att gränspolisen tvingats släppa ut dessa personer på våra gator.

Detta måste omgående ändras. I stället vill vi möjliggöra för polisen att genomföra tvångstestning för covid-19 för att kunna verkställa utvisningarna utan dröjsmål.

I sammanhanget ska det nämnas att regeringen gett polisen i uppdrag att prioritera verkställande av utvisningar av brottsdömda. Det välkomnar vi. Samtidigt måste polisen få rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag.

Hur går Morgans ”dialog” med hemländerna?

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har redan meddelat riksdagen att han för närvarande inte tänker ta några initiativ för att införa tvångstestning. Han har i stället hänvisat till en intensifierad dialog med mottagarländerna. Resultatet av dessa dialoger är dock höljt i dunkel. 

Redan år 2018 rapporterades det om att cirka 50 000 person befann sig i Sverige illegalt. Den verkliga siffran är i dag sannolikt högre. I takt med att skuggsamhället växer far allt fler illa, samtidigt som Sverige tappar kontrollen över vilka som vistas i landet.

Vi kan inte ha en ordning där den som har fått nej på sin asylansökan eller som begått ett allvarligt brott, i praktiken själv kan avgöra när en utvisning ska ske – genom att helt enkelt vägra ett covidtest. När regeringen inte ger polisen de verktyg som behövs, är det lagstiftarens skyldighet att agera. Det gör vi moderater nu.


Av Maria Malmer Stenergard (M)                         

Migrationspolitisk talesperson