Inför reklamförbud för flyg och annat fossilt

Gustav Martner, reklam- och marknadsföringsexpert på Greenpeace.
Foto: Will Rose / Greenpeace NORDIC - Denmark, Fin
Ett fossilreklamförbud borde vara en självklarhet, skriver Gustav Martner.
Foto: Jae C. Hong / AP

Varje inställd annonskampanj för lågprisflyg eller bensindrivna SUV:ar skapar mer plats åt att etablera nya semestervanor och bättre sätt att förflytta sig på.

Det är dags att förbjuda den fossilreklam som förstör våra liv och vår framtid, skriver Gustav Martner, reklam- och marknadsföringsexpert på Greenpeace.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Att rökning är mycket skadligt för människors hälsa slogs fast vetenskapligt långt innan några omfattande regleringar infördes för att begränsa dess skadeverkningar. Mycket på grund av tobaksindustrins medvetna lögner, PR-kampanjer och reklam. Under decennier lyckades tobaksbolagen så tvivel om det vetenskapliga sambandet mellan rökning och cancer. 

Fossilindustrin har under lång tid gjort exakt samma sak kring klimatet. Genom att medvetet ljuga i PR-kampanjer och reklam skapade man tvivel kring sambandet mellan förbränningen av fossila bränslen och ett allt varmare klimat. Med tobaksindustrins taktik lyckades fossilindustrin kraftigt försena politiska åtgärder för att minska den globala uppvärmningen och gynna försäljningen av sina produkter. 

Reklam är inte en del av yttrandefriheten och har inte varit det på över hundra år

Men precis som det till sist kom åtgärder mot tobakens skadliga effekter kommer nu allt fler politiska åtgärder på klimatområdet. Reglering av marknadsföring är dock fortfarande en blind fläck för våra politiker. Det är anmärkningsvärt med tanke på att reklam är ett synnerligen effektivt sätt att skapa eller upprätthålla normer i samhället. Utan reklam skulle vi knappast haft städerna fulla av onödigt törstiga stadsjeepar eller tyckt det var helt normalt att resa över halva jorden för att julhandla.

Skulle vi applicera vårt synsätt kring marknadsföring av hälsovådlig tobak på klimatkrisen skulle ett fossilreklamförbud vara en självklarhet. Parallellerna med tobaken blir än tydligare om man beaktar att en nyligen publicerad studie visar att långt fler dödsfall orsakas av inandning av skadliga partiklar från förbränningen av fossila bränslen än av rökning – ett område där alltså reklamförbudet är totalt.

Ett relevant fossilreklamförbud bör inkludera:

1. En svartlistning i hela reklam- och medielandskapet för oljebolag, inklusive de som säljer biodrivmedel som släpper ut lika mycket koldioxid som fossila bränslen. Detta skulle motsvara den svartlistning som existerar för tobaksbolag i dag.

2. Förbud mot reklam för bilar och transporttjänster baserade på förbränningsmotorer. För att komma bort från utsläppen från transportsystemen behöver de elektrifieras. Ett rimligt undantag här är reklam för kollektivtrafiktjänster som ännu inte hunnit ställa om till el och trafik som går på hållbart producerad biogas.

3. Förbud mot reklam för flygresor. Alla flyg orsakar stora klimatpåverkande utsläpp, elektrifiering är fortfarande långt borta och därför måste flygandet minska. Att då samtidigt tillåta lockande destinationsreklam eller livsstilsreklam för flygbolag motverkar detta. Det räcker med möjligheter att jämföra priser för att upprätthålla en fungerande marknad.

Finns fler argument

Det finns utöver det direkta bidraget till minskade utsläpp även andra argument till varför ett reklamförbud bör vara en del av samhällets klimatåtgärder. Det viktigaste är att reklam innebär att de med mest pengar kan ta oproportionerligt mycket plats i debatten. Detta är också skälet till att reklam sedan hundra år tillbaka är ställt utanför yttrandefrihetens skydd.

Att argumentera mot ett fossilreklamförbud med hänvisning till att det skulle inskränka yttrandefriheten (som flera av våra politiker gör) är ett argument byggt på okunskap. Reklam är inte en del av yttrandefriheten och har inte varit det på över hundra år. Det som ett fossilreklamförbud påverkar är näringsfriheten. Men, är vi inte överens om att inskränkningar av vissa skadliga näringar, till exempel de som bygger på förbränning av fossila bränslen, är en av de viktigaste medicinerna mot klimat- och miljökriserna? 

Varje förbjuden annons för en SUV med förbränningsmotor ger plats för ett erbjudande om ett bättre sätt att förflytta sig. Varje inställd annonskampanj från lågprisflyget skapar mer plats åt att etablera nya semestervanor.

Det är det som är poängen med att förbjuda reklam som förstör våra liv och vår framtid.


Av Gustav Martner

Reklam- och marknadsföringsexpert, Greenpeace