Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Inför obligatorisk samhällsinformation för nyanlända

Johan Hedin. Foto: Thommy Tengborg/Tt
Gunilla Hjelm. Foto: Bertil Ericson / Tt
Undervisning. Foto: Fredrik Sandberg / Tt

Grundläggande kunskaper om lagar, regler och normer som gäller i Sverige är en förutsättning för att människor som kommer hit ska kunna bli en del av det svenska samhället, skriver Centerpartiets Johan Hedin och Gunilla Hjelm.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Rättsväsendets grundpelare bygger på att alla står lika inför lagen. Att polisen ser mellan fingrarna när unga flickor ofredas och trakasseras underminerar förtroendet för hela rättsväsendet och i förlängningen myndigheter i stort. Det riskerar också att öka främlingsfientligheten. Alla ska stå lika inför lagen. Varje brott ska utredas och straffas - oavsett var förövare eller brottsoffer kommer ifrån.

Centerpartiet och Centerkvinnorna är starkt oroade över uppgifter om att Polisen undanhållit information om övergrepp mot unga flickor på en festival i Stockholm under 2014 och 2015.

Rikspolischef Dan Eliasson har lovat att utreda händelsen. Det är bra, men Polisen bör också skapa en transparent handlingsplan för att förhindra att liknande företeelser upprepas.

Polisens uppgift är att utreda brott och se till att de som begår dessa brott i så stor utsträckning som möjligt kan lagföras, oavsett politiska konsekvenser. Myndigheters konsekvensneutralitet är grundläggande för att alla människors demokratiska rättigheter ska garanteras. Den politiska konsekvensen ska polismyndigheten överlåta till politiker att hantera.

Liknande händelser har skett på fler ställen i Europa. Nyårsnattens firande på torget i Köln resulterade i hundratals anmälningar - som även de först undanhölls av den tyska polisen. Oavsett om övergreppen sker i Köln, i Kalmar, eller i Kungsträdgården ska budskapet vara det samma – en kränkning av någons sexuella integritet får allvarliga rättsliga konsekvenser.

Vi får aldrig kompromissa med alla människors lika värde. Alla kvinnors rätt till sin kropp. Centerpartiet vill:

 

Skärp straffen för uppvigling. Händelserna i bland annat Kungsträdgården har fått till följd att ett flertal män har hetsat till sexualbrott mot minst en kvinnlig journalist. Oavsett om det rör att uppmana andra till att begå sexuella övergrepp eller att hetsa till att tända eld på flyktingboenden är det aldrig acceptabelt att uppmana andra till att begå brott. I ett rättssamhälle måste vi försäkra oss om att den typen av beteende straffas.

Vi ser dagligen människor som hetsar andra till brott till exempel på internet. Trots det har endast 10 personer dömts för uppvigling de senaste 10 åren. Mot bakgrund av hur få som döms för uppvigling vill vi se över hur uppviglingslagstiftningen kan uppdateras. För att rättsväsendet i högre grad ska prioritera dessa brott föreslår vi också en straffskärpning där dagens nivå av böter eller fängelse i sex månader höjs.

Samtycke och oaktsamhetsrekvisit. För Centerpartiet är det självklart att alla sexuella handlingar ska ske med samtycke och att de som inte gör det ska vara straffbara. Vi vill därför införa samtyckeslagstiftning och ett oaktsamhetsrekvisit för sexualbrott.

Människors sexuella integritet är något som ska tas på största allvar och därför måste vi vara tydliga med att alla typer av sexualbrott, och särskilt sådana som begås mot eller av unga människor tas på största allvar.

 Införa obligatorisk samhällsinformation för nyanlända. Grundläggande kunskaper om lagar, regler och normer som gäller i Sverige är en förutsättning för att människor som kommer hit ska kunna bli en del av det svenska samhället. Det måste vara tydligt vilka handlingar som inte accepteras av svensk lag – något som också kräver att polis och rättsväsende behandlar var och en likvärdigt. Alla människor som lever i Sverige måste följa den lag som gäller här – oavsett etnicitet. Den som inte deltar i undervisningen får nedsatt dagersättning.

 Prioritera brott mot och av unga. Händelserna under We are Sthlm visar att Polisen inte bara nedprioriterat allvarliga sexuella kränkningar av unga tjejer, men att de också nedprioriterat möjligheten till lagföring av de unga gärningsmännen. Polisens utredningsarbete avseende unga lagöverträdare ska prioriteras.

 

Hela samhället, inte minst polisen, ska stå upp för mäns och kvinnors lika rättigheter, för jämställdhet och för att brott ska beivras. Det gäller oavsett vem som begår brotten och vem som är offer. När det inte sker så visar man unga tjejer att deras situation inte tas på allvar samtidigt som man ger förövarna möjlighet att fortsätta trakassera, ofreda och traumatisera andra människor.

I det här fallet har tyvärr polisens agerande – eller brist på agerande – inneburit att ett stort antal tjejer kränkts utan någon som helst konsekvens för gärningsmännen.

Samhället behöver agera med kraft för att markera kvinnors okränkbara rätt till sin egen kropp. Vi behöver gemensamt stå upp för mäns och kvinnors lika rättigheter, för jämställdhet och för att brott ska beivras, oavsett när, var och av vem.

 

Johan Hedin

Rättspolitisk talesperson, Centerpartiet

Gunilla Hjelm

Förbundsordförande Centerkvinnorna

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!