Ibn Rushd är fortsatt kopplat till islamister

Magnus Ranstorp
Foto: SUSANNA PERSSON ÖSTE/TT

Genom att ändra i stadgarna försöker Ibn Rushd nu styra bort intrycket att Muslimska brödraskapet är formellt kopplat till studieförbundet. Detta är bara en kosmetisk förändring.

All fakta ligger på bordet. Det kan inte fortsätta så här, skriver Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren och Aje Carlbom.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. Panik verkar råda inom Ibn Rushd:s högsta ledning när bevis efter bevis staplats ovanpå varandra efter våra granskningar av studieförbundet i Expressen och Kvartal. För demokratins vänner är det obehaglig läsning: kopplingar till Muslimska brödraskapet, försvar av samarbetspartners som bjuder in antisemitiska talare, ett studieförbund som snarare liknar ett trossamfund. Ett Folkbildningsråd som inte har koll på verksamheten ute i kapillärerna och därmed inte kan säkerställa att demokratin stärks och utvecklas. 

Ohållbara nekanden

Ibn Rushds egen insikt i den långa listan av problem är tyvärr mycket begränsad. I sitt svar väljer Muhammad och Högman att inte bemöta sakinnehåll och fakta utan slår ifrån sig med ohållbara nekanden och vilda beskyllningar. Det är inte särskilt produktivt att borra ner huvudet djupare i sanden och hålla för öronen.

Ingen annan organisation hade behandlats med sådana silkesvantar om det uppdagats att de anlitat antisemiter, homofober, salafister och intoleranta islamister

Duon medger att det är Muslimska brödraskapet i Sverige, det vill säga Islamiska förbundet i Sverige (IFiS), som startat Ibn Rushd. Genom att stryka IFiS som mottagare av tillgångarna (§ 16 i stadgarna) försöker man nu styra bort intrycket att svenska brödraskapet är formellt kopplat till studieförbundet. Detta är bara en kosmetisk förändring som i vanlig ordning sker under galgen.

Kopplingen till brödraskapet finns kvar

De kommer även fortsättningsvis vara formellt kopplat till svenska Muslimska brödraskapet genom att IFiS är en av medlemmarna som styr Ibn Rushd. Enligt stadgarna kan organisationer bara vara medlemmar i Ibn Rushd om deras ”profil inte strider mot Ibn Rushds ändamål” (§4 i stadgarna). Uppenbarligen anser Ibn Rushd att IFiS profil överensstämmer med studieförbundets och vill även i fortsättningen låta sig styras av brödraskapets riksorganisation IFiS.

Muhammad och Högman upplever att Ibn Rushd ”särbehandlas” på ett negativt sätt av kommuner och andra bidragsgivare. Detta är upp- och nervända världen. Om det är någon organisation som särbehandlats positivt så är det Ibn Rushd. Ingen annan organisation hade behandlats med sådana silkesvantar om det uppdagats att de anlitat antisemiter, homofober, salafister och intoleranta islamister som anser att islamisk familjelagstiftning ska accepteras i Sverige. 

Skattebetalarna måste skonas från detta

Tålamodet har varit stort med Ibn Rushd och de allvarliga missgrepp som präglar studieförbundets historia har bäddats in i att det är ett ”ungt” förbund som behöver lära av misstagen. Sanningen är att det är ett nonchalant studieförbund som bara tar sig an problem när omvärlden belyser dem.

All fakta ligger på bordet. Det kan inte fortsätta så här. Svenska skattebetalare ska inte finansiera sådan verksamhet som i längden undergräver demokratin.


Av Magnus Ranstorp

Docent vid Försvarshögskolan

Peder Hyllengren

Analytiker vid Försvarshögskolan

Aje Carlbom

Biträdande professor vid Malmö universitet