Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

I vårt Sverige möter vi polisen med respekt

Vår tidigare starka rättsstat levererar inte. I de mest akuta lägena finns inte det offentliga på plats så som vi är vana vid, skriver Jimmie Åkesson (SD).
Foto: MAJA SUSLIN/TT
Polisen ska komma när den behövs, kriminella ska få kännbara straff och brottsoffer ska få upprättelse, skriver Jimmie Åkesson.
Foto: JENS CHRISTIAN

SD presenterar nu fyra fokusområden som vi anser vara de viktigaste politiska områdena att fokusera på över valåret och den närmaste framtiden, skriver Jimmie Åkesson tillsammans med fyra andra ledande Sverigedemokrater.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige befinner sig i en tid och situation som präglas av splittring, segregation och ett samhälle som glider isär. Ett läge där basala välfärdsfunktioner som rättsväsende och sjukvård krackelerar. Ett läge där allt fler i vårt land upplever att det en gång starka samhällskontraktet har brustit.

Vårdköerna växer trots att vårdpersonal pressas bortom rimliga gränser. I väntan på vård drabbas enskilda av långt värre sjukdomstillstånd och under längre tid, än vad som är värdigt ett välfärdssamhälle. I de mest extrema fallen har den bristande tillgängligheten orsakat dödsfall.

Kriminaliteten har samtidigt nått sådana nivåer att till och med grov brottslighet samlas på hög. Ingen förvånas längre av rubriker om skottlossningar eller stenkastning mot polis. Brottsoffer tvekar att polisanmäla då det allt oftare känns meningslöst. Vår tidigare starka rättsstat levererar inte.

Kort sagt: I de mest akuta lägena finns inte det offentliga på plats så som vi är vana vid, så som vi ska kunna förvänta oss.

Bristande tillit mellan medborgarna

Det brutna samhällskontraktet märks också på ett socialt plan. Samhällsutvecklingen präglas av ökad polarisering, upplevd otrygghet och bristande tillit medborgare emellan. I detta läge, då den tillit som byggt Sverige starkt brister, har folkvalda såväl som mediala och kulturella etablissemang i sin tur brustit i sitt ansvar för att hålla landet samman. I stället för att stödja och skapa förutsättningar för en långsiktigt harmonisk utveckling genom gemenskap och sammanhållning har segregation och polarisering underblåsts genom mångkulturalism och identitetspolitik.

Vår vision för Sverige är ett modernt folkhem där medborgarskapet går hand i hand med plikter och rättigheter som tillsammans bygger samhörighet, tillit och ramarna för ett samhällskontrakt som bygger upp medborgaranda och framtidstro. I vårt Sverige kan var och en känna tillit till samhället – vare sig det handlar om att få hjälp från grannen eller att få möta läkare i tid. I vårt Sverige möter vi såväl varandra som polisen med ömsesidig respekt.

Att segregation, splittring och utanförskap brett ut sig är ingen nyhet, trots att man från höger till vänster i den föråldrade blockpolitiken i decennier utlovat det motsatta. Under olika begrepp och projekt har ungefär samma integrationsåtgärder prövats, ofta till höga kostnader, utan effekt. Samtidigt har allt fler valt att söka sig mot Sverige medan gränskontrollerna försvagats. Tiotusentals personer vistas i vårt land utan tillstånd. Hundratusentals lever i utanförskap.

Sverige står inför ett ödesval 2018. De problem vi ser kommer att finnas kvar under överskådlig framtid, det är inget man löser över en natt. De måste mötas med långsiktiga, resultatorienterade åtgärder som steg för steg tecknar ett fungerande samhällskontrakt för det moderna folkhemmet.

Fyra fokusområden för valåret

Sverigedemokraterna presenterar nu fyra fokusområden som vi anser vara de viktigaste politiska områdena att fokusera på över valåret och den närmaste framtiden.

Migrationspolitiken måste reformeras i grunden och ett helhetsgrepp behövs för att tydliggöra vilka regler som gäller för att vistas i landet. Sverige ska inte stänga sig för omvärlden men rörlighet över våra gränser måste vara ordnad och bygga på respekt för våra lagar och vår samhällsstruktur.

Sammanhållningen måste stärkas. Sverige är vårt gemensamma hem. Här byggs social tillit medborgare emellan, här känner vi samhörighet och solidaritet. Här gör vi vår plikt innan vi kräver vår rätt, med vetskap om och stolthet över att vårt bidrag bygger samhället starkare.

Sjukvården måste vara tillgänglig och hålla en nivå i världsklass, över hela landet och på samtliga områden. Patienter ska få rätt vård, i rätt tid, på rätt plats och efter deras särskilda behov. Från den dag du föds till livets slutskede ska kontakten med vården präglas av kvalitet, trygghet och effektivitet.

Kriminaliteten måste stävjas och rättsstaten återupprätta sitt förtroende. Sverige ska vara ett tryggt land – såväl under en promenad en mörk novemberkväll som på en konsert en varm junidag. Polisen ska komma när den behövs, kriminella ska få kännbara straff och brottsoffer ska få upprättelse.

Inför Landsdagarna senare i höst har vi tagit fram inriktningsprogram för vart och ett av dessa områden: migration, sammanhållning, sjukvård och kriminalpolitik. Dessa adresserar de problem vi som nation gemensamt kommer att få tampas med under överskådlig framtid. Med vägledande principer och exempel på förslag till långsiktiga lösningar läggs grunden för hur vi vill bygga ett modernt folkhem och återupprätta samhällskontraktet.


Av Jimmie Åkesson

Partiledare (SD)

Paula Bieler

Migrationspolitisk talesperson (SD)

Aron Emilsson

Talesperson för sammanhållning (SD)

Per Ramhorn

Sjukvårdspolitisk talesperson (SD)

Adam Marttinen

Rättspolitisk talesperson (SD)