Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

I Kristerssons regering styr tidigare lobbyister

Under de senaste trettio åren har stora delar av vårt samhälle privatiserats och överlämnats till marknaden. Det har gjort många stora bolag direkt beroende av politiska beslut och goda relationer till politiker, skriver Nooshi Dadgostar.
Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Därför är det inte konstigt om folk undrar ifall de kosmetiska lagändringarna på friskolområdet som nu föreslås beror på de nära kopplingarna mellan friskolelobbyn och Rosenbad, skriver Nooshi Dadgostar.
Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY

Väljarna ska kunna lita på att det inte är intressen i kulisserna som styr partierna och därigenom svensk lagstiftning.

Svängdörrarna mellan lobbyorganisationerna och politiken måste stängas, skriver Nooshi Dadgostar (V). 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nuvarande landsbygdsministern, kristdemokraten Peter Kullgren, föreslog att gåvan skulle spridas ut på flera personer för att kringgå förbudet mot anonyma donationer. Nuvarande justitieminister, moderaten Gunnar Strömmer, uppmanade givare som ville förbli anonyma att donera till närstående organisationer som gör ”väldigt stor nytta för partiet”. 

Ministrarnas försök att runda lagstiftningen avslöjades av det granskande programmet Kalla fakta i valrörelsen. Då var Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Socialdemokraterna beredda att göra olika upplägg för att ta emot anonyma partibidrag, trots att det sedan 2018 har varit förbjudet.  

Väljarna ska kunna lita på att det inte är intressen i kulisserna som styr partierna och därigenom svensk lagstiftning. 

Osund miljö

Under de senaste trettio åren har stora delar av vårt samhälle privatiserats och överlämnats till marknaden. Det har gjort många stora bolag direkt beroende av politiska beslut och goda relationer till politiker. Det är bolag som lever på skattepengar och som därför har odlat fram en osund miljö, där samma personer går fram och tillbaka mellan välfärdsbolag, lobbyistföretag och de politiska partierna. 

Denna problematik gäller i högsta grad i Åkessons och Kristerssons regering, som rekryterat en stor del av sina ministrar och statssekreterare direkt från näringslivets lobbyorganisationer. Mest flagrant är Lotta Edholm som gick direkt från styrelseledamot i en friskolekoncern till att bli skolminister. För några månader sedan försökte dessa personer påverka lagstiftningen för näringslivets räkning. Nu skriver de lagarna. 

Därför är det inte konstigt om folk undrar ifall de kosmetiska lagändringarna på friskolområdet som nu föreslås beror på de nära kopplingarna mellan friskolelobbyn och Rosenbad. Om det kanske till och med är ett beställningsjobb, eftersom friskolekoncernerna så snabbt varit ute och välkomnat förlagen. Det är inte konstigt om de funderar på om det är elevernas eller politikernas intressen som tas tillvara. 

Svenska folket förtjänar politiker som tar ansvar för de samhällsproblem som finns och gör något åt det.

För att svenska folket ska fortsätta känna förtroende för vårt demokratiska system krävs krafttag. Svängdörrarna mellan lobbyorganisationerna och politiken måste stängas och de kryphål som Kalla fakta avslöjade behöver täppas till. Att Kammarkollegiet la ner den tillsyn som inleddes efter avslöjandet tydliggör behovet av lagskärpningar och att Kammarkollegiet behöver få ett utökat tillsynsansvar.

Vänsterpartiet föreslår: 

Förbud mot att ta emot anonyma donationer genom att använda en bulvan eller motsvarande upplägg med tredje part. 

Förbjud mot förberedelse för att ta emot anonym gåva. I dag är inte det inte förbjudet att förbereda eller försöka ta emot transaktioner i strid med lagen, vilket gör att partier kan undvika vite så länge någon transaktion inte kan bevisas.

Se över hur organisationer och stiftelser kan användas som kryphål och hur dessa kan täppas till. 

Hårdare krav

Till skillnad från många andra länder saknades det i Sverige länge helt regler för övergångar mellan politiken och näringslivet. 2018 inrättades den nya myndigheten Karensnämnden. Numera krävs det att vissa av vårt lands allra högsta makthavare, exempelvis ministrar och statssekreterare, själva ska anmäla sig till nämnden när de vill lämna sin statliga tjänst för att ta nya uppdrag. De kan då beläggas med restriktion. Men nämnden behöver större befogenheter, karensnämndens ordförande har själv beskrivit det nuvarande systemet som ”tandlöst”. 

Därför föreslår Vänsterpartiet:

Karensnämnden ska få möjlighet till kontroll och granskning, i stället för att enbart lita till ex-politikernas intyganden.

Hårdare krav på vad som är acceptabelt, både gällande tidsgränser och vilken typ av uppdrag ex-politikerna kan ta.

Fler grupper ska omfattas av karenssystemet, till exempel politiker på lokal och regional nivå.

Svenska folket förtjänar politiker som tar ansvar för de samhällsproblem som finns och gör något åt det. De förtjänar inte politiker som främst gynnar Tellusgruppen, sig själva eller anonyma finansiärer.


Av Nooshi Dadgostar (V)

partiledare 

Här vägrar skolministern svara – om skolan: ”Märkligt”

Skolminister Lotta Edholm (L) anmäls på nytt till KU. Anledningen är att hon vägrat svara på frågor från riksdagsledamöter om privata skolkoncerner och vinstuttag i skolan.