Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

I jakten på de sjuka försvinner tilliten till samhället

Margareta Eriksson.
Foto: Privat.
Annika Strandhäll.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Annika Strandhäll.
Foto: NOELLA JOHANSSON

Försäkringskassans agerande bidrar till ett samhälle med förlorad tillit. Varför ska jag betala skatt om försäkringen inte är ett skydd när jag behöver den? skriver Margareta Eriksson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Annika Strandhäll, lyssna till ropen på hjälp! Läkare hävdar att deras patientkännedom, kompetens och medicinska bedömning åsidosätts. Patienter och anhöriga uttrycker frustation över kränkningen att inte bli trodd, att få sin sjukdom bagatelliserad och mista sin ekonomiska trygghet. 

Försäkringskassans agerande angående sjukskrivna orsakar vrede hos många. Socialminister Annika  Strandhäll har, när hon ställts mot väggen sagt att det är helt oacceptabelt att enskilda kommer i kläm. Samtidigt företräder hon en regering som vill pressa ner sjuktalen inför valet och gör det bland annat genom att dra in sjuka människors försäkringsskydd. 

Förutom det lidande som själva sjukdomen innebär orsakar Försäkringskassan alltså ytterligare lidande – helt i onödan. Min vädjan och bön till dig Annika Strandhäll är: gör som du lovat, ändra på dessa missförhållanden nu!


LÄS MER: Försäkringskassan borde gå i kurs hos Skatteverket 


Den första du behöver åtgärda är att Försäkringskassan ibland nonchalerar medicinsk expertis i sina beslut. Ta till exempel det fall, som jag till min stora förtvivlan och förvåning blivit vittne till, som närstående till en svårt drabbad. 

Här finns förutom individens egna sjukdomserfarenheter, två helt samstämmiga sjukintyg, en diagnos och en utredning av arbetsförmågan. Två läkare av vilken en är specialist just på den aktuella sjukdomen intygar att ökad press och mer arbetstid gravt skulle försämra sjukdomstillståndet. Försäkringskassan bortser helt och hållet från detta. De väljer ut lösryckta fakta och tar inte hänsyn till hela sjukdomsbildens effekter. 

Plötsligt drar de bort sjukpenningen och hävdar att det finns 100 procent arbetsförmåga. Försäkringskassans egen medicinska rådgivare som följer Försäkringskassans politiska lyhördhet får alltså mer inflytande än de läkare som har träffat patienten och gjort en ansvarig medicinsk bedömning.


LÄS MER: Försäkringskassan är en skräckinstans 


Det andra som bör korrigeras är att Försäkringskassans fattar beslut som strider mot deras eget regelverk, eller är olagligt. Det är vad flera domstolsbeslut bekräftar, när överklaganden har gjorts till högre instans. Besluten är många gånger i strid med gällande regelverk. Ett exempel är det som hände min närstående: ett positivt  beslut angående sjukpenning revs upp, trots att ingen av de förutsättningar, som gäller för att beslutet får ändras, hade inträffat.  

Att dessutom av Försäkringskassan tvingas att stå till hela arbetsmarknadens  förfogande, beredd att gå upp till heltid, när man har en permanent svår sjukdom är uppenbart oskäligt. Det strider också mot Försäkringskassans eget regelverk.  

Det tredje, Annika Strandhäll, som kanske är mest alarmerande, är det samhälle du skapar, inte bara för de sjuka, utan för oss alla. Du skapar ett splittrat samhälle, där stora grupper hamnar i utanförskap och tilltron till demokratiska institutioner minskar drastiskt. När tillit saknas till samhällets funktioner uppstår lätt motsättningar.

Det skrämmer mig att Försäkringskassans agerande bidrar till ett samhälle med förlorad tillit. Varför ska vi betala skatt om pengarna inte används rättssäkert och försäkringen inte är ett skydd när jag behöver den? 

Här lämnar du rum för utanförskap, misstro och antidemokratiska röster. Att tala om att enskilda kommer i kläm visar att du inte förstått vad som är problemet. Sjuka kommer inte “i kläm“. Deras livbojar dras medvetet undan när de försöker komma upp ovanför vattenytan. Jag vädjar till dig – lyssna på deras rop på hjälp!


Margareta Eriksson

Anhörig