Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

I dag stängs Ringhals 1 – ett historiskt misstag

Ännu en fullt fungerande kärnkraftsreaktor stängs ner. Ett historiskt misstag av regeringen, menar Moderaterna.
Foto: JONAS LINDSTEDT/TT
Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson.
Foto: Fredrik Wennerlund
Lars Hjälmered (M), närings- och energipolitisk talesperson.
Foto: Fredrik Wennerlund / Moderaterna

I dag stänger reaktor 1 vid Ringhals kärnkraftverk. Stängningen av fullt fungerande kärnkraft är symptomatisk för regeringens energi- och klimatpolitik.

Den präglas mer av miljöpartistiska dogmer än av effektiva lösningar som gör nytta för näringslivet och klimatet, skriver Lars Hjälmered och Jessica Rosencrantz (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För att nå klimatmålen måste utsläppen minska, främst från industrier och transporter som står för två tredjedelar av utsläppen. Kol och olja i industriprocesser måste fasas ut till förmån för el och vätgas. Transporter måste ställa om från fossila drivmedel till elektrifierade lösningar.

Här är regeringens politik ett stort misslyckande. Elkriserna avlöser varandra med bistra konsekvenser för klimatet och näringslivet. För att klara elförsörjningen tvingas Sverige elda i oljekraftverk och importera smutsig el från andra länder. Samtidigt konstaterar experter att regeringens klimatpolitik är ineffektiv och att utsläppen minskar för långsamt.

Vi behöver mer ren el

Istället måste samhället ställa om. Det kräver mer ren el. Experter menar att Sverige måste öka elanvändningen med 60 procent. Förmodligen mer när energislukande industrier som LKAB beslutat att ställa om.

Då behövs kärnkraften. Den klarar att leverera stora mängder el med låga klimatutsläpp. Att behålla och vidareutveckla kärnkraften är därför centralt för klimatomställningen. Men regeringens politik ger den inga förutsättningar.

Område efter område brister

På område efter område gör regeringen för lite för att möjliggöra den nödvändiga omställningen. Regeringen vill ha fossilfri el, men lägger ned kärnkraften. Den vill ha elbilar, men bygger knappt ut laddinfrastrukturen. Den vill elektrifiera industrin, men inte förkorta tillståndsprocesserna eller bygga ut elnäten. Den vill ha batterier, men inte bryta mineraler.

Moderaternas helhetsgrepp

Till skillnad från regeringen vill Moderaterna ta ett helhetsgrepp om energi- och klimatfrågorna:

All fossilfri elproduktion måste bidra till omställningen. Experter bedömer att det mest kostnadseffektiva elsystemet består av lika delar kärnkraft, vindkraft och vattenkraft. Det är en princip som bör värnas. Det befintliga målet för Sveriges elproduktion måste ändras till att innefatta all fossilfri elproduktion, även kärnkraften.

Främja utveckling av all fossilfri elproduktion. Sverige bör ta rygg på Storbritanniens, USA:s och Estlands utveckling av mindre kärnkraftsreaktorer och upprätta ett nationellt utvecklingsprogram av små modulära reaktorer. Även utveckling av förnybar elproduktion ska prioriteras.

Att behålla och vidareutveckla kärnkraften är centralt för klimatomställningen. Men regeringens politik ger den inga förutsättningar.

Bygg ut elnäten. Sveriges elnät är inte dimensionerat för ett elektrifierat samhälle. Elen måste finnas där den behövs, vid laddstolpen till bilen eller vid fabriken vätgasproduktion. Tillståndsprocesserna måste kortas och en ny reglering för investeringar i elnäten måste komma på plats.

Ställ om transporterna. Vi måste få fler privatpersoner att välja elbil och fler företag att välja lastbilar med lägre utsläpp. Moderaterna satsar stort på utbyggnad av laddstationer till både personbilstrafik och tung trafik. Vi vill även se ett grönt bränslestöd för utveckling av rena bränslen, till exempel vätgas.

Minska utsläppen inom industrin. Att minska utsläppen från industrin är avgörande för klimatomställningen. Vi vill därför se miljardsatsningar på nya tekniker som fångar upp eller på annat sätt minskar utsläppen från industrin. 

Regeringen är helt oförmögen

Regeringen har haft ansvar för energi- och klimatpolitiken i över sex år. Den har visat sig helt oförmögen att bedriva en effektiv politik för näringslivet och klimatet. Det behövs en ny inriktning för Sverige. Den kan Moderaterna erbjuda.


Av Lars Hjälmered

Närings- och energipolitisk talesperson (M)

Jessica Rosencrantz

Miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)