I Björklunds regering har muslimska kvinnor ingen plats

Anwahr Athahb
Foto: Privat
Jan Björklund (L)
Foto: JESSICA GOW/TT
Ann Linde i Iran med slöja
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Ann Linde i iran med slöja.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Det är djupt problematiskt att Björklund som partiordförande för Liberalerna använder sig av patriarkal retorik, skriver Anwahr Athahb.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi är många självständiga, välutbildade, yrkesarbetande kvinnor som täcker håret som är trötta på denna evighetsdiskussion om sjalen. Jan Björklund måste ta ansvar och svara på frågan: skulle en kvinna som täcker håret, med den erfarenhet och kompetens som krävs, bli nekad till att bli statsråd i din regering?       

Stefan Löfvens statsbesök i Iran har skapat stor debatt. Det är många viktiga inlägg som handlat om iranska arbetares fackliga rättigheter, avrättningar av homosexuella, folkgruppen hazarernas situation som minoritet och allvarliga brister runt kvinnors rättigheter i landet. Att Sverige för handelsavtal med diktaturer, såsom Iran, Thailand och Saudiarabien är under all kritik, och den svenska regeringen måste sluta föra handel med länder som bryter mot mänskliga rättigheter.       


LÄS MER: Oförlåtligt agerande av en feminist i maktposition  


Debatten har dock gått över styr när Liberalernas partiordförande Jan Björklund spär på det redan idag utbredda hatet mot muslimska kvinnor genom att  likställa sjalen med kvinnoförtryck. Han hävdar att det skulle finnas direkta kopplingar mellan hedersförtryck och sjalen. Det är ett påstående som saknar forskningsbelägg och som ifrågasätts av många kunniga på just hedersproblematik.      

I mitt arbete som behandlare inom socialt arbete har jag kunnat se enskilda familjer som använder religionen som ett medel  för att trycka ned en individ, där vissa regler gäller barnen och andra för föräldrarna. Det är dock inte ett problem som rör muslimer som grupp då jag även mött de som använder religionen som kraft att göra gott. Därför är det djupt oroande att Björklund menar på att det skulle finnas automatiska kopplingar mellan hedersförtryck och kvinnans individuella rätt att välja klädesplagg - även sjalen. Att sprida något sådant som en absolut sanning är häpnadsväckande okunnigt och endimensionellt.       

Något som forskningen däremot visar är att diskrimineringen mot människor med utländsk bakgrund och att hatbrotten mot kvinnor med muslimsk identitet ökar, något som också bekräftas av brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det är beklagligt att Björklund och Liberalerna sällan uppmärksammar detta. Det  ska gå att både vara engagerad i frågor som rör hedersproblematik  samtidigt som man vill arbeta för att minska diskrimineringen i  samhället - i detta krävs dock konsekventa problemformuleringar och det  krävs även att man använder sig av faktabaserad kunskap och inte lösa  antaganden. Alla kvinnors berättelser måste räknas.       


LÄS MER: Nej, slöjan är inte ett verktyg för förtryck 


Som grön socialliberal ställer jag mig undrandes till Björklunds syn på liberalism och kvinnans frigörelse. En kvinna som väljer att täcka håret upphör inte att vara en individ som fattar självständiga val. Att inse att detta tillhör kvinnans individuella rätt innebär inte att vara kulturrelativst. Det är anmärkningsvärt hur män i Sverige väljer att använda kvinnan som ett slagträ för att påvisa att den avklädda kvinna är den fria, på samma sätt som ledare i Mellanöstern men även Europa lagstiftar om kvinnans klädsel. Det vore rimligt att män höll sig utanför regleringar och förminskning av kvinnans rätt till egenmakt. Detta gäller såväl Björklund som franska, saudiska och iranska ledare.      

Syftet  med patriarkatet är att få kvinnan att framstå som svag, begränsa  hennes frihet och makt. När Björklund uttrycker på Twitter att det bör finnas särskilda regler för kvinnliga statsråd kring klädsel ringer starka varningsklockor. Det är djupt problematiskt att Björklund som partiordförande för Liberalerna använder sig av patriarkal retorik.   


Anwahr Athahb 

Socialarbetare, miljöpartist och tidigare EU-parlamentskandidat