Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Hyresgästföreningen lurar boende på pengar

Hyresgästföreningen lurar årligen hyresgäster på miljontals kronor, skriver debattörerna.
Foto: NILS JAKOBSSON/BILDBYRÅN
Benjamin Dousa, vd för Timbro.
Tobias Samuelsson, skribent knuten till Timbro.

Bor du i hyresrätt utan att vara med i Hyresgästföreningen? Då är du ändå med och betalar en smygavgift till chefernas höga löner. Samtidigt visar en undersökning att väldigt få berörda känner till detta.

Avskaffa hyressättningsavgiften, skriver Timbros Benjamin Dousa och Tobias Samuelsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Hyresgästföreningen har den senaste månaden stått i centrum för flera skandaler. Höga löner, vidlyftiga fallskärmar och inga regionchefer som själva är hyresgäster – allt framkommer i GT/Expressens granskning av föreningen. Avslöjandena berör inte heller bara medlemmar – medlemsavgifterna täcker inte ens upp för Hyresgästföreningens lönekostnader. 

Utöver medlemsavgiften, som är helt frivillig, tar föreningen även ut ytterligare en avgift, hyressättningsavgiften, på 144 kronor om året för att betala för de höga lönerna och chefernas bostadsrätter. 

Bor du i hyresrätt? Då är du troligtvis med och betalar. Avgiften betalas av alla hyresgäster som har kollektivt förhandlade hyror, vilket är nästan alla hyresgäster i Sverige. Oavsett om hyresvärden är kommunal eller privat, och oavsett om du är medlem i föreningen. 

9 av 10 betalar utan att veta

I en ny opinionsundersökning från Demoskop kan vi även visa att försvinnande få känner till avgiften och att en tydlig majoritet tycker att det är fel att den tas ut på deras hyror. Demoskop frågade 1 023 personer boende i hyresrätt. Av dessa betalar nio av tio hyressättningsavgift – en lika stor andel svarade att de inte kände till avgiften. Färre än så vet i sin tur att avgiften i huvudsak går till Hyresgästföreningen och kunskapen är låg bland såväl medlemmar som icke-medlemmar. 

På papperet är den frivillig. Alla som bott minst tre månader i en hyresrätt har rätt att säga upp den, men ytterst få känner till hur de säger upp den. När Demoskop ställer den frågan är det endast två procent som svarar att de vet hur man gör. Det återspeglar den totala avsaknad transparens som omgärdar hyressättningsavgifterna. Hyresvärdar får inte ens debitera hyresgäster separat, utan avgiften måste bakas in i den månatliga hyran där den sällan skrivs ut på några avier. 

212 miljoner på ett år

För det enskilda hushållet rör det sig så klart om små summor i sammanhanget, men Hyresgästföreningen förhandlar hyrorna för omkring 1,5 miljoner hushåll och avgifterna resulterade i intäkter på 212 miljoner kronor 2019. Det motsvarar mer än en fjärdedel av Hyresgästföreningens totala intäkter. 

Bara 12 procent kände till att de betalar

Demoskop har på uppdrag av Timbro gjort en opinionsundersökning i februari 2021. Den består av 1 023 människor som bor i hyresrätt. Följande frågor ställdes:


1. Hyressättningsavgiften är en avgift som är 144 kronor per lägenhet och år och betalas genom att den ingår i hyran. Kände du till den avgiften?

Ja: 12%

Nej: 84%

Vet ej: 4%


2. Vill du fortsätta betala avgiften?

Ja: 27%

Nej: 38%

Vet ej: 35%


3. Vet du hur man gör för att sluta betala avgiften?

Ja: 2%

Nej: 92%

Vet ej: 6%


4. Anser du att det är rätt eller fel att Hyresgästföreningen tar ut en hyressättningsavgift oavsett om man är medlem eller inte?

Rätt: 18%

Fel: 56%

Vet ej: 26%

Avgifterna är tänkta att finansiera föreningens förhandlingsverksamhet, vilket i praktiken gör det möjligt för att fokusera resterande intäkter till politisk lobbying och kampanjverksamhet. Betalar gör hyresgäster gentemot såväl deras vilja som vetskap.

Endast en minoritet av hyresgäster tycker detta är en rimlig ordning – och det gäller även om man bara riktar frågan till Hyresgästföreningens medlemmar. På frågan om det är rätt eller fel att ta ut hyressättningsavgift oavsett om man är medlem eller inte så är det 18 procent som anser att det är rätt, medan en majoritet, 56 procent av de svarande, tycker det är fel. Bland dem det berör i första hand, det vill säga icke-medlemmar är det bara tio procent som tycker det är rätt – två av tre tycker det är fel.

Även vänstermänniskor är emot

Här finns en skillnad i politiska sympatier. Vänsterväljare är – kanske inte helt oväntat – i större utsträckning positivt inställda till att deras hyror finansierar Hyresgästföreningens agenda, men inte ens bland anhängare av Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet finns någon majoritet för att ta ut hyressättningsavgift bland icke-medlemmar. Endast 32 procent av S-väljarna och 38 procent av V-väljarna tycker att det rätt. 

Hyresgästföreningen lurar årligen hyresgäster på miljontals kronor. En rimligare ordning hade i stället varit att hyressättningsavgiften avskaffades och att endast de hushåll som vill vara medlemmar i hyresgästföreningen betalar medlemsavgiften. Så funkar det nämligen för föreningslivet i stort.


Av Benjamin Dousa

Vd Timbro

Tobias Samuelsson

Skribent Timbro