Hyckleriet: S röstar nej till skärpt lag mot hedersvåld

Stefan Löfven, att hålla tal är en sak. Men varför väljer du och ditt parti i dag att medvetet försena nödvändiga och redan färdigutredda straffskärpningar mot hedersförtryck? skriver Johan Forssell.
Foto: PELLE T NILSSON / SPA

I dag får vi tyvärr kvittot på att Löfvens tal om hederskulturen bara var tomma ord.

Vad är det som gör att Socialdemokraterna har så svårt att agera kraftfullt för att bekämpa det förtryck som bokstavligt talat handlar om liv och död? skriver Johan Forssell (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | HEDERSFÖRTRYCK. När riksdagens justitieutskott i dag debatterar hedersförtryck, väljer Socialdemokraterna att rösta nej till förslaget att heder ska utgöra en egen straffskärpningsgrund. Detta trots att lagskärpningen redan är färdigutredd och skulle kunna bli ny lagstiftning väldigt snart. 

Sverige har omfattande problem med hedersrelaterat våld och förtryck. Närmare var sjätte niondeklassare i Göteborg, Stockholm och Malmö lever under hedersförtryck och en stor andel har utsatts för våld. Särskilt utsatta är personer med utländsk bakgrund och boende i socialt utsatta områden. Men det kan även handla om att unga tjejer som måste gå hem direkt efter skolan, som inte får vara med på vissa lektioner i skolan, som inte får ha kärleksrelationer eller sexuella relationer.

Vedervärdiga normer

Det finns ingen plats i Sverige för hederskulturen. Oavsett vem vi är eller var vi kommer ifrån, ska alla människor i Sverige omfattas av samma rättigheter och skyldigheter. Vi har alla ett ansvar att säga ifrån när vedervärdiga normer uppdagas och människors frihet beskärs. 

Men framför allt måste riksdag och regering ta sitt ansvar för att våra lagar fullt ut speglar det mycket allvarliga brott hedersrelaterat våld och förtryck utgör. Här har svensk lagstiftning halkat efter, inte minst ställt i relation till problemens omfattning. På den vänstra planhalvan av svensk politik har det under lång tid höjts röster för att bortförklara och trivialisera problemen.

Snacka går ju, Löfven

Därför var det befriande att höra Löfven nyligen tala klarspråk på S-kongressen. Han vågade sig till och med på att slå fast att ”Socialdemokraterna ska vara den ledande kraften i Sverige för det här arbetet.” Gott så. Det är bara välkommet om fler partier äntligen inser problemens omfattning och vill vara en del av lösningen.

Bara dryga två veckor efter att statsministern höll sitt tal debatterar riksdagens justitieutskott i dag ett förslag från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna om att regeringen snabbt ska presentera ny lagstiftning där heder utgör en egen straffskärpningsgrund. Detta utreddes under förra mandatperioden och skulle innebära att brott som begås på grund av heder bedöms som mer allvarliga än andra. Längre tid i fängelse med andra ord.

Lagstiftningen är färdigutredd och klar och föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Den väntar på att skickas till riksdagen för behandling så att samhället kan markera med kraft mot hedersförtrycket. Nu är det dags att gå till handling.

Beklagligt nog har även Centerpartiet och Liberalerna valt att ansluta sig till den här obegripliga linjen.

Hänvisar till Januariöverenskommelsen

Tyvärr vill en majoritet i riksdagen säga nej till motionen med hänvisning till Januariöverenskommelsen. Där framgår att denna straffskärpningsgrund ska utredas under nästa år och bli lagstiftning först 2022. Något som redan har utretts ska alltså slängas i papperskorgen med motiveringen att det ska utredas igen. Nödvändig lagstiftning för att bekämpa hedersförtryck kommer därför försenas med ytterligare två år. Detta trots att det finns ett mycket stort behov av straffskärpningar för att lagföra de skyldiga och markera att samhället inte sviker dem som blivit utsatta. Beklagligt nog har även Centerpartiet och Liberalerna valt att ansluta sig till den här obegripliga linjen.

Varför har S så svårt att agera?

Socialdemokraternas utlovar gärna krafttag, men redan i första testet visar det hela sig bara vara tomt prat. Vad är det som gör att S har så svårt att agera kraftfullt för att bekämpa det förtryck som bokstavligt talat handlar om liv och död? 

Stefan Löfven, att hålla tal är en sak. Men varför väljer du och ditt parti i dag att medvetet försena nödvändiga och redan färdigutredda straffskärpningar mot hedersförtryck? Priset kommer att få betalas av tusentals killar och tjejer i Sverige som lever i rädsla och ofrihet. 


Av Johan Forssell

Rättspolitisk talesperson (M)