Hur ska befintliga bilar tankas, Greenpeace?

Lina Burnelius och Greenpeace missar att det rullar flera miljoner bensin- och dieselbilar på våra vägar. Vi får inget veta om hur dessa bilar ska hanteras, skriver Lorentz Tovatt.
Foto: Olle Sporrong och Edward Beskow
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ändrat beteende och en effektivisering av fordonsflottan är självklarheter som vi delar med Greenpeace. Men vi menar att hållbara drivmedel under överskådlig framtid också spelar en viktig roll för de bilar som redan rullar, skriver Lorentz Tovatt (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Vi delar Greenpeace ambitioner att elektrifiera transportsektorn och bevara biologisk mångfald. I Miljöpartiet har drivit igenom de drastiskt höjda anslagen till att skydda värdefull natur och skog. Men att helt döma ut biodrivmedel är fel, vi kan nå stora klimatvinster genom hållbara drivmedel. 

Greenpeace lyfter viktiga aspekter om biologisk mångfald och förbränningens baksidor. Vi delar många av slutsatserna. MP har drivit på en rekordsnabb reformagenda för att ställa om transporterna. Över 30 000 nya laddpunkter för elbilar har byggts och den nya fordonsbeskattningen, Bonus Malus, skyndar på omställningen av nyregistrerade bilar. Bara de första månaderna i år har försäljningen av elbilar ökat med flera hundra procent.

Bränslebilarna måste få fasas ut

Men Greenpeace missar att det i dag rullar flera miljoner bensin- och dieselbilar på våra vägar. Ingenstans i artikeln behandlas hur dessa bilar ska hanteras. Vi menar att många av dagens bilar kommer ha fasats ut på 10-15 års sikt, men fram till dess är det ohållbart att de ska drivas vidare med fossila bränslen. Och det för oss tillbaka till vårt ursprungliga förslag – att år för år fasa ut det fossila fram till 2030. 

Utfasningen kommer sannolikt innebära mer biodrivmedel, men att utfasningen per automatik leder till ett väldigt stort uttag av biomassa är inte helt sant. Elektrifiering och effektivisering kommer bidra till att den totala mängden flytande drivmedel minskar till 2030. Detta betyder att en större andel biobränslen kan användas samtidigt som biltrafiken minskar i den takt som krävs.

Allt är inte lika illa

Vidare går det inte att dra alla biodrivmedel över en kam. Det är helt korrekt att det finns ohållbara sådana, det var därför som vi gröna satte stopp för palmoljerester i svenska drivmedel. Men i Sverige produceras det exempelvis rapsbaserade drivmedel som ger 90 procents klimatvinst. Mycket av det som produceras baseras på avfall eller restprodukter, biomassa som annars hade gått till spillo.

Vi utgår ifrån att vi och Greenpeace är överens om att vi inte vill fortsätta driva våra bilar fossilt. Men om biodrivmedel inte är ett alternativ behöver Greenpeace svara på frågan hur flera miljoner resor snabbt ska flyttas till andra transportslag. En sådan diskussion välkomnar vi gröna. Vi har länge kämpat för bättre kollektivtrafik och attraktiv cykelinfrastruktur. Det var vi som införde trängselskatt och miljözoner. 

Utfasningen av det fossila kommer kräva en rad åtgärder. Ändrat beteende och en effektivisering av fordonsflottan är självklarheter som vi delar med Greenpeace. Men hållbara drivmedel under överskådlig framtid spelar också en viktig roll för de bilar som redan rullar.


Av Lorentz Tovatt

Klimat- och energipolitisk talesperson (MP)