Hur många sprängdåd krävs för att Morgan ska vakna?

Hur många ytterligare skjutningar och sprängningar ska ske innan Stefan Löfven och Morgan Johansson gör vad som krävs? undrar Johan Forssell. Bilden visar förstörelsen efter sprängdådet i Linköping förra veckan.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Justitieminister Morgan Johansson (S).
Foto: HANNA FRANZÉN/TT
Johan Forssell är rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

Gång på gång väljer justitieminister Morgan Johansson att skönmåla verkligheten framför att se vad som faktiskt håller på att hända med Sverige, skriver Johan Forssell (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Hur många skjutningar och sprängningar har skett det senaste dygnet? Är jag ensam om att nästan tappa räkningen? I Malmö sköts en man till döds och två personer blev beskjutna. I Stockholm skadades en person allvarligt och senare på kvällen inträffade en ny skjutning i Tensta. I Gottsunda i Uppsala avlossades flera skott i ett bostadsområde. Min frustration över hur kriminella gäng tillåts gripa tag i utsatta förorter, slå klorna i butiksinnehavare och dra in barn och ungdomar i kriminalitet och missbruk är svår att beskriva. Gängkriminaliteten och skjutningarna har blivit en epidemi som måste få ett slut. Nu. 

Sverige har sedan en tid tillbaka haft stora problem med brottslighet kopplade till kriminella uppgörelser. Vi har 60 områden som klassas som utsatta och misstron mot samhället är stor. Narkotikahandel bedrivs på öppen gata, koncentrationen av kriminella är hög och handgranater används i både uppgörelser mellan kriminella och i attacker riktade direkt mot polisen. På vissa håll växer parallella samhällsstrukturer fram som på allvar hotar samhällskontraktet. 

Verkligheten skönmålas

Om min frustration är stor över den här utvecklingen är den samtidigt nästan lika stor över den socialdemokratiskt ledda regering som står handfallen och över ansvarigt statsråd som gång på gång väljer att skönmåla verkligheten framför att se vad som faktiskt håller på att hända med Sverige. Det ska inte finnas någon plats i vårt land för kriminella gäng, upprepade skjutningar och sprängningar. 

Det har nu gått ungefär ett år sedan justitieministern förklarade att skjutningarna har minskat kraftigt. Och ja, det skedde färre skjutningar förra året. Från 324 skjutningar 2017 till 306 skjutningar 2018. Samtidigt blev våldet grövre och fler personer dog till följd av skjutningar 2018 jämfört med året innan. Om Morgan Johansson vill se det som en framgång får det stå för honom. För mig framstår en sådan hållning som obegriplig.  

Krafttagen från S är tomma ord

Socialdemokraterna utlovar gärna krafttag, men alltför ofta visar det sig bara vara tomt prat. I maj frågade jag skriftligen justitieministern vilka åtgärder han var beredd att vidta för att minska de gängkriminellas våldsdåd. 

Han svarade mig att bekämpa gängkriminaliteten var en av regeringens viktigaste frågor. Så varför gör du ingenting Morgan Johansson? 

Nu vänder antalet skjutningar uppåt igen enligt ny statistik från Polismyndigheten. Fler har dött i skjutningar i år jämfört med samma period föregående år. Sprängningarna har blivit fler och nya siffror från Brå visar att det dödliga våldet i kriminella miljöer har ökat kraftigt.

Dubbla straffen för gängbrott

Moderaterna driver sedan länge ett stort antal förslag för att ta tillbaka kontrollen från gängen. Dubbla straff för kriminella som begår brott i gängmiljöer, särskilda visitationszoner där polisen ges utökade befogenheter att kunna söka efter vapen, sänkt gräns för obligatorisk häktning från två till ett år, är några av förslagen. Det är också viktigt att skärpa straffen för narkotikaförsäljning och vapenbrott, då gängens uppgörelser ofta inbegriper narkotika. Tyvärr säger regeringen nej till flera av dessa förslag. Situationen är akut och vi är beredda att lyssna på och kompromissa med andra partier. Men vi kommer aldrig kompromissa mot gängen. Ska vi lyckas återupprätta samhällskontraktet krävs handfasta åtgärder som över tid visar på konkreta resultat. 

Hur många ytterligare skjutningar och sprängningar ska ske innan Stefan Löfven och Morgan Johansson gör vad som krävs? 


Av Johan Forssell (M)

Rättspolitisk talesperson