Hur många flickor ska behöva könsstympas?

Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot utan partitillhörighet, tidigare Vänsterpartiet.
Foto: OLLE SPORRONG
Gulan Avci, ambassadör Varken hora eller kuvad, riksdagsledamot (L).

Det räcker inte med fina ord – kallar man sig en feministisk regering så förpliktar det.

Vi kräver krafttag mot det hedersrelaterade våld och förtryck som leder till att små flickor nu könsstympas i Sverige, skriver Amineh Kakabaveh och Gulan Avci (L) från organisationen Varken hora eller kuvad.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Skolorna har stängt igen sina portar för ett härligt sommarlov för landets skolelever. För många barn innebär det ledighet, glädje och bad. Men för andra barn ser sommaren annorlunda ut. Det är en period kantad av oro, rädsla och begränsad frihet på grund av det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Förra veckan skrev Göteborgsposten om ett larm som kommit in till IVO:s upplysningstjänst om en tre månaders flicka som blivit könsstympad i Göteborg. Ett fruktansvärt övergrepp som flickan kommer få leva med i hela sitt liv.

Kvinnlig könsstympning är inte bara en förfärlig sedvänja vars syfte är att kontrollera kvinnans sexualitet. Det är ett brott som infördes 1982 i Sverige och som är en av de grövsta kränkningarna av flickors mänskliga rättigheter. 

Trots att lagen är sträng och att brottet kan leda till upp till tio års fängelse så förekommer kvinnlig könsstympning fortfarande i Sverige år 2021. Mörkertalet är dessutom väldigt stort.

Kriminalisera oskuldsintyg

I Frankrike behandlas just nu ett förslag om att kriminalisera så kallade oskuldsintyg och oskuldsoperationer. Sverige bör omgående ta efter det franska exemplet och göra likadant.

Vi menar att det inte kan anstå ett land som Sverige – som kommit så långt med jämställdheten – att låta bli. I alla fall inte om man vill att jämställdheten ska gälla alla flickor och kvinnor i Sverige.

Varken hora eller kuvad har tillsammans med riksdagens tvärpolitiska nätverk vid olika tillfällen uppmärksammat att det finns flera privata kliniker i Sverige där så kallade ”oskuldsintyg” utfärdas och ”oskuldsoperationer” utförs. Intygen ska bekräfta att en ung flicka är oskuld vid giftermål. Det är därför hederskulturen slår extra hårt mot just flickor, deras liv är begränsade och kontrolleras av hela familjen. 

Normer som aldrig får accepteras

Detta är normer vi aldrig får acceptera. De som gör sig skyldiga till brott som könsstympning, utför oskuldsoperationer eller utfärdar oskuldsintyg måste ställas inför rätta och samhället måste ställa sig på de utsattas sida.

Så länge övergreppen pågår i Sverige så krävs det tydligare handling från politikens och myndigheters sida.

I fallet med bebisen i Göteborg kan varken polis eller socialtjänst komma vidare i ärendet eftersom att de inte har några personuppgifter på flickan, men hennes öde får inte bli ett avslutat kapitel. Föräldrarna måste ställas inför rätta och kliniken där övergreppet skedde måste omedelbar stängas.

Fyra krav på regeringen

Varken hora eller kuvad har följande krav på regeringen:

1. Tillsätt mer resurser för att skydda barn och kvinnor som är i riskgruppen för att utsättas för kvinnlig könsstympning och ge dem som drabbats adekvat vård.

2. Genomför en nationell kartläggning för att se hur stor förekomsten av kvinnlig könsstympning är i Sverige.

3. Inkludera frågor som rör hedersförtryck och oskuldsnormer i sex- och samlevnadskunskapen i svenska grundskolor, i vuxenutbildningen, SFI-verksamheten och i samhällsorienteringen för nyanlända.

4. Förbjud så kallade uppfostringsresor som innebär att familjer lurar sina barn till föräldrarnas hemland för att uppfostra dem i hederskulturens namn.

Det är dags att lagarna börjar tillämpas. Att offren skyddas och förövarna straffas. För när lagen inte efterlevs leder det till att allt fler struntar i dess existens.

Kallar man sig en feministisk regering så förpliktar det. Då räcker det inte med fina ord formulerade på papper. Det är dags att gå från ord till handling. Endast så kan Sverige bli ett land där jämställdheten gäller alla flickor och kvinnor.


Av Amineh Kakabaveh

Ordförande Varken hora eller kuvad, oberoende socialistisk riksdagsledamot

Gulan Avci

Ambassadör Varken hora eller kuvad, riksdagsledamot (L)