Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hundarna plågades på ett oacceptabelt vis

Historien om dessa sex labradorer får inte upprepas, skriver Alice Bah Kuhnke (MP) och Elisabeth Falkhaven (MP).
Labradorerna har nu avlivats. Obs! Bilden föreställer tidigare försökshundar vid universitetet. Foto: Mathilda Andersson Nwachukwu/Spionen
Göteborgs universitet har fått stark kritik för djurförsöken. Foto: PER WISSING / GT/EXPRESSEN

Den typ av plågsamma försök som Göteborgs universitet utfört är oacceptabla.

Gör en grundlig översyn av den kompetens som råder på de djurförsöksetiska nämnderna.

Historien om dessa sex labradorer får inte upprepas, skriver Alice Bah Kuhnke (MP) och Elisabeth Falkhaven (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | DJURFÖRSÖK. I veckan avlivades sorgligt nog de sex omtalade labradorerna som var försöksdjur på Göteborgs universitet. Trots massiva protester från civilsamhället, demonstrationer, namninsamling med närmare 85 000 underskrifter och spaltmeter i såväl svenska som internationella medier, vägrade universitet stoppa djurförsöken. 

Uppgifterna om utdragna tänder, liggsår och matvägran fick människor att känna avsmak och ilska. Vi är inte alls förvånade över den starka kritiken - vi delar den till fullo. Det är helt oacceptabelt att utsätta oskyldiga djur för den här typen av plågsamma försök. Vi måste se till att moderna metoder som inte kräver att djur far illa blir standard. Miljöpartiet kommer arbeta intensivt för att förbjuda plågsamma djurförsök, i Sverige och i Europa.

Sövdes sex gånger och deras tänder drogs ut

Labradorerna i det uppmärksammade fallet sövdes sex gånger och 35 procent av deras tänder drogs ut. Försöken motiverades med att man vill förstå hur tandimplantat på människor orsakar inflammation och nedbrytning av ben. 

Enligt universitetets ansökan till Göteborgs djurförsöksetiska nämnd gick det inte att göra liknande studier på människor och ansökan godkändes med motiveringen att ”försökets betydelse uppväger lidandet för djuren”.

 

LÄS MER: Starka känslor kring dödade labradorerna

LÄS MER: Göteborgs universitet anklagas för djurplågeri

 

Enligt svensk lagstiftning är det tillåtet att utsätta djur för lidanden i forskningssyfte om den förväntade nyttan för människan är tillräckligt stor. Avvägningar mellan lidande hos djur och nytta för människa görs av de djurförsöksetiska nämnderna. Varje år godkänns dock mer än 95 procent av de ansökningar som lämnas in till landets sex regionala djurförsöksetiska nämnder. Vad speglar den höga siffran egentligen? 

Gör avvägningar mellan djurs lidande och människors nytta

Djurskyddslagen fastslår att djurförsök endast får utföras under förutsättning att 1) syftet med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod, 2) att så få djur som möjligt används och 3) att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. 

Om djurskyddslagen ska fungera måste nämnderna ha kunskap att göra de avvägningar mellan djurs lidande och människors nytta som lagen kräver. Vi vill nu se en grundlig översyn av den kompetens som råder på de djurförsöksetiska nämnderna. Historien om dessa sex labradorer får inte gå i repris. 

 En röst mot plågsamma djurförsök

Miljöpartiet har alltid varit en stark röst mot plågsamma djurförsök och vi kommer att fortsätta driva på för att ersätta alla djurförsök med djurfria metoder. 2014 gav regeringen jordbruksverket i uppdrag att öppna Sveriges första forskningscenter, ett så kallat 3R-center, som arbetar med att ersätta, minska och förfina djurförsöken i Sverige. Med en tydlig avvecklingsplan och mer anslag till att utveckla djurfria metoder kan vi fasa ut djurförsöken.

 

LÄS MER: Landet har blivit skitigare under MP

 

På europeisk nivå har vi ännu mer att göra för att säkra djurens välfärd. Förutom en höjd djurskyddsstandard behövs det snarast ett regelverk för att minska lidandet för försöksdjur inom EU. Målsättningen är att ersätta alla djurförsök med djurfria metoder i samtliga medlemsländer. 

Vi vet att det på 2000-talet går att främja vetenskaplig och medicinsk utveckling utan att utsätta djur för plågsamma djurförsök. Djuren kan inte ta det beslutet åt människan, allt ansvar vilar på oss.

 

Av Elisabeth Falkhaven

Djurskyddspolitisk talesperson, MP

Alice Bah Kuhnke

Riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet, MP