Högerextremismen går inte att tämja

M-ledaren Ulf Kristersson saknar trovärdighet när han säger att SD har förändrats, skriver Peter Hultqvist.
Foto: OLLE SPORRONG
Försvarsminister Peter Hultqvist (S).
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det handlar varken om gyttjebrottning eller trumpism att kritisera M och KD för samarbete med SD. 

Istället är det frågan om ren politisk hederlighet och att göra varudeklarationen tydlig, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Svaret är nej! Det går inte att skilja sakfrågor från värderingar. Allt ingår i en helhet och anger den samhällsinriktning man vill ha. Till sist så kommer man ändå till de vägskäl som handlar om grundläggande samhällsvärderingar. Valet av samarbetspartner säger en hel del om vem man är och vill vara.

Det handlar varken om gyttjebrottning eller trumpism att kritisera M och KD för samarbete med SD. Istället är det frågan om ren politisk hederlighet och att göra varudeklarationen tydlig. SD är inte ett parti som andra. Trots högerextremismen så vill Moderaterna och Kristdemokraterna av rent maktpolitiska skäl göra dem salongsfähiga för att utgöra ett underlag för en framtida högerregering. Här är det M och KD som förändrats, inte SD.

Kristersson saknar trovärdighet

Det finns ingen trovärdighet i påståendet från Moderatledaren Kristersson att SD har förändrats. Så sent som för några dagar sedan meddelade Åkesson att kvotflyktingar som fördelas av FN-organet UNHCR är att anse som en ”social och kulturell belastning”.

Det var den typen av tänkande som en gång var förhärskande i apartheidregimens Sydafrika.

Yrvaket kände sig Moderaterna obekväma över detta och mot bakgrund av den senaste tidens debatt så ville man ha någon sorts besked av SD. Efterfrågat besked hade de redan fått. Men själva poängen är att trovärdigheten i M-ledarens åsikt om ”förändring” med omedelbar verkan förvandlades till ett tomt eko i källarnivå. Det hela blev inte bättre för att Kristersson upprepade sin tro på SD. 

Moderaternas förmåga att hålla SD på mattan underminerades ytterligare när beskedet om att det är allt eller inget som gäller i en budgetförhandling. Som sagt, högerextremismen går inte att tämja.

SD:s agenda är svår att missa

Enbart normal samhällsorientering är vad som krävs för att konstatera att SD:s livsluft handlar om att förklara samhällsproblem genom att ständigt peka ut syndabockar, företrädesvis inom olika invandrargrupper. 

Nu senast har SD i Östersund sagt att det är ett problem att utrikesfödda och ”infödda” skolelever går i samma klass. Konsekvensen av detta är att olika grupper av svenska medborgare bör separeras från varandra. Medborgarskapet får således olika innebörd kopplat till ursprung. Outtalat så ligger frågan om religion, kultur och även hudfärg med i bedömningen. Självfallet är Åkessoncitatet ”social och kulturell belastning” en del av denna värderingsgrund. 

SD-ledaren Jimmie Åkesson varnar för ”social och kulturell belastning”.
Foto: PELLE T NILSSON/SPA

Hör inte moderater och kristdemokrater själva vad detta i praktiken handlar om? Upplysningsvis var det den typen av tänkande som en gång var förhärskande i apartheidregimens Sydafrika.

Några råd till demokratiska partier

Några rimliga förhållningssätt för demokratiska partier borde vara:

Aldrig acceptera ett förhållningssätt som bygger på att konsekvent och svepande göra olika grupper av svenska medborgare till syndabockar som ett sätt att lösa olika samhällsproblem.

Aldrig acceptera en politisk linje som medvetet syftar till att separera olika grupper av svenska medborgare från varandra.

Aldrig acceptera att i den politiska retoriken medvetet försöka fördjupa klyftor som bygger på ras, religion eller kultur.

Aldrig acceptera smygande processer där ett öppet demokratiskt samhälle stegvis drivs i en allt mer auktoritär riktning. 

Aldrig acceptera de anonyma påhoppen, hatet och de desinformativa metoder som de högerextrema använder i sociala medier. 

Gränsen håller på att passeras

Detta är några rimliga förhållningssätt som alla demokrater borde kunna stå upp för. Problemet är bara det att när man ska bygga ett regeringsunderlag på ett parti som inte accepterar detta så passerar man en mycket viktig gräns. Då är man inne på ett sluttande plan där samhället dras i en riktning där följande fråga i slutändan måste ställas: Vem hamnar på rätt sida av historien? 

Det tål att tänka på. 


Av Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister