Hög tid att staten slutar sponsra kyrkan

Vare sig om man gått ur Svenska kyrkan eller inte är man som svensk med och betalar för Svenska kyrkans gräddfil. Det är därför hög tid att ändra svensk lagstiftning så att ingen religion främjas, skriver Christer Sturmark och Patrik Lindenfors.
Foto: Henrik Montgomery / Tt
Storkyrkan i Stockholm.
Foto: Olle Sporrong

Vare sig om man gått ur Svenska kyrkan eller inte är man som svensk med och betalar för Svenska kyrkans gräddfil. Det är därför hög tid att ändra svensk lagstiftning så att ingen religion främjas, skriver Christer Sturmark och Patrik Lindenfors.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Att staten ska vara sekulär och inte särbehandla någon religion eller livsåskådning framför andra är för de flesta demokratiskt sinnade medborgare en fullständig självklarhet. Detta är ett fundament i en demokrati.

Ändå är inte svensk lagstiftning formulerad i enlighet med detta. I stället tillhandahåller Skatteverket varje år en service värd drygt 100 miljoner kronor till Svenska kyrkan genom att, utan kostnad, administrera kyrkans medlemsavgifter via skattsedeln.

Bland de 14 organisationer som har godkänts för insamling via skattsedeln finns, förutom Svenska kyrkan, Bosniakiska Islamiska samfundet, Frälsningsarmén, Ungerska protestantiska samfundet i Sverige och Equmeniakyrkan. Det största av dessa har drygt 80 000 medlemmar och det minsta har cirka 100.

För att få samma administrativa tjänst som Svenska kyrkan utförd av Skatteverket behöver dessa organisationer betala en engångsavgift på 75 000 kronor och sedan 21 kronor per medlem och år.

Av det högst begränsade antal samfund som Skatteverket utför denna service åt är Svenska kyrkan det enda som får denna tjänst gratis. Eller rättare sagt, den betalas av oss skattebetalare.


År 2013 uppgick antalet medlemmar i Svenska kyrkan till 5 099 371. Det betyder att värdet på den tjänst som Svenska kyrkan får av staten, och som alla vi skattebetalare är med och finansierar oavsett om vi är medlemmar i kyrkan eller inte, uppgick till 5 099 371 gånger 21 kronor, vilket blir 107 086 791 kronor. Alltså drygt 107 miljoner kronor.

Det finns två grundläggande fel på det här arrangemanget. Dels att Svenska kyrkan slipper den avgift som de andra 13 samfunden måste betala, dels det mer generella problemet att bara religiösa samfund tillåts samla in sina medlemsavgifter via Skatteverket.

Varför erbjuds inte idrottsföreningar denna tjänst? De utför bevisligen verksamhet som är positiv för folkhälsan och även socialt. Eller musikföreningar, konstföreningar, föreningar som arbetar för folkbildning, politiska partier, ja listan kan göras lång – varför just religiösa samfund?


Upplägget är förstås en rest från de dagar då svenska staten var uttalat icke-sekulär, då man automatiskt blev medlem i Svenska kyrkan när man föddes. Men fler och fler svenskar tillhör samfund av en annan religion än den som Svenska kyrkan företräder.

Det är också fallet att en allt större andel av Sveriges befolkning inte har någon religion alls. År 2013 svarade till exempel endast 28 procent av de mellan 16 och 29 år att de tror på en gud.

Alla medborgare och organisationer bör behandlas lika. Det är därför hög tid att ändra svensk lagstiftning så att ingen religion främjas framför någon annan. Livsåskådningar som inkluderar gudstro bör inte särbehandlas framför andra livsåskådningar. Det är hög tid att ta bort de historiska resterna av Sveriges tid som religiös stat.


Christer Sturmark

Ordförande i förbundet Humanisterna

Patrik Lindenfors 

Styrelseledamot i förbundet Humanisterna