Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Hög tid att reformera vården på riktigt

Ebba Busch Thor
Foto: Sven Lindwall
Emma Henriksson
Foto: Anna-Karin Nilsson / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN
Foto: Picasa
Foto: Axel Öberg

Istället för låtsasdebatt behövs realistiska förslag som möter vårdens verkliga utmaningar. I vårt budgetalternativ avsätter vi 1,1 miljarder kronor för att utveckla arbetet med vårdserviceteam, skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Alla ska kunna känna tillit till att vården och omsorgen fungerar när de behöver den. Vi har i Sverige en sjukvård att vara stolta över. 

 Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, terapeuter, läkarsekreterare, lokalvårdare, receptionister och alla andra yrkeskategorier gör dag och natt stora insatser för patienter och anhöriga. Vården skapas i mötet mellan patient och personal. Tyvärr går många i personalen på knäna och känner frustration över sin arbetssituation. Vårdvrålet är ett uttryck för detta.

Regeringens budget är helt tom på offensiva reformer för sjukvården. Deras 10 miljarder till välfärden ska lösa alla problem i kommunsektorn – förskolegrupperna, skolkrisen, vården, äldreomsorgen och ökade kostnader för integration. SKL konstaterar att pengarna på många håll bara kommer täcka hål för att inte behöva säga upp personal eller minska i verksamheterna.

Det behövs fler strukturella reformer som i grunden förbättrar hur vården fungerar. När Kristdemokraterna satt i regeringsställning prioriterade vi insatser för de mest utsatta patienterna.

Vi genomförde stora satsningar på psykiatrin, cancervården och vården av kroniskt sjuka. Vårdgarantin och kömiljarden bidrog till kortare vårdköer. Antalet vårdcentraler ökade kraftigt. Alliansregeringen satsade mer resurser på vården än någonsin tidigare. Men sjukvården står fortsatt inför stora utmaningar. Vården är inte jämlik och det förekommer överbeläggningar, brister i patientsäkerhet och vårdköer.


LÄS MER: Vården har glömt vikten av omtanke


Regeringen försöker nu lägga ut dimridåer. De 10 miljarderna kommer inte göra de underverk hävdar de. 

 Därför för de en pseudodebatt om ”vinster i välfärden”. Socialdemokraternas utredare Ilmar Reepalu föreslår 100 procent marginalskatt på vinster över 8 procent. En av de tyngre experterna i utredningen konstaterar att en sådan reglering innebär en socialisering av välfärdssektorn. Seriösa aktörer kommer att lämna vården och omsorgen och viktiga investeringar kommer att utebli. Debatten flyttar fokus från vårdens verkliga utmaningar och skapar osäkerhet hos dem som ska investera i verksamheten. Och så sent som i måndags kom ytterligare en undersökning som visar att patienterna är mer nöjda med privat drivna vårdcentraler än med de landstingsdrivna, särskilt vad gäller kontinuitet.

Vad som behövs är att de politiskt styrda kommunerna och landstingen blir bättre upphandlare och beställare.

 Om det förekommer ”övervinster” och oseriösa företag i vården så har beställarna inte gjort ett bra jobb. Politiker i kommuner och landsting har ansvar att utforma bra kontrakt med välfärdsföretagen och att följa upp att de uppställda kraven följs. Här finns stor förbättringspotential.


LÄS MER: Pappa fick bara duscha var 14:e dag 


Istället för låtsasdebatt behövs realistiska förslag som möter vårdens verkliga utmaningar. Vi behöver säkerställa att vårdpersonal får mer tid för patienterna.

I vårt budgetalternativ avsätter vi 1,1 miljarder kronor för att utveckla arbetet med vårdserviceteam. 

 Teamen ska utföra uppgifter som inte kräver längre vårdutbildning, som att servera mat och plocka undan disk efter måltider, att sköta förråd, transporter av patienter och prover mellan olika avdelningar samt vissa administrativa uppgifter. Sjuksköterskor ska få vara sjuksköterskor och undersköterskor få vara undersköterskor. All personal ska göra det de är utbildade för. Det behövs mer vård i vården.

En annan utmaning är att vården blir alltmer högspecialiserad och högteknologisk. 21 olika landsting med olika demografiska och ekonomiska förutsättningar kan inte leverera jämlik vård till hela befolkningen. Framtidens sjukvård måste skötas gemensamt som ett land, inte som 21 små regioner och landsting. Staten bör därför ta över ansvaret för sjukhusvården från landstingen. Då kan vi få så mycket bra vård som möjligt för varje satsad krona.

Nu är hög tid att påbörja arbetet med reformera sjukvården på riktigt.


Ebba Busch Thor

Partiledare KD

Emma Henriksson

Hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson KD