Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hetsjakten på sjuka är äntligen över

Wiwi-Anne Johansson, Vänsterpartiet.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Att Vänsterpartiet ihop med regeringen nu ser till att ta bort stupstocken är en väldigt stor sak som kommer att förbättra livet för hårt drabbade medmänniskor.

Vi är stolta för det, skriver Wiwi-Anne Johansson (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Snart kommer det inte längre att stå en rad sjuka kvinnor på torget med halsen instucken i en stupstock. För du har väl sett dem?

Sedan den förra regeringen införde det nya sjukförsäkringssystemet år 2008 har mer än 86 000 personer utförsäkrats, de flesta av dem kvinnor. Ofta arbetade kvinnorna i den nedskurna välfärden och fick slitigare arbetspass, blev mer stressade, fick färre arbetskamrater och sämre arbetsvillkor när verksamheten i vård, skola och omsorg slimmades, välfärdsvinsterna ökade och skatterna skulle sänkas.

Sedan blev många kvinnor sjuka och därefter straffade för att de blev sjuka genom att deras möjlighet att betala hyra och mat togs bort. De fick höra att deras sjukdom skulle botas genom inkomstbortfall. De skulle rycka upp sig och jobba sig friska. Konsulter kallades in för att få bukt med ”översjukskrivningarna”.

Den borgerliga regeringen slog sig också länge för bröstet för att man skulle lyckas sänka sjuktalen med den nya sjukförsäkringen. Men siffrorna är numera uppe i samma nivå som innan reformen infördes. Under tiden har det utspelats tragedier i människors liv på grund av den bortre gränsen i sjukförsäkringen. Förutom att de sjuka var sjuka och fick leva i ekonomisk misär blev de också misstänkliggjorda.

 

Begrepp som överutnyttjande och fusk blev allt vanligare i debatten och när de upprepats tillräckligt många gånger togs det så småningom som en sanning att detta var de stora problemen. Allt större resurser sattes in i jakten på det förmodade fusket – med klena resultat.

Att Vänsterpartiet ihop med regeringen nu ser till att ta bort stupstocken är en väldigt stor sak som kommer att förbättra livet för hårt drabbade medmänniskor. Vi är stolta för det.

Det är dags att återupprätta förtroendet och robustheten i sjukförsäkringen och Vänsterpartiet välkomnar avskaffandet av stupstocken som ett viktigt led i detta. De kollektiva försäkringarna finansieras gemensamt och ska vara en garant för trygghet. Ingen ska utförsäkras bara för att en viss tid har förflutit. Sjukpenning ska man få tills man har återfått arbetsförmågan.

Men såret som gått upp av alliansens hänsynslösa politik har också påmint oss alla om kopplingarna mellan sjukdom och fattigdom på ett sätt många av oss trodde att vi hade lämnat långt bakom oss.

 

Ytterst är ju sjukskrivningarna ett uttryck för maktförhållandena i det svenska arbetslivet och i samhället i stort. Utan en arbetarrörelse som på allvar hävdar sig gentemot arbetsgivarna så försämras villkoren inte bara för dem som är utsatta i systemet i dag, utan för oss allihop. Nu och framöver är det inte bara i den offentliga sektorn som nedskärningarna sker, utan även i den privata. Det kommer inte bara att vara arbetare som drabbas heller, utan tjänstemän också. Inte bara kvinnor i äldreomsorgen och på akuten kommer att få springa fortare, utan ingenjörer och försäkringstjänstemän också. Personalstyrkan på jobben krymper, arbetsbelastningen ökar, arbetsdagarna blir längre. De osäkra anställningarna ökar. Utanför väntar hög arbetslöshet som en inte vill hamna i och det gör också att många redan har accepterat villkor som på sikt kan göra oss sjuka.

Känns det igen?

Det är dags att genomskåda borgerlighetens tal om att människor blir friska av att bli hårdare pressade för den blå synvilla det verkligen är. Och glädjas åt att en riktigt bra sak har hänt – stupstocken är borta och den ska aldrig komma tillbaka.

 

Wiwi-Anne Johansson

Sjukförsäkringspolitisk talesperson (V)

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!