Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Hbt-hatbrotten är Europas skamfläck

DAGS ATT AGERA. Många hbt-personer runtom i Europa riskerar att utsättas för våld och diskriminering. Det är dags att lyfta upp deras situation på EU-nivå.
Foto: AP

Var fjärde hbt-person i Europa utsätts för våld. "Jag ser med oro hur intoleransen och hatet sprider sig", skriver Erik Ullenhag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag den 17 maj är det den internationella dagen mot homofobi. Det är sorgligt att en sådan dag behövs. Men den rapport om hbt-personers situation inom EU som i dag offentliggörs av EU:s byrå för grundläggande rättigheter visar tyvärr att så är fallet. I går träffade jag flera av mina EU-ministerkollegor för att tillsammans uppmana EU- kommissionen att anta en sammanhållen hbt-strategi. Anledningen är att vi ser med oro på dagens situation för miljoner hbt-personer i Europa. Vi anser att mer måste göras för att alla EU-medborgares mänskliga rättigheter ska respekteras och skyddas.

Homosexuella, bisexuella och trans- personer (hbt-personer) utsätts fort- farande i Europa för våld, fördomar och diskriminering på grund av andras föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet.

I dagens Europa begränsas hbt- personers möjligheter till mötes- och yttrandefrihet. Sam- könade par och deras barn möter problem när det gäller den fria rörligheten inom EU. Och den psykosociala ohälsan bland hbt-personer är många gånger alarmerande.


Bilden bekräftas av rapporten från EU:s byrå för grundläggande rättigheter om situationen för hbt-personer i EU. Rapporten visar på att 26 procent av de tillfrågade hbt-personerna de senaste fem åren har upplevt våld. Denna siffra för transpersoner är ännu högre, 34 procent. Åtta av tio hbt-personer som utsatts för våld har av olika anledningar valt att inte rapportera brottet till polisen. Och 65 procent av de intervjuade uppger att de inte offentligt vågar hålla sin partner i handen av rädsla för omgivningens fördomar och förtryck.

Jag ser med oro på hur det i Europa sprids intolerans och hat gentemot hbt-personer. Uppfattningar och åsikter som står i strid med principen om allas lika värde utgör ytterst en utmaning mot hela den värdegrund som EU bygger på. Europa har en historia att skämmas för när det gäller hbt-personer. Tusentals homosexuella kvinnor och män fördes till Hitlers koncentrationsläger. Och i dag riskerar många hbt-personer runt om i Europa att utsättas för våld och diskriminering. Denna intolerans måste bekämpas. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla EU-medborgare inklusive hbt-personer måste få förnyad styrka.

I Sverige har vi de senaste decennierna flyttat fram positionerna när det gäller hbt-personers rättigheter. Partnerskap och senare äktenskap mellan sam- könade par är i dag en självklarhet liksom rätten att få prövas som adoptivföräldrar. Vi är också på väg att avskaffa steriliseringskravet vid könsbyte som inte varit värdigt ett rättssamhälle baserat på mänskliga rättigheter.

Men rapporter visar på att hbt- personer i Sverige fortfarande utsätts för våld och hot om våld, fördomar och diskriminering. Och hbt-personer har en signifikant sämre hälsa och högre självmordsstatistik än heterosexuella.


Transpersoner är den grupp som sticker ut särskilt. I en rapport från Folkhälsoinstitutet anger 50 procent av transpersonerna att de någon gång har övervägt att ta sitt liv och en femtedel (21 procent) har försökt ta sitt liv. Det är alarmerande siffror.

Så arbetet måste fortsätta. Sverige ska vara ett öppet och fritt samhälle där alla människor ska ha samma möjlighet att förverkliga sin fulla potential utan att hållas tillbaka av fördomar och diskriminering. För regeringen är detta en viktig fråga. Redan nu pågår en del arbete och regeringen avser att ta fram en samlad strategi för arbetet gällande hbt- personers situation och rättigheter.

Jag tillsammans med en rad andra ministrar driver nu på för att lyfta hbt-personers situation på EU-nivå. De ministrar som har mötts i veckan i Haag uppmanar därför EU-kommissionen att verka för en sammanhållen hbt-strategi.

Kommissionen kan spela en avgörande roll för att bland annat driva på arbetet på EU-nivå och stödja medlemsstaterna i deras arbete. Det handlar om insatser som tar sikte på att motverka den intolerans och okunskap som utgör en grogrund för den utsatthet som drabbar hbt-personer. Det handlar mycket om politiskt ledarskap för att bekämpa fördomar och förbättra livet för miljoner EU-medborgare. Jag är glad över att så många EU-ministrar visar på just detta.


Erik Ullenhag, FP 

Integrationsminister och ansvarig för hbt-frågor