Hårdare straff för våld mot blåljuspersonal

Annie Lööf (C).
Foto: Erik Nylander/Tt / TT NYHETSBYRÅN
Johan Hedin (C).
Foto: Centerpartiet
Foto: Niklas Luks/Tt / TT NYHETSBYRÅN

Blåljuspersonal ska kunna jobba utan rädsla för våld eller hot om våld, oavsett vilket uppdrag de utför.

Vi vill göra det lättare för polisen att lagföra personer som ägnar sig åt denna typ av beteende, skriver Annie Lööf och Johan Hedin (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Samhället är beroende av en fungerande polis och räddningstjänst. När brott begås eller när olyckor och bränder hotar såväl liv som egendom förväntar vi oss att få den hjälp och det stöd vi behöver.

Tyvärr har vi de senaste åren sett en mycket oroande trend mot att blåljuspersonal, oavsett om de färdas i polisbilar, brandbilar eller ambulanser, utsätts för allt grövre våld och hot i sin yrkesutövning. Oavsett om det handlar om planerat våld mot blåljuspersonal eller bristande respekt och uppsyn vid exempelvis trafikolyckor, som vi tyvärr sett den senaste tiden, är det fullständigt oacceptabelt. Det är i förlängningen ett angrepp på vårt demokratiska samhälle, åt vilket dessa yrkesgrupper utgör avgörande grundpelare.

Trots att poliser, brandmän och ambulanspersonal i många fall arbetar i liknande miljöer och i samma utsatta situation ser de olika yrkesgruppernas skydd olika ut i lagen.

Som polis omfattas du i de flesta fall av tjänstemannabegreppet. Det innebär att det i juridisk mening ses som allvarligare att utsätta en tjänsteutövande polis för våld eller hot om våld.


Även om en lagtext är ett skralt faktiskt skydd i den våldsamma eller hotfulla situationen ute på fältet så skickar det en tydlig signal till eventuella förövare som riskerar att dömas till ett hårdare straff. För ambulanspersonal och brandmän är inte skyddet lika starkt. Blåljuspersonal ska kunna jobba utan rädsla för våld eller hot om våld, oavsett vilket uppdrag de utför. Därför vill Centerpartiet:

Se en ny brottsrubricering - våld mot alarmeringstjänstanställda. Att attacker och hot mot anställda inom alarmeringstjänsten ska bedömas utifrån samma strafftider som i dag gäller för våld eller hot mot tjänsteman. Det handlar då om fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det skulle ge ett starkare skydd för dessa yrkesgrupper och i förlängningen ge en ökad trygghet i deras tjänsteutövning.

Kriminalisera hindrande av utryckning. I dag återfinns begreppet hindrande av utryckning i trafikförordningen och gäller i de fall någon exempelvis förhindrar framkomligheten för ett utryckningsfordon med sin bil. Detta kan då leda till böter. Under de senaste åren har vi sett en utveckling mot att utryckningsfordon hindras från att ta sig fram till en plats genom stenkastning eller andra typer av våldsamheter. För att få ett tydligare rättsläge och göra det lättare för polisen att lagföra personer som ägnar sig åt denna typ av beteende vill vi kriminalisera hindrande av utryckning.


Ska vi komma tillrätta med de problem som vi nu tyvärr ser runtom i landet, med en allt mer otrygg arbetsmiljö för blåljuspersonal så måste vi agera på flera olika plan.

Ett sätt är att lyfta fram och stötta alla de goda exempel som finns på våldsförebyggande arbete, där polis, brandkår och ambulanspersonal är involverade i projekt för att minska hot och våld samt anlagda bränder.

Men vi måste även agera skarpt från politiskt håll. Sedan 2010 har sjukskrivningar till följd av hot och våld som riktas mot blåljuspersonal ökat kraftigt. Enligt Ambulansförbundet konfronteras ambulanspersonal runtom i landet i stort sett dagligen med hot- och våldssituationer. Detta är en oacceptabel utveckling.

Centerpartiet anser att hårdare straff för våld och hot mot blåljuspersonal är nödvändigt. 

Vi förutsätter även att inrikesminister Anders Ygeman och regeringen snarast påbörjar arbetet med att utreda hur vi kan öka tryggheten för de män och kvinnor som i sin yrkesutövning, dagligen, ser till att vi andra kan få det skydd och den hjälp vi behöver.


Annie Lööf

Partiledare Centerpartiet

Johan Hedin

Rättspolitisk talesperson Centerpartiet