Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Här har du 43 punkter mot kvinnovåldet, Löfven

Statsminister Stefan Löfven (S).
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna.
Foto: Claes Söderberg
Helena Vilhelmsson, vice ordförande Centerkvinnorna.
Malin Bergman, vice ordförande Centerkvinnorna.

Att statsminister Stefan Löfven säger ifrån räcker inte. Därför lanserar Centerkvinnorna nu ett 43-punktsprogram för att bekämpa och förhindra mäns våld mot kvinnor i nära relation, skriver Sofia Jarl, Helena Vilhelmsson och Malin Bergman.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Under 2020 mördades 13 kvinnor av män som de hade, eller hade haft, en relation med. Knappt halvvägs in på 2021 ser utvecklingen mörk ut. Efter att fem kvinnor har mördats under tre veckor, står nu frågan om mäns våld mot kvinnor, och särskilt våld i nära relation, högt upp på mångas agenda. Att Sverige har en bit kvar, blir särskilt tydligt när frågor som våld i nära relation kommer på tal. 

Att kvinnor blir utsatta för våld av män som de har eller har haft en relation med är en pandemi i sig, en pandemi som har pågått länge och som ingen hittills har funnit något vaccin mot. Under Coronapandemin har utsattheten för kvinnor och barn som isoleras med sin förövare förvärrats, men problemen är inte nya och kommer inte att försvinna när samhället öppnas upp igen. 

Lösningarna finns på flera håll

För en tid sedan presenterade regeringen 34 punkter för att bekämpa gängkriminalitet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor har inte samma ambitiösa upplägg. Att statsminister Stefan Löfven är fylld av vrede och att mer behöver göras räcker inte. Därför lanserar Centerkvinnorna nu ett 43-punktsprogram för arbetet att bekämpa och förhindra mäns våld mot kvinnor i nära relation.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är inte en fråga, det är ett flerfrontskrig som måste bekämpas i alla led, på flera håll.

Det talas ofta om att det krävs kraftsamling, men den blir svag om de stora åtgärderna saknas. Jämställdhetsminister Märta Stenevi vill bjuda in till samtal – men det är inte samtal som behövs, det är åtgärder. Våld i nära relation är i hög grad en fråga som berör jämställdhet, men lösningarna finns i juridiken, i socialtjänsten, i skolan, i budgeten. Om samtal ska ske, måste fler – statsministern, finansministern, justitieministern, socialministern och utbildningsministern – närvara. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är inte en fråga, det är ett flerfrontskrig som måste bekämpas i alla led, på flera håll. 

C har långt engagemang i frågan

I vårändringsbudgeten förhandlade Centerpartiet fram ytterligare 37 miljoner i vårbudgeten som ska gå till att förebygga och bekämpa våld och förtryck under pandemin. Centerpartiet har länge arbetat för att bekämpa våld i nära relation och Annie Lööfs engagemang är inte tillfälligt. Ändå var det förvånande att Centerpartiets vikarierande ekonomisk-politiska talespersonen Rickard Nordin var relativt ensam om att prata om betydelsen av detta i budgetdebatten. Frågan måste prioriteras på allas bord, i alla utskott, i alla sammanhang. Mäns våld mot kvinnor finns i hela samhället, därför måste hela samhället ingå i arbetet mot det. 

43 punkter mot våldet

Bland Centerkvinnornas 43 punkter föreslår vi en rad skärpningar i rättskedjan, så att förövare straffas hårdare och skyddet för utsatta kvinnor ökar. Vi föreslår också flera åtgärder för att förebygga och upptäcka våld – det är så samhället behöver arbeta för att kunna agera i tid och rädda liv. 

Centerkvinnornas 43 punkter är:

1. Tillsätt en utredning för att inrätta ett statligt ”fuck off”-kapital.

2. Vid förekomst av våldsdom ska den våldsamme föräldern förlora vårdnad om gemensamt barn.

3. Reformera reglerna för bodelning, så att bodelning inte kan används som ett maktmedel.

4. Tillämpa tidiga förhör vid fall som rör våld i nära relation och våldtäkt.

5. Skärpt straff för grov kvinnofridskränkning – höj straffet till ett år minimum.

6. Kriminalisera kontrollerande beteende.

7. Inför kön som grund för hatbrott.

8. Utöka användningen av kontaktförbud.

9. Vid kontaktförbud ska elektronisk övervakning vara obligatorisk.

10. Prioritera kvinnors rättstrygghet – kvinnor som anmäler ska bemötas väl och få sin sak prövad på ett rättvist sätt…

11. …vilket kräver utbildning för samtliga aktörer i rättsväsendet. Kunskapen måste höjas! 

12. Alla brott ska utredas – grundligt! Slarv i utredningar kan inte tolereras, och det måste finnas rätt kompetens för att driva en rättvis utredning.

13. Anmälningar om våld i nära relation får inte nedprioriteras till förmån för brott med högre straffskala.

14. Inrätta en fackdomstol för sexualbrott.

15. Rätt till stödperson för den som anmäler brott i nära relation.

16. Skydda dem som anmäler – skyddat boende och brottsofferstöd ska erbjudas.

17. Säkerställ finansiella resurser till rättsväsendet.

18. Obligatorisk rehabilitering för förövare.

19. Tidiga stödinsatser för misstänkta förövare ska erbjudas innan eventuell dom faller.

20. Garantera sekretess på känsliga uppgifter i journaler.

21. Utvidga anmälningsplikten för orosanmälan vid misstanke om att någon utsätts våld.

22. Utveckla kliniska behandlingsmetoder för våldsutövare.

23. Förbättra kliniska behandlingsmetoder och säkra tillgången till behandling för våldsutsatta.

24. Förtydliga och kvalitetssäkra det förebyggande arbetet i socialnämnderna. 

25. Garantera att koordinationen mellan alla involverade aktörer fungerar – ingen kvinna ska falla mellan stolarna…

26. …men om det händer måste en haverikommission tillsättas för att utreda vad som kan förbättras. 

27. Ta fram en nationell standard för att kvalitetssäkra skyddade boenden…

28. …och kommunerna måste se till att uppfylla kvalitetskraven.

29. Satsa på och säkra långsiktig finansiering för kvinnojourerna.

30. Inför kommunal bostadsgaranti för utsatta kvinnor.

31. Inför kvinnohus i varje region, där relevanta stödåtgärder samlas under samma tak.

32. Varje kommun ska ha en enhet för våld i nära relation och ett kvinnofridsteam.

33. Inför Huskurage i kommunala bostäder och satsa på att bostadsrättsföreningar informeras om Huskurage.

34. Genomför särskild informationskampanj och upprätta en informationshemsida.

35. Öka kunskapsnivån hos vårdpersonal för att upptäcka våld, exempelvis genom att implementera verktyg för att fråga.

36. Stärk skolans roll för att upptäcka och förebygga våld, bland annat genom att utbilda skol- och förskolepersonal.

37. Inrätta handlingsplaner i skolor och förskolor för agerande när våld upptäcks.

38. Gör sex- och relationskunskap till ett obligatoriskt och enskilt ämne.

39. 2-årsregeln för anhöriginvandrare ska inte missbrukas, så att en person blir fastlåst i en våldsam relation.

40. Arbetsgivare ska i högre utsträckning utbildas i att upptäcka våld. 

41. Personer som har problem med sitt beteende ska få möjlighet till vård inom ramen för företagshälsan. 

42. Utöka och rikta stöd till civilsamhällesorganisationer för preventivt arbete.

43. Inrätta en stödlinje för att ge stöd och vägledning för våldsamma personer att upphöra med sitt beteende.


Av Sofia Jarl

Ordförande Centerkvinnorna

Helena Vilhelmsson

Vice ordförande Centerkvinnorna

Malin Bergman

Vice ordförande Centerkvinnorna