Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här är satsningen för att återupprätta rättsstaten

Polisens tekniker undersöker platsen för söndagens skjutning i Nacka. ”Vi politiker har en skyldighet gentemot allmänheten att ge rättsvårdande myndigheter förutsättningar att slå tillbaka med samhällets fulla kraft”, skriver L-topparna. Foto: ALEX LJUNGDAHL
Nyamko Sabuni (L), partiledare. Foto: FREDRIK WENNERLUND/STELLA PICTURES
Johan Pehrson (L), rättspolitisk talesperson. Foto: PRESSBILD

En huvudprioritering för Liberalerna i budgetförhandlingarna har varit att återupprätta rättsstaten. 

Nu har vi fått med oss regeringspartierna på kraftiga tillskott till rättsvårdande myndigheter, skriver Nyamko Sabuni och Johan Pehrson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverige ska vara möjligheternas land. Man ska kunna röra sig fritt utan en tanke på hot eller våld. Här ska man kunna ta en promenad i skogen eller på stan och känna sig trygg.

Men vi ser numera en verklighet där en mamma blir skjuten på öppen gata med sitt barn i famnen. En ung kvinna blir brutalt skjuten i sitt hem. Bombdåd i flerbostadshus. Vi ser en organiserad brottslighet utan känsla för människovärde. Vi ser unga människor bli rånade på gatan, stöldligor som drar fram runtom i Sverige.

Detta är en trygghetskris. Vi politiker har en skyldighet gentemot allmänheten att ge rättsvårdande myndigheter förutsättningar att slå tillbaka med samhällets fulla kraft.

4 miljarder skjuts till

En huvudprioritering för Liberalerna i budgetförhandlingarna har varit att återupprätta rättsstaten. Nu har vi fått med oss regeringspartierna på kraftiga tillskott till rättsvårdande myndigheter.

Ytterligare drygt 700 miljoner tillförs rättsväsendet i sin helhet redan nästa år. Under kommande år tillförs närmare 4 miljarder till de rättsvårdande myndigheterna. Satsningarna gäller hela rättskedjan, från förebyggande åtgärder som ska fånga unga i riskzonen till brottsbekämpande insatser mot tungt kriminella gäng och terrorister.

Tullen förstärks

Det är vid Tullen som brottsbekämpningen börjar. En av de viktigaste myndigheterna är Tullverket, som har i uppdrag att stoppa införseln av vapen och narkotika. Detta göder gängen som står för skjutningar och sprängningar på våra gator. Tullen får ökade resurser, sammanlagt 110 miljoner mer nästa år jämfört med 2019.

Pengarna till polisen utökas

Polisen förstärks. Till 2024 ska det finnas 10 000 fler polisanställda. Polisyrket ska bli mer attraktivt genom bättre villkor. Det leder till en mer synlig poliskår, med fler områdespoliser som kan skapa mer av trygghet på gator och torg. Tidigare satsningar ligger fast, och utökas med ett tillskott på 120 miljoner årligen för att bland annat öka yrkets attraktivitet.

Domstolar, åklagare och Säpo

Effektivare rättsväsende. När en brottsling grips måste hela rättskedjan fungera. Nu råder brist på åklagare, domstolarna är överbelastade och fängelserna fulla. Domstolarna spelar en central roll i rättskedjan och därför tillförs 280 miljoner nästa år, inte minst som en följd av ökad inströmning av mål de senaste åren. Åklagarmyndigheten får mer resurser. Beläggningen på fängelserna är stor och kommer fortsatt att vara det med ökad effektivitet och straffrättsliga förändringar. Kriminalvården förstärks med 130 miljoner nästa år. För att slå tillbaka mot såväl organiserad brottslighet som extremism måste hela samhället agera kraftfullt. För att trygga Sverige tillförs Säkerhetspolisen mer resurser – 35 miljoner mer redan nästa år. Också Rättsmedicinalverket, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten och Statens institutionsstyrelse får mer resurser. 

Vi kommer prioritera att de polisiära verktygen skärps och att tullen får befogenheter att stoppa införseln av vapen och utförseln av stöldgods.

Liberalerna har länge kämpat för att återupprätta rättsstaten. På kort sikt handlar det om ökade resurser, men även om bättre befogenheter och straffskärpningar. Detta kommer vi att driva intensivt i riksdagen och i de partiöverskridande samtalen. Vi kommer prioritera att polisen ska få ägna sig åt polisarbete, att de polisiära verktygen skärps och att tullen får befogenheter att stoppa införseln av vapen och utförseln av stöldgods.

Reformer för utsatta områden

På längre sikt krävs ett mer systematiskt och intensivt arbete. Liberalerna jobbar för att få till mer av tidiga, tydliga och tuffa åtgärder för att hjälpa en ung människa att inte gå ner i träsket av brottslighet . Det handlar om ett omfattande reformarbete för att lyfta våra mest utsatta områden.

För att värna människors frihet och trygghet krävs ett starkt rättsväsende. Vi har stora utmaningar i Sverige, men med ökade satsningar på de rättsvårdande myndigheterna står vi bättre rustade att ta itu med de utmaningarna. I ett liberalt samhälle är friheten och tryggheten fundamental.

 

Av Nyamko Sabuni

Partiledare Liberalerna

Johan Pehrson

Rättspolitisk talesperson Liberalerna