Här är ju ännu fler plagiat, Tiina

Efter plagiatanklagelserna mot Tiina Rosenberg har flera professorer trätt fram till hennes försvar. I går hävdade hon i DN att allt egentligen handlar om en konspiration mot henne.
I dag slår JOHAN TRALAU, forskaren som skrev om Tiina Rosenbergs fusk i tidskriften Axess, tillbaka. Han har hittat en hel bunt nya exempel på plagiat i Tiina Rosenbergs bok "Byxbegär".

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

FAKTA

Johan Tralau är fil dr i statskunskap och skriver en bok
om den grekiske dramatikern Sofokles tragedi Antigone.
Fast det här läsåret läser han nästan bara "Max blöja" med sin son.

När jag skrev den artikel i Axess som utlöste den senaste debatten om Tiina Rosenberg kritiserade jag regeringen för att ha politiserat universiteten och särskilt gynnat forskare med tvivelaktiga meriter som bekräftar den världsbild som regeringen just nu råkar lida av. Genusforskningen och Rosenberg är ett exempel.

Nu har debatten

handlat om annat, som att Rosenberg i boken Byxbegär har kopierat meningar ur andras forskning utan att ange att de är citat, vilket jag påpekade i Axess. Rosenberg har i en tendentiös nyhets-artikel signerad Helena Gunnarsson (DN 10/10) sagt att det rör sig om "en enda mening". I sin besynnerliga artikel på DN Debatt i förrgår - där hon skrev att jag var knuten till Timbro (vilket inte stämmer), ett förlag och tankesmedja som enligt henne driver en konspiration mot henne - låtsades hon i stället att det handlade om var en fotnot skulle placeras. Hennes gamle handledare Willmar Sauter skrev samma dag på Expressens sidan 4 att Rosenberg inte hade gjort något fel alls. De vill sprida historien att Rosenbergs kopierande är en mediemyt. De pratar strunt.

Nu vill jag inte slå mig

för bröstet för det här, utan påpeka att det var professor Ingeborg Nordin Hennel som avslöjade det år 2000 i Tidskrift för litteraturvetenskap. Hon lyfte fram inte "en enda", utan ett antal meningar som är kopierade ur andras forskning. I Rosenbergs bok heter det om transvestism: "Den var inte heller institutionaliserad, i motsats till vissa icke-europeiska och balkanska samhällen, där det funnits legitima och erkända sätt för dem som velat ansluta sig till det andra könet." Jämför R Dekker och L van de Pols Kvinnor i manskläder: "Den var inte heller institutionaliserad, i motsats till inom vissa andra icke-europeiska och sydosteuropeiska traditionella samhällen, där det fanns legitima och erkända sätt för dem som ville ansluta sig till det andra könet".

Senare talar Rosenberg

om "liminalitet som handlar om de gränser och kategorier vilka människor utformar för att skapa ordning i sin världsbild"; det skall jämföras med Dekker och van de Pol: "Liminalitet handlar om de gränser och kategorier som människor utformar för att skapa ordning i sin världsbild".

Och så där håller det på

för den som orkar korsläsa. Rosenberg: "Att klä sig i manskläder har aldrig varit en accepterad möjlighet som europeiska kvinnor öppet kunde välja". Dekker och vad de Pol: "Att klä sig i manskläder blev aldrig en accepterad möjlighet, som kvinnor öppet kunde välja". Rosenberg: "Därför förknippas överskridande handlingar ofta med olika slags ritualer, rites de passage, övergångsriter". Dekker och vad de Pol: "Därför är sådana gränsöverskridanden ofta förknippade med olika slags ritualer och löften: 'rites de passage', övergångsriter". Det är sant att Rosenberg hänvisar till boken i två av fotnoterna (bredvid dussintals andra böcker), men hon ger inte minsta antydan om att formuleringarna har kopierats direkt ur en annan bok. Nordin Hennel anförde ännu fler sådana meningar; när jag själv under arbetet med Axess-artikeln kontrollerade uppgifterna hittade jag ytterligare exempel utan att ens leta.

En sådan "citatteknik" är oacceptabel:

det är det första vi universitetslärare lär våra studenter. Någon vill ursäkta Rosenberg med att det var slarv, bristande professionalitet. Men Rosenberg har givit ut boken i en andra upplaga utan att ändra eller kommentera förhållandet att hon har kopierat ur andras forskning: hon struntar alltså i att hon har kopierat någon annans text. Genom recensionen visste Rosenberg att det var fallet. Hennes tal om "en enda mening" är därför lögn. Antingen känner Rosenbergs handledare Willmar Sauter till att det är fallet, och då ljuger han i sin artikel. Eller så har han inte läst recensionen, och då är han inkompetent. Möjligen är han både en lögnare och inkompetent.

På DN Debatt berättade Rosenberg

att hon har polisanmält Timbro för "hot". Hon hade fått motta en bok och ett brev där det enligt henne stod: "Det här är en bok som handlar om en frustrerande tillvaro där den ena efter den andra försvinner". Ett "hot"? Rosenberg visar återigen prov på intressant citatteknik: brevet, som finns på Timbros hemsida, lyder "Det här är en bok som handlar om en frustrerande tillvaro där den ena efter den andra hoppar av och försvinner". Rosenberg klipper bort "hoppar av" och tolkar in ett mordhot. Det måste vara intressant att ha en sådan fantasi. Men att man har fantasi betyder inte att man hör hemma i politiken - eller på universitetet.

JOHAN TRALAU