Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Hämta hem och skydda flickorna som gifts bort

Det duger inte att myndigheter skyller på varandra. Polis och Socialtjänst måste ha möjligheter att förebygga de olagliga äktenskapen, skriver Gudrun Schyman och Linnéa Bruno.
Foto: LENNART REHNMAN
Gudrun Schyman är partiledare för Feministiskt initiativ.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Linnéa Bruno (Fi) är våldsforskare.
Foto: PRESSBILD

Varje ungdom som inte återvänder till skolan på grund av bortgifte är ett misslyckande för en feministisk regering.

Vi vill satsa flera hundra miljoner på en särskild polishenhet så att de utsatta kan skyddas, skriver Gudrun Schyman och Linnéa Bruno från Feministiskt initiativ.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | TVÅNGSÄKTENSKAP. Feministiskt initiativ har länge krävt ett totalförbud mot barnäktenskap och presenterat konkreta förslag för hur arbetet för att motverka alla former av förtryck och våld kan intensifieras. Det är med stor oro som vi tar del av rapportering om att allt fler barn och unga nu tycks utsättas för förtryck, hot och våld relaterat till äktenskapstvång eller i namn av heder. 

Vår första skuggbudget, som presenterades för ett par månader sedan, innehåller finansierade satsningar på området. Norge och Storbritannien är länder som ligger i framkant i arbetet mot tvångsäktenskap, och som vi tror att Sverige kan lära av.

Vi motsätter oss starkt att utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap erkänns i Sverige.

Ingen vet hur många barn som är gifta i Sverige, eller hur många vuxna som lever i äktenskap som de tvingats in i. Enligt uppgift från Migrationsverket 2016 uppgav minst 132 barn själva i sin asylansökan att de var gifta. 

Den 1 juli 2014 trädde lagen mot äktenskapstvång i kraft, vilken innebär att det utöver att det är straffbart att tvinga någon att gifta sig också är brottsligt att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. 

Utländska barnäktenskap ska inte vara giltiga i Sverige

Möjligheten för minderåriga att få dispens för att gifta sig har tagits bort, men det finns fortfarande möjlighet att erkänna utländska barnäktenskap. 

Vi motsätter oss starkt att utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap erkänns i Sverige. Vi anser att en lagstiftning som gör skillnad på barn och som innebär att vissa barn undantas det skydd som alla borde ha rätt till är oacceptabel. 

Alla ska vidare känna till sina rättigheter och ha någonstans att vända sig om de kränks.

F! avsätter 100 miljoner i budgeten under första året och därefter 70 miljoner per år till enheten mot barn- och tvångsäktenskap.

Hundratals miljoner har satsats i Sverige det senaste decenniet för att bättre upptäcka och hantera förtryck och våld i namn av heder. Det finns en ökad medvetenhet och fler skyddade boenden. Som den senaste Jämställdhetsutredningen betonade, syns dock få tecken på att situationen förbättrats för unga som riskerar barn- eller tvångsäktenskap. Som Uppdrag granskning även visade nyligen tar ideella organisationer fortfarande ett orimligt stort ansvar när myndigheter brister i samverkan, kompetens eller saknar resurser. 

Varje ungdom som inte kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet på grund av bortgifte utomlands är ett misslyckande för samhället – inte minst för en feministisk regering. Det duger inte att myndigheter skyller på varandra. Som vi länge krävt måste polis och Socialtjänst ha möjligheter att förebygga de olagliga äktenskapen och – i de fall en ungdom ändå gifts bort utomlands – ta ansvar för att hämta hem och ge skydd.

Ta efter Storbritannien – inrätta specialpoliser

Med förebild i Storbritanniens Forced Marriage Unit (FMU) vill F! inrätta en särskild nationell enhet hos Polismyndigheten, med uppdrag att mer effektivt skydda unga från barn- eller tvångsäktenskap. Dessa poliser, kvalificerade utredare och experter ska ta emot samtal från unga och från vuxna omkring dem. 

De ska ha nära samverkan med socialtjänst, skola, UD och relevanta myndigheter i Sverige och internationellt, som ambassader, lokal polis och frivilligorganisationer. Lärare, kuratorer och andra vuxna som möter dessa unga ska få rådgivning och veta att polisen kan prioritera att förhindra att ungdomen gifts bort, eller i de fallen detta ändå sker – att polisen har befogenheter och resurser att hitta och hämta hem den utsatta.

F! avsätter 100 miljoner i budgeten under första året och därefter 70 miljoner per år till enheten mot barn- och tvångsäktenskap. Därtill kommer satsningar på skyddade boenden (som inkluderar särskilda boenden för våldsutsatta med förhöjd hotbild), på förebyggande arbete, skolans elevhälsa, Ungdomsmottagningen och på kompetenshöjning av rättsväsendet som också föreslås i budgeten, även att komma dessa utsatta unga till del. 

Alla barn ska ha rätt till sin barndom och alla människor ska ha rätt att välja sin partner.


Av Linnéa Bruno

Våldsforskare och partimedlem (Fi) 

Gudrun Schyman 

Partiledare (Fi)