Halleluja, Jonegård!

Anna Rosengren och Claes Schmidt/Sara Lund.

Först vill vi tacka pastor Jonegård för det glädjande budskapet att Pingstkyrkan inte har något emot transvestiter och hälsar gruppen välkommen till kyrkan. Vi känner många transvestiter inom Pingstkyrkan som nu fått ett riktigt evangelium. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det är även positivt att få en förklaring som 

 låter trovärdig. Först var Claes Schmidt inte välkommen att föreläsa i Pingstkyrkan i Hässleholm på grund av församlingens grundläggande värderingar vad gäller samlevnad och sexualmoral. Sedan kom beskedet att föreläsningen stred mot kyrkans villkor och etiska regler vid uthyrning. Äntligen har vi fått veta att alltsammans berodde på några ord i en text på Claes hemsida som misstolkats som ett utdrag ur föreläsningen. Vi håller med om att när det i utdraget talas om normer som föränderliga och kontextberoende, kan det uppfattas som stridande mot viss kristen etik.

 Här råder även begreppsförvirring kring ordet norm, vilket har flera betydelser.

 En vanlig betydelse är den som kommer från teknikens och matematikens värld där norm betyder standard, regel. I våra föreläsningar talar vi däremot om sociala normer i betydelsen tysta överenskommelser som inte märks förrän någon bryter mot dem. Det är i den betydelsen vi – inte sällan med hjälp av just kristen etik – vill inspirera till ett nytt sätt att tänka som inkluderar dem som lever utanför de sociala normerna.


Mycket är vi således överens om! Det enda vi inte riktigt håller med om är synen på det som kallas vår debattteknik. Det handlar inte om retorik, utan om hänsyn. När man representerar en kyrka med ledare som inte drar sig för att kalla medmänniskor för en cancersvulst på samhällskroppen, är det extra viktigt att vara tydlig med hur man uttrycker sig. Det räcker inte att hålla sig till de gängse rutiner som Jonegård refererar till om man vill läka ett skadat förtroende.

 Därför är Jonegårds inlägg mycket befriande. Halleluja!

 Anna Rosengren

 Etikkonsult och arbetslivspräst i Svenska kyrkan

Claes Schmidt/Sara Lund

 Marknadschef, föreläsare och transvestit