Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Håll tassarna borta från migrationen, C

Eftersom olikheterna inom alliansen är så stora, så måste C antingen göra en kraftfull kursändring eller tydligt deklarera att de inte vill ha något som helst inflytande över migrationspolitiken, skriver debattörerna.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Ann Heberlein är doktor i etik och riksdagskandidat för Moderaterna.
Foto: MIKAEL WILMARSGARD
Christian Sonesson (M) är kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.
Foto: ANDREAS ÅBERG
Carina Wutzler (M) är kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.
Foto: JOHAN NILSSON/TT

Vi vill prioritera våra medborgare och vår gemensamma välfärd framför invandrade morbröder och farbröder.

Centerns inställning till anhöriginvandring är naiv och djupt oroande, menar moderaterna Ann Heberlein, Carina Wutzler och Christian Sonesson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | MIGRATION. SKL:s färska ekonomirapport varnar för kris i de svenska kommunerna. Vi ser nu effekterna av en historiskt stor befolkningsökning som stressar de flesta av våra välfärdssystem. Det saknas bostäder, vårdplatser och skolor i många av landets kommuner, socialtjänsten har problem att klara sitt uppdrag, liksom polisen och övriga rättsväsendet. 

Socialstyrelsen varnade redan 2016 för de effekter den stora mängden asylsökande hade på vården, framför allt mödravården, barn- och ungdomspsykiatrin och tandvården. Våra system, myndigheter och vårdinrättningar är inte dimensionerade för att klara en befolkning på 10 miljoner.

Trots en åtstramad migrationspolitik ligger invandringen på rekordnivåer – och förklaringen till detta är framför allt anhöriginvandringen.

Befolkningen ökar i allt högre takt

Det tog 35 år för Sverige att växa från 8 miljoner till 9 – men bara 13 år att öka med ytterligare en miljon. Enligt tidigare beräkningar skulle tiomiljonerstrecket passerats först år 2027. Vi blev alltså 10 miljoner invånare hela 10 år tidigare än beräknat. Enligt SCB beror ca 80 procent av denna befolkningsökning på invandring, främst från flyktinginvandring. Nuvarande prognos är att Sveriges befolkning kommer att fortsätta att öka i ännu högre takt. Redan 2024 kommer vi, enligt SCB, att vara 11 miljoner invånare. 

Trots en åtstramad migrationspolitik ligger invandringen på rekordnivåer – och förklaringen till detta är framför allt anhöriginvandringen. En fortsatt hög befolkningsökning kommer att drabba både kommuner och befintliga medborgare hårt. Kommunerna ställs inför en övermäktig uppgift, och individer som tillhör svaga grupper kommer att drabbas av undanträngningseffekter inom vård och omsorg. Därför ser vi med djup oro på Centerpartiets inställning i frågan om anhöriginvandring.

C vill utöka begreppet "anhörig"

Moderaterna har sedan 3,5 år tillbaka kontinuerligt stramat åt migrationspolitiken för att uppnå en ansvarsfull och realistisk politik. Centerpartiet har dock fortsatt på sin linje och lovar att göra det lättare för anhöriga att komma hit. De vill dessutom utöka begreppet "anhörig" till att gälla fler än dem som tillhör den närmaste familjen – vilket öppnar för många och svåra tolkningsfrågor. Centerpartiet anser förvisso att den som tar hit anhöriga utöver den närmaste familjen ska ha ansvar för att försörja dem. Kostnader för exempelvis skola, tandvård, sjukvård och pensioner kommer dock att drabba stat och kommun.

Fel hanterat kommer frågan om anhöriginvandring att kraftfullt påverka reformutrymmen i många välfärdsfrågor.

Moderaterna går nu till val på en ansvarsfull migrationspolitik. Centerpartiets hållning är tyvärr allt annat än ansvarsfull, och deras lojalitet med allianskollegorna är svag. Den nyligen genomförda voteringen angående den så kallade "gymnasielagen", som i praktiken ger 9 000 afghaner, utan asylskäl, amnesti är ett tydligt exempel. Centerpartiets bifall är exempel på såväl deras bristande lojalitet med övriga allianspartier som på deras ogenomtänkta och naiva migrationspolitik. 

C måste totalvända – eller lova att släppa migrationsfrågan

Vi anser att skillnaderna mellan Centerpartiet och Moderaterna i dessa ödesfrågor är allt för stora. Frågan om anhöriginvandring kommer vara en av de största frågorna under kommande mandatperiod, och fel hanterat så kommer frågan att kraftfullt påverka reformutrymmen i många välfärdsfrågor. Politik handlar ytterst om prioriteringar och vi vill prioritera våra medborgare och vår gemensamma välfärd framför anhöriga morbröder och farbröder. Centerpartiet verkar dock göra en annan prioritering. Eftersom olikheterna inom alliansen är så stora, så måste Centerpartiet antingen göra en kraftfull kursändring eller tydligt deklarera att de inte har som ambition att, under kommande mandatperiod, ha något som helst inflytande över landets migrationspolitik.  


Av Ann Heberlein

Teologie doktor i etik, författare, riksdagskandidat (M)

Christian Sonesson

Kommunstyrelsens ordförande Staffanstorps kommun (M)

Carina Wutzler 

Kommunstyrelsens ordförande Vellinge kommun (M)