Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nu ser vi effekterna av den usla gymnasielagen

Morgan Johansson (S) är en besvikelse som migrationsminister, menar Maria Malmer Stenergard. Foto: SUSANNA PETTERSSON ÖSTE/TT
Maria Malmer Stenergard är migrationspolitisk talesperson för Moderaterna. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT

Gymnasielagen är ett stort misslyckande för svensk migrationspolitik. Nu måste det vara slut med särlösningar och ett ständigt lappande och lagande.

Vi behöver ta ett helhetsgrepp för en stram och hållbar migrationspolitik, skriver Maria Malmer Stenergard (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | MIGRATION. Vi får nu rapporter om de praktiska konsekvenserna av gymnasielagen som S+MP-regeringen drev fram. Det rör sig om unga män som står utan bostad, tvingas bo på gatan och utnyttjas av kriminella gäng. Kommunerna står villrådiga inför hur de ska hantera situationen. Även från socialdemokratiska kommunalråd hörs kritiken.

Det allvarliga läget kan samtidigt knappast komma som en överraskning. Det rör sig om en lagstiftning som fick sällsynt skarp kritik från remissinstanser och Lagrådet. Inte minst vad gällde bristen på konsekvensanalys. 

Allt som är fel med gymnasielagen

Moderaterna har från dag ett varit avvisande till gymnasielagen, som nu har lett till cirka 6 000 uppehållstillstånd för vuxna personer som saknar skyddsskäl. Lagen undergräver asylrätten. Den riktar sig till unga vuxna som fått, eller skulle ha fått, ett utvisningsbeslut. De får nu i stället stanna i Sverige – inte för att de har skyddsbehov utan för att de studerar eller haft för avsikt att studera på gymnasiet.

6 000 uppehållstillstånd för vuxna personer som saknar skyddsskäl – särlösningen gymnasielagen borde aldrig blivit till, menar Moderaterna. Foto: CHRISTINE OLSSON/TT

Lagen är därtill orättvis. Endast denna grupp har valts ut, framför andra grupper. På sikt riskerar vi nya problem. För att få permanenta uppehållstillstånd måste de som omfattas av lagen få jobb och egen försörjning inom sex månader efter färdiga studier. Den som inte kommer att klara detta ska då utvisas efter att ha varit en längre tid i Sverige. Det moraliskt riktiga och humana i detta kan ifrågasättas.

 

LÄS MER: Lärarens larm: Är jorden rund? Så går det när nyanlända kastas in i gymnasieskolan

 

Gymnasielagen är helt enkelt en mycket dålig lag. I ett läge när Sverige är i skriande behov av en stram och hållbar migrationspolitik, ges i stället budskapet till omvärlden att vi är ett land som är berett att frångå asylrätten och införa särlösningar för vissa grupper.

M har förgäves sträckt ut handen till S

En långsiktig och hållbar migrationspolitik måste tydligt kopplas till hur integrationen fungerar - eller snarare inte fungerar. Det måste vara slut med att lappa och laga i ett system som väldigt få respekterar. Moderaterna har gång på gång sträckt ut handen till Socialdemokraterna i syfte att nå fram till en sådan lösning, men hittills utan resultat.

 

LÄS MER: De ensamkommande är ett klipp för Sverige

 

Då migrationsminister Morgan Johansson (S) häromveckan beskrev inriktningen för den parlamentariska utredning som är tänkt att arbeta med migrationspolitiken var det en besvikelse (Dagens Nyheter 15/2). Beskedet var att utredningen enbart ska hantera ett fåtal frågor, och enda syftet tycks vara att göra migrationspolitiken i Sverige mer generös.

Migrationsfrågorna som borde lösas

Moderaterna vill medverka med full kraft i en utredning som tar verkligt ansvar. Men vi kommer inte delta i en utredning, vars enda uppdrag är att göra politiken mer generös. En rad frågor är mer angelägna:

Återvändandet. Tiotusentals personer vistas i dag illegalt i Sverige och lever i ett växande skuggsamhälle. Den utvecklingen måste stoppas.

Uppvärdera medborgarskapet. Det behövs ny lagstiftning för det svenska medborgarskapet, som motsvarar vad som gäller i jämförbara länder och som bidrar till bra integration.

Familjeåterförening. Till följd av Januariöverenskommelsen går nu regeringen i en mer generös riktning för familjeåterförening, samtidigt som länder som Tyskland och Danmark har fortsatta begränsningar. Frågan förtjänar respekt, men detta är ogenomtänkt.

Kvalificering in i välfärden. Den som kommer till Sverige bör i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner, i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare.

 

LÄS MER: Den obekväma sanningen om gymnasielagen

 

Inga fler gymnasielagar, tack

Min förhoppning är att Morgan Johansson tar till sig av våra synpunkter och återkommer med en ny beskrivning av uppdraget för den parlamenterariska utredningen. Moderaterna och Socialdemokraterna har en historik av att komma överens i migrationspolitiken, som vi bör bygga vidare på.

Sverige behöver inga fler gymnasielagar. Tillsammans måste vi i svensk politik kunna hitta långsiktiga och hållbara lösningar på en av vår tids viktigaste frågor.

 

Av Maria Malmer Stenergard 

Migrationspolitisk talesperson (M)