Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Grönt ljus för fler solceller

SOLEL. För att stötta den småskaliga solelsproduktionen satsar alliansregeringen 210 miljoner på investeringsstöd för solceller.
Foto: Lars-Ingmar Karlsson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Världen befinner sig mitt i en global klimatutmaning. Det vet vi och det har vi vetat länge. På samma sätt vet vi sedan länge att merparten av den energi som världen använder inte är långsiktigt hållbar. Men trots det fortsätter världens användning av olja, kol och naturgas att öka. Fortfarande görs inte tillräckligt globalt för att ställa om till en långsiktig hållbar energiförsörjning.

Förbränningen av fossila bränslen är boven bakom vår klimatpåverkan, samtidigt som de fossila bränslena också orsakar andra miljöproblem, geopolitiska spänningar och leder till en otrygg energiförsörjning. Vår generations moraliska uppgift är att ställa om till ett hållbart samhälle, för en hållbar framtid. Det förutsätter att vi ställer om till mer förnybar energi. I det stora. Och i det lilla.


De val vi gör i dag måste vara hållbara. Och en av de mest hållbara energikällorna som finns är solen. Vi ser nu en snabb utveckling av solcellstekniken, över hela världen. De senaste åren har utvecklingen varit närmast revolutionerande och resultaten har inte låtit vänta på sig. Kostnaden för att investera i och sätta upp en solelsanläggning har sjunkit dramatiskt, samtidigt som solcellernas effektivitet blivit mycket större.


Kombinationen av teknik som gör det möjligt att utvinna mer energi till en lägre kostnad gör att solelen i dag är ett riktigt intressant alternativ, också på våra nordliga breddgrader. Det gäller inte minst mindre anläggningar och småskalig solelsproduktion. Numera kan enskilda villaägare och andra fastighetsägare sätta upp solceller på hustaket, utan att det kräver någon större apparat och, normalt sett, utan att ens kräva bygglov.


Denna utveckling ligger i linje med regeringens energipolitiska mål, och är något vi vill förstärka. Just därför, för att uppmuntra och stötta den småskaliga solelsproduktionen, har regeringen sedan 2009 satsat på ett investeringsstöd till den som sätter upp solceller. Det stödet har blivit mycket framgångsrikt. Stödet riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner och ansökan görs till Länsstyrelsen.


För att denna fina utveckling ska kunna fortsätta, och för att andelen solel i Sverige ska kunna fortsätta växa, kommer alliansregeringen i den kommande budgeten ge besked om att investeringsstödet för solceller förlängs så att det finns kvar till och med 2016. Sammanlagt kommer vi, mellan 2013 och 2016, satsa 210 miljoner kronor på investeringsstöd för installation av solceller. Att vi nu kan ge ett tydligt besked om att stödet kommer finnas kvar fram till och med 2016 innebär att branschen får välkommet långsiktiga besked och långsiktigt goda spelregler.


Som jag och finansminister Anders Borg beskrev i artikeln "Vind och solkraft måste bli lönsamt" här på Sidan 4 i april så är det regeringens ambition att skapa en långsiktig lösning för småskalig solel och annan småskalig elproduktion genom att utforma ett system för så kallad nettodebitering. Nettodebitering innebär att den enskilde elproducenten får en garanterad rätt att föra ut sin el till elnätet, och att värdet av den elen kvittas mot värdet av den el som producenten använder från elnätet.

Solenergin är ett av de mest hållbara och långsiktiga energislag vi har. Fotosyntesen är fortfarande en av de mest oslagbara processerna mänskligheten stött på. Genom att steg för steg ta till vara mer av solens energi, och mer av den förnybara energi som växer, kan vi ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem och ett långsiktigt hållbart samhälle.


ANNA-KARIN HATT

Anna-Karin Hatt, C, är it- och energiminister