Grön ungdom: Låt epa- och A-traktor köras i 45

Grön ungdoms språkrör David Ling.
Foto: Privat
Markus Kerttu, språkrör för Grön ungdom Väst.

Epa- och A-traktorer är värdefulla transportmedel på den svenska landsbygden, i synnerhet för ungdomar. Men hastighetsbegränsningen på 30 km/h leder till trafikfarliga situationer och leder ofta till högre utsläpp. 

Det är dags att höja hastigheten till 45 km/h, skriver David Ling och Markus Kerttu, Grön ungdom.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Epa- och A-traktorer används på svensk landsbygd i hela landet, och blir allt populärare. Så många som 33000 är registrerade runtom i Sverige. Detta visar på hur utbredda dessa fordon är, som främst används av unga för att ta sig till skola, jobb och fritidsaktiviteter. Att epa-traktorn är begränsad till 30 km/h, samtidigt som mopeder och mopedbilar får åka fortare, är orättvist. 

Säkrare än mopedbil

Som vi ser det är den främsta skillnaden vem som använder epa/A-traktor kontra moped eller mopedbil. Epa används framför allt på landsbygden, medan städernas unga oftare kör mopedbil eller moped. Om något, skulle det vara motiverat att göra det mer attraktivt att välja epa framför mopedbil, eftersom epa-traktorer ofta är betydligt säkrare än alternativen.

Dags att minska utsläppen och förbättra trafikrytmen med höjd hastighetsbegränsning, skriver Grön ungdom.
Foto: LASSE SVENSSON

När man är begränsad till 30 km/h så kommer man på landsväg störa trafikrytmen. Det leder till farliga trafiksituationer både för epa-föraren och andra trafikanter. Vi tror inte att en höjning av hastigheten helt tar bort det här problemet, men det kommer att minska markant. En höjd hastighet kommer leda till både bättre trafikrytm och att epa/A-traktor blir ett ännu smidigare transportsätt för unga.

Miljöaspekten

Det finns också en miljöaspekt på frågan. Generellt är det så att lägre hastigheter leder till lägre utsläpp, men eftersom epa- och A-traktorer ofta är växelspärrade så kör man ofta på väldigt höga varvtal vilket leder till stor bränsleförbrukning och höga utsläpp. En hastighetshöjning måste också innebära en förändring kring spärrande av växlar, vilket i sig kommer leda till lägre utsläpp. Att epa-förarna dessutom behöver lägga mindre pengar på bensin och diesel är bara en fin bonus.

Olyckor sker främst i tätorter

Ett vanligt motargument är att högre hastigheter leder till värre olyckor. Det är i och för sig sant, men den stora skillnaden i krockvåld gäller framför allt olyckor med oskyddade trafikanter. Den typen av olyckor sker framför allt i städer eller tätorter, där grundhastigheten är 40 km/h. Skillnaden blir väldigt liten.

En högre hastighet är bra på flera sätt: Det gör unga på landsbygden friare och rikare, det minskar utsläppen och det förbättrar trafikrytmen. Det är hög tid att göra landsbygdens ungdomar lite snabbare.


Av David Ling

Språkrör Grön ungdom

Markus Kerttu

Språkrör Grön ungdom Väst