Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Grön omställning krävs efter coronakrisen

Statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin.
Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN
Klas Balkow, vd och koncernchef, Axfood.
Hannele Arvonen, vd Sveaskog.
Foto: Jarkko Sirkiä

Hållbara företag klarar coronakrisen bättre än andra – när samhället börjar återhämta sig måste fler företag göra en grön återhämtning.

Transportsektorns omställning är avgörande för att klara klimatmålen, skriver elva vd:ar, för bland annat Axfood, Sveaskog och McDonald's Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den gröna återhämtningen måste vara ett samhälle anpassat efter Parisavtalets ambitioner. Då behöver transportpolitiken växlas upp.

I början av juni tillsatte statsminister Stefan Löfven ett klimatkollegium. Det ska säkerställa att klimatet genomsyrar alla politiska beslut och ska ha en framträdande roll i arbetet med att driva på omställningen och genomföra den gröna återhämtningen.

Hagainitiativet välkomnar regeringens klimatkollegium. Vi ser att transportsektorns omställning är avgörande för att klara Sveriges klimatmål om nettonoll till 2045.

Vi uppmanar det nya klimatkollegiet att skyndsamt:

1. Öka produktionen av inhemska biodrivmedel

Sverige har en unik potential att bli världsledande på biodrivmedelsproduktion, men i dag importeras 85 procent av alla biodrivmedel. Regeringen bör snarast tillsätta en utredning för en sammanhängande färdplan för att kraftigt öka den inhemska biodrivmedelsproduktionen till 2030. Utredningen bör få i uppgift att ta fram teknikneutrala styrmedel. 

2. Ta långsiktiga beslut om reduktionsplikten

En ökad användning av biodrivmedel behövs redan från 2021. Detta sker genom att reduktionspliktsnivån för bensin höjs från dagens låga 4,2 procent till omkring det dubbla. 

3. Biogasutredningens förslag bör implementeras skyndsamt

Biogasen bidrar med flera nyttor i såväl klimatomställningen som arbetet för de svenska miljömålen. Förslaget om att Sverige ska besluta om ett produktionsmål för biogas till 2030 skapar incitament för att få i gång produktionen.

4. Ta tillvara på jordbrukets möjligheter och stärk cirkulär ekonomi

Svenskt jordbruk ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller miljö- och djurvälfärd och Sverige bör kunna producera mer. Utöver matproduktion och foder är också biodrivmedelråvara en del för att stärka en fossilfri, cirkulär ekonomi. 

En plan för omställning av jordbruket till ett fossilfritt jordbruk bör tas fram som inkluderar satsningar på stöd för användning av biodrivmedel, forskning och innovation.

5. Snabba upp miljötillståndsprocesserna

Miljötillståndsprocesser måste effektiviseras för att kunna skala upp den inhemska drivmedelsproduktionen. Det bör vara möjligt med snabbspår för anläggningar som antas vara nödvändiga för den gröna omställningen.

6. Skärp offentlig upphandling

I dag görs 18 000 offentliga upphandlingar. Statliga aktörer, kommuner och regioner bör skärpa sina upphandlingskriterier och så att de tydligare bidrar till klimatomställningen. 

7. Samla EU för en grön återhämtning

EU-kommissionens plan för återhämtning är en möjlighet att anpassa EU-politiken efter Parisavtalets ambitioner. Nyligen presenterade Hagainitiativet 15 förslag för en utsläppshandel i linje med 1,5-gradersmålet.

Det finns en chans att använda den gröna återställarpolitiken för att stärka Sveriges självförsörjning

EU:s utsläppshandel tillsammans med planen för återhämtning har potential att stärka Europas konkurrenskraft, skapa arbeten, stärka företagen och i förlängningen stärka hela EU.

Transportomställningen avgörande

Regeringens klimatkollegium har ett gediget arbete framför sig där transportomställningen är avgörande för att Sverige ska klara klimatmålen. 

Det finns en chans att använda den gröna återställarpolitiken för att stärka Sveriges självförsörjning, skapa fler gröna jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft. 

Vi uppmanar politiken att ta den chansen. 


Av Klas Balkow

Vd och koncernchef, Axfood

Sofie Eliasson Morsink

Vd Coca-Cola European Partners Sverige 

Denis Mattson

Vd HKScan Sweden

Johan Skoglund

Vd och koncernchef JM

Per Arfvidsson

Vice vd Lantmännen

Lars Appelqvist

Vd Löfbergs

Joachim Knudsen

Vd McDonald´s Sverige

Petter Holland

Vd Preem

Fredrik Pettersson

Vd Stena Recycling

Anders Egelrud

Vd Stockholm Exergi

Hannele Arvonen

Vd Sveaskog