Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Grisarna utsätts för systematisk tortyr

Metoden med koldioxidbedövning är oerhört ångestframkallande för grisarna, skriver Felicia Hogrell.
Veterinärstudenten Felicia Hogrell vittnade i sin förra debattartikel om skräckfilmsliknande scener i ett svenskt slakteri.

Kan man känna för mycket? Reagera för starkt då man ser djur systematiskt utsättas för tortyrliknande behandling? I sådana fall föredrar jag det framför att avtrubbas helt, skriver veterinärstudenten Felicia Hogrell.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. Istället för att besvara min kritik gällande dagens bedövningsmetoder vid grisslakt, väljer Statens jordbruksverk att ifrågasätta huruvida jag kan hantera mina känslor i min kommande yrkesroll som veterinär. Det är förståeligt att ni upplever er ifrågasatta och i er position måste försvara er tolkning av djurskyddslagen. Jag hade dock hoppats på ett svar mer i linje med forskningen, och som kanske kunde inge visst hopp om en ljusare framtid. 

Jag håller med er. Vi behöver fatta sakliga beslut baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. År 2012–2015 bekostade Jordbruksverket en stor forskningsrapport vid SLU i syfte att undersöka hur bedövning med höga halter koldioxid påverkar grisarna. Resultatet visade att metoden är oerhört ångestframkallande. Gasen bränner vid inandning och grisarna försöker i panik klättra uppåt, på varandra, för att få luft. Det tar upp till en minut innan grisarna av syrebrist förlorar medvetandet. Trots att Jordbruksverket själva beställt rapporten har myndigheten tagit anmärkningsvärt lite hänsyn till studiens resultat. Kanske är det tid för er att lyssna till er egen forskning? 

Det är absolut en viktig del av yrket att kunna avliva djur. Jag föredrar dock när det går snabbt och utan utdraget lidande.

EU:s märkliga köttkampanj

Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. I Artikel 13 erkänns djur som kännande varelser, samt att EU:s medlemsländer skall ta full hänsyn till deras välfärd. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet rekommenderade redan 2004 utfasning av koldioxid som bedövningsmetod. Dessvärre har väldigt lite hänt sedan dess. Istället har EU just finansierat en ny kampanj, ”Gilla gris”. Bakom den står branchorganisationen Svensk kött samt den danska motsvarigheten Landbrug & Fødevarer. 26,9 miljoner kronor har investeras i syfte att uppmuntra unga konsumenter mellan 18–29 år att tillaga ”god och bra mat med griskött”. Ett häpnadsväckande drag, inte minst med tanke på rådande klimatdebatt. 

Sitter på dubbla stolar

Jordbruksverket har flera uppdrag. Det ska bland annat främja svenskt lantbruk och näringsliv samt säkerställa ett gott djurskydd. Ibland går dessa intressen hand i hand. Ibland inte. Jag förstår att det inte är en helt enkel uppgift för Håkan Henrikson att vara både Jordbruksverkets chefsveterinär och näringslivschef. Jag ska nog ta det säkra före det osäkra och bara bli veterinär. För jag instämmer med er, det är absolut en viktig del av yrket att kunna avliva djur. Jag föredrar dock när det går snabbt och utan utdraget lidande. Samt då djurens bästa går före ekonomiska intressen. Men där går våra åsikter uppenbarligen isär. 


Av Felicia Hogrell

Veterinärstudent