Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Grimmark har utsatts för offentlig mobbning

Ruth Nordström.
Foto: Abraham Engelmark
Ellinor Grimmark.
Foto: Mikael Good

Det fina talet om demokratiska värderingar, pluralism, mångfald och tolerans betyder ingenting om verkligheten representerar åsiktsförtryck, intolerans och hat mot oliktänkande, skriver Ruth Nordström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under den senaste veckan har barnmorskan Ellinor Grimmark utsatts för ett massivt mediedrev. Droppen den här veckan var när Cissi Wallin i lördags i TV4:s Nyhetsmorgon påstår att ”abortmotståndare” borde ”aborteras” samtidigt som bilder på Ellinor Grimmark och hennes juridiska ombud rullat på skärmen och programledaren och övriga i panelen skrattar. Att önska livet ur barnmorskan i direktsändning är förstås inget som bara kan viftas bort i en handvändning. Men barnmorskan Ellinor Grimmark har blivit ett lovligt byte för smutskastning, raljerande och offentlig mobbning.

Målet i Arbetsdomstolen handlar inte om rätt till abort. Det handlar om vem som skall utföra aborten. Avgörande fakta i barnmorskemålet är om det strider mot svensk abortlag att tvinga alla barnmorskor att utföra abort? 

Abortlagens skrivning är solklar. Endast läkare får utföra abort enligt femte paragrafen. Enligt förarbetena till abortlagen har vårdpersonal en självklar rätt till samvetsfrihet, och detta gäller läkare. Medicinsk abort var inte ens påtänkta 1975, när abortlagen infördes. Barnmorskor är helt exkluderade från att utföra abortingrepp enligt abortlagen och skall således inte beläggas med yrkesförbud om de vill jobba i förlossnings- och BB-vård.

Endast 1 procent av aborterna, sena aborter efter vecka 18, utförs på förlossningsklinikerna. På det sjukhus där Ellinor fick en sex månaders anställning på förlossningen, vid Värnamo kvinnoklinik, visar statistiken 900 förlossningar och 200 aborter per år, varav 100 aborter utförs på sjukhuset och 100 är hemaborter. Av dessa 100 är det alltså 1 procent, det vill säga en abort per år, som utförs antingen på gynavdelningen eller på förlossningsavdelning.

Sjukhuset hade så stor brist på barnmorskor i förlossningsvården att de gick på knäna, barnmorskorna jobbade dubbla pass och pensionärer tvingades komma in och jobba. Chefer beskrev situationen som ”kaosartad” och ”i kris”, vilket påverkade patientsäkerheten i förlossningsvården. Ellinor Grimmark fick således den erbjudna anställningen på förlossningen, med beviljad samvetsfrihet.


LÄS MER: Det offentliga har ingen religionsfrihet


Så varför blev hon av med jobbet? Därför att hon intervjuats i Värnamo Nyheter om hur glad hon var över att hon äntligen fått en anställning som barnmorska. En chef har i vittnesförhör berättat att ”jag hade erbjudit ett vikariat till en barnmorska som kunde möta våra patienter med respekt och värme. Nu såg jag bara framför mig någon som var aktiv abortmotståndare. Det kändes som att vi skulle … att jag hade en barnmorska framför mig som det stod aktiv abortmotståndare på namnskylten.”

Att lösa frågan om samvetsfrihet var alltså inget problem vid förlossningskliniken i Värnamo. Problemet var Ellinor Grimmarks åsikt, som uttryckts i medierna. Att hon blev känd som en ”aktiv abortmotståndare” uppgavs ”skada kliniken”. 

Därför bröt sjukhuset anställningsavtalet, innan hon ens hade hunnit tillträda tjänsten. Målet handlar således inte bara om hennes samvetsfrihet utan även om hennes yttrandefrihet och om yttrandeförbudet är förenligt med Europakonventionen och tryckfrihetsförordningen.


LÄS MER: Klart att barnmorskan inte ska behöva abortera


Ellinor är legitimerad barnmorska, vilket innebär att hon uppfyller hela kompetensbeskrivningen för barnmorskor. Hon jobbar för närvarande som ansvarig barnmorska för special BB och förlossning i Norge. Vid det norska sjukhuset skakar man på huvudet åt situationen i Sverige. Situationen är absurd med tanke på att 80 procent av svenska landsting har stor barnmorskebrist, enligt Sveriges Kommuner och Landstings egen kartläggning.

Barnmorskemålet som för närvarande är föremål för Arbetsdomstolens prövning handlar om diskriminering och om Ellinor Grimmarks rätt till åsiktsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet har kränkts. 

 Sakfrågan har emellertid inte diskuterats överhuvudtaget under den gångna veckan. När sakargumenten kommer personangreppen. Ellinor Grimmark har svartmålats och utsätts för offentlig mobbning. Hon har fått höra att hon egentligen inte borde finnas till, enligt TV4:s hånskrattande panel i Nyhetsmorgon.

Det fina talet om demokratiska värderingar, om pluralism, mångfald och tolerans betyder överhuvudtaget ingenting om verkligheten representerar åsiktsförtryck, intolerans och hat mot oliktänkande.

Vi behöver inte dela Ellinor Grimmarks samvetsövertygelse. Men frågan som nu skall prövas är om de mänskliga rättigheterna skyddar hennes samvetsövertygelse och dessutom hennes rätt att uttrycka sin åsikt utan att få repressalier av sin arbetsgivare.


Ruth Nordström

Chefsjurist Scandinavian Human Rights Lawyers

Ellinor Grimmarks juridiska ombud


I en tidigare version stod det att Cissi Wallin sagt att Ellinor Grimmark borde "låsas in". Det stämmer inte. Något sådant har Cissi Wallin inte sagt.