Greta Thunberg är inget barn längre – hon borde granskas

Greta Thunberg talar under klimatmötet Cop26.
Foto: JANE BARLOW/TT
Ann Heberlein är teologie doktor i etik och författare.
Foto: MIKAEL WILMARSGARD

Kanske är det bristen på seriös kritik som gjort Greta Thunberg fartblind, kanske är det de måttlösa hyllningarna. Hon framstår som alltmer arrogant och aggressiv i sitt budskap.

Jag uppmanar media att ta sitt ansvar och granska henne, skriver Ann Heberlein.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. När Greta Thunberg 2018 dök upp i svensk offentlighet var hon en tunn femtonåring i gul regnrock med hängande flätor och stickad mössa. Flickan, som skolstrejkade utanför Sveriges riksdag, väckte sympati och beundran och blev på kort tid ett fenomen, inte bara i Sverige, utan globalt. Runt om i världen anslöt sig unga människor (och ganska många inte så unga) till rörelsen som fick namnet ”Fridays for Future”. 

Thunberg har sedan sin debut som aktivist fått bevista flera toppmöten, mött otaliga toppolitiker, hyllats av diverse kungligheter och religiösa ledare samt prytt omslaget på bland annat Vogue och Time Magazine, som också utsåg henne till ”Time Person of the Year for 2019” efter att 2018 placerat henne på listan över ”världens 25 mest inflytelserika tonåringar”.

Behandlas med silkesvantar

Greta Thunberg är inte längre en ensam femtonårig skolflicka med ett plakat. Snart fyller hon nitton och hon frontar en global rörelse med enormt inflytande. Trots detta behandlas Greta Thunberg fortfarande med silkeshandskar av svensk media och svenska makthavare. 

Det är hög tid att sluta krypa för henne. Hon är inte ett barn längre, hon är inte en gräsrotsaktivist längre, hon är inte längre ensam med sitt plakat. Greta Thunberg är vuxen och därtill makthavare. Med makt kommer ansvar – och givet den enorma makt Greta Thunberg tilldelats är hennes ansvar mycket stort.

När man påstår att någon är ansvarig kan det betyda flera olika saker. Det kan vara ett positivt omdöme om någons karaktär och förmåga att hantera ett uppdrag eller en uppgift. 

Makten bör granskas. Det gäller även den makt Greta Thunberg besitter. Här har media misslyckats totalt.

Påståendet att någon är ansvarig kan också innebära att personen i fråga har ansvar för en viss handling som han eller hon utfört eller förorsakat. Här handlar det om att utkräva ansvar – personen måste moraliskt kunna rättfärdiga sitt handlande. Denna dimension av ansvar är intimt förknippad med skuld: endast den som är ansvarig kan vara skyldig.

Man kan också använda begreppet ansvar i meningen att personen har ett ansvar för vad som kommer att ske i framtiden. Ansvar i det här sammanhanget syftar på det som personen bör göra, det som är hans eller hennes plikt. Den här dimensionen av ansvar åberopas till exempel när vi talar om de stora klimatförändringar som skett och mänsklighetens ansvar att försöka stoppa denna utveckling. 

Greta har ett särskilt stort ansvar

Greta Thunberg är att betrakta som ansvarig i alla tre nämnda dimensioner: Hon är tveklöst kapabel att vara ansvarig och kan därför klandras för det hon säger och det hon gör. Precis som alla andra vuxna, fria och mentalt kapabla individer bär hon ansvar för framtiden. 

Faktum är att Greta Thunberg bär ett betydligt större ansvar för vad hon påstår än genomsnittet. Hon betraktas som en förebild av tiotusentals unga människor världen över och i princip allt hon säger mottas utan prut av en enad journalistkår, politiker står i kö för att få hälsa på henne och dörrarna till de rum beslut fattas i står på vid gavel. 

Makten bör granskas. Det gäller även den makt Greta Thunberg besitter. Här har media misslyckats totalt.

Nyttig kritik från vårt grannland

Kanske är det bristen på seriös kritik som gjort Greta Thunberg fartblind, kanske är det de måttlösa hyllningarna. Hon framstår som alltmer arrogant och aggressiv i sitt budskap, både nyanser och ödmjukhet saknas. Jag är enig med Espen Barth Eide, Norges klimatminister, som menar att hennes höjda tonläge är farligt

Den uppenbara risken är att Greta Thunberg bidrar till polarisering och banar väg för auktoritära och antidemokratiska metoder, snarare än bidrar till att rädda klimatet. Därför uppmanar jag media att ta sitt ansvar och granska Greta Thunbergs påståenden och retorik.


Av Ann Heberlein

Teologie doktor i etik och författare