Grekerna förtjänar en värdig sorti från euron

"Oavsett vilken regering Grekland får så väntar svåra år. Högern och EU kan i dag inte visa någon väg ur krisen. Det krävs att vi lyfter blicken och tänker nytt om vi verkligen vill hjälpa Grekland", skriver Jonas Sjöstedt (V).
Foto: Sven Lindwall

EU:s diktat har orsakat en social och demokratisk katastrof i Grekland. Vägen framåt leder åt vänster, skriver Jonas Sjöstedt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Grekland går mot nyval. Allt tyder på att Vänsterpartiets motsvarighet, Syriza, kommer att bli valets vinnare och landets största parti. Det blir de i så fall för att de är det parti som motsätter sig den politik som har orsakat massarbetslöshet och fattigdom. Till skillnad från extremhögern den Gyllene gryningen som också gått fram i Grekland, så förespråkar vänstern internationellt samarbete och social rättvisa, inte inskränkt nationalism.

För många inom den europeiska högern är det obegripligt att grekerna inte vill fortsätta skära ner och privatisera. Johan Norbergs och Gunnars Hökmarks inlägg om Grekland i Expressen (11/5 respektive 14/5) är ett gott exempel på hur högerns skygglappar gör att de inte förmår analysera eurokrisens orsaker - därmed kan de inte heller formulera dess lösningar.

I stället försöker de lägga skulden för krisen på vänstern, trots att det är högern och socialdemokraterna som har styrt Grekland.

Men det är inte vänstern som har fört Grekland till avgrunden, det är EU och högern. Det är inte vänsterpolitik att tolerera svart ekonomi, dålig statsförvaltning och att de rika får smita från skatt. Tvärtom är det avgörande för Grekland att få ordning på skatteindrivning och förvaltning.

Eurokrisen har flera samspelande orsaker. Krisen är inte främst en skuldkris - de snabbt ökande skulderna är en effekt av krisen, inte tvärtom. Två av krisens grundläggande orsaker är dogmer som har tillhört den europeiska högerns käpphästar i flera år: tron på euron och på en avreglerad bank- och finanssektor. Övertron på dessa idéer har varit krisens motor. Banksektorn har tagit enorma risker och skickat förlusterna direkt till skattebetalarna. I stället för hållbara investeringar har tillväxten byggt på spekulation och stigande fastighetspriser.

Men nu har bubblan brustit.

Situationen har förvärrats av euron som eldade på spekulationen med låga räntor, och som nu låser krisländerna med fel penningpolitik och usel konkurrenskraft. Högern och EU har fokuserat på att rädda bankerna och euron genom dramatiska nedskärningar, privatiseringar och attacker på arbetsrätt.

Diktaten från EU har orsakat en social och demokratisk katastrof - men de har inte löst den ekonomiska krisen.

Oavsett vilken regering Grekland får så väntar svåra år. Högern och EU kan i   dag inte visa någon väg ur krisen. Det krävs att vi lyfter blicken och tänker nytt om vi verkligen vill hjälpa Grekland.

Grekland bör erbjudas ett ordnat utträde ur euron. Det är bättre än att landet slängs ut eller försöker återskapa en nationell valuta mitt i ett ekonomiskt sammanbrott. En flytande/fallande växelkurs skulle ge landet fler turister, mer exportintäkter och mer efterfrågan på inhemska produkter. Grekland behöver en bättre konkurrenskraft för att komma vidare.

Grekland måste fortsätta reformera skattesystem och bekämpa svart ekonomi. Inte minst måste skatteintäkter från landets rika öka och avtal om uppgifter om sparande slutas med länder som Schweiz, dit de rikas pengar har förts ut.

Greklands skulder behöver ytterligare en delvis nedskrivning om landet ska ha en chans att betala dem. Alternativet riskerar att bli en oordnad inställelse av betalningarna.

Grekland och andra EU-länder i kris behöver investeringar. En annan växelkurs är avgörande, men långsiktigt stöd från EU och unionens investeringsbank EIB kommer också att behövas.

EU och euron har varit med och skapat krisen, det är rimligt att Grekland inte lämnas i sticket nu. Det är högerns EU-projekt som har skapat denna katastrof, därför väljer grekerna vänstern.

JONAS SJÖSTEDT
Jonas Sjöstedt är partiledare för Vänsterpartiet.