Gör inte barnen till accessoarer

DÅLIGA BESLUT". "Beslutet om surrogatmödraskap öppnar för att göra marknad av kroppar", skriver KD:s partiledare Göran Hägglund.
Foto: Anna Andersson

Det talas om vuxnas rätt till barn som det handlade om accessoarer - i dag fattar riksdagen två riktigt dåliga beslut, skriver Göran Hägglund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag fattar Sveriges riksdag två riktigt dåliga beslut. Dels tillsätts en "förutsättningslös" utredning om surrogatmödraskap, alltså att en kvinna bär andra människors barn - ofta mot betalning. Det andra beslutet gäller assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Båda frågorna har diskuterats länge mellan regeringspartierna, men Kristdemokraternas ståndpunkt har hela tiden varit glasklar. Vi kommer inte att medverka till att något av dem blir verklighet. Därför har nu våra regeringspartners valt att gå via riksdagen, och att driva igenom besluten tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Varför är då vi kristdemokrater så kritiska till singelbefruktning och surrogatmödraskap? Vi menar att det finns mycket starka skäl.


Varje barn har rätt till sina föräldrar, och till sitt eget ursprung. Detta är inte bara en kristdemokratisk ståndpunkt, utan även något som tydligt slås fast i FN:s barnkonvention. Insemination av ensamstående kvinnor innebär att barnet berövas sin pappa. Barnet får inte ens rätten att efterforska faderns identitet. Det är en allvarlig kränkning av barnets rättigheter, och absolut inte något som bör få äga rum inom den svenska sjukvårdens hägn.


En vanlig invändning är att singelkvinnor redan i dag åker till länder där detta är tillåtet, och att därför lika gärna kan tillåta det här. Den invändningen håller inte. Politiker varken kan eller bör ta ansvar för enskilda människors val och handlingar. Men vi måste ta ansvar för de lagar vi själva stiftar, inte minst inför dem som drabbas. Samma folkpartister och miljöpartister som i andra sammanhang är beredda att tvinga på enskilda familjer pappamånader eller rent av tvångsdela föräldraförsäkringen, vill här helt definiera ut papporna ur familjelivet. Det är obegripligt. Lika obegripligt som att Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet väljer att gå dem till mötes.


Även surrogatmödraskap sker i dag utanför Sveriges gränser. I Indien har det blivit något av en industri. Rika västerlänningar anlitar fattiga kvinnor som får bära deras barn, och sedan lämna över dem efter förlossningen. Det är en ordning som vi inte vill införa här, eftersom den reducerar människor till handelsvaror. Risken att utsatta kvinnor utnyttjas för andras syften är uppenbar. Det finns även exempel på svåra tvister som uppstått mellan surrogatmödrar och "beställare" om vem som är den juridiska föräldern.


Den sammanlagda bilden av de två beslut som riksdagsmajoriteten nu tvingar fram är att vi håller på att omdefiniera familjebegreppet på ett sätt som inte är sunt. I stället för barns rätt till sina föräldrar talas det nu om vuxnas rätt till barn, ungefär som om det handlade om accessoarer. Istället för att värna den kroppsliga identiteten vill riksdagen öppna för uthyrning av livmödrar.

Vi kristdemokrater talar ofta om barns och ungas uppväxtvillkor. Det är inte någon tom slogan, utan tvärtom något centralt för samhällets utveckling. Tillvaron i skolan och hemmet, liksom tillgången till stimulans och trygghet, spelar roll för hur enskilda barn blir som vuxna, och därmed för hur samhället utvecklas.


Beslutet om insemination kommer att leda till att fler barn växer upp med bara en förälder, inte som barn till ensamstående utan som barn helt utan fäder. Beslutet om surrogatmödraskap öppnar för att göra marknad av kroppar, och graviditeter till en vara som kan beställas. Det rimmar illa med vårt arbete för att förbättra barns och ungas villkor. Det arbetet kommer att bli om möjligt ännu viktigare efter dagens beklagliga beslut.


Göran Hägglund, KD, är socialminister och partiledare

Faktarubrik

"Beslutet om insemination kommer att leda till att fler barn växer upp med bara en förälder, inte som barn till ensamstående utan som barn helt utan fäder.